Şedinţa Plenului din data de 16 noiembrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

Justitie

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
PLENUL
Ordinea de zi soluționată din 16 noiembrie 2023, ora: 10:00
Punctul 1 21423/2023
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
1. Propunerea Institutului Naţional al Magistraturii privind numirea unor magistraţi în calitate de
formatori colaboratori, în cadrul formării iniţiale (21126/2023)
2. Propunerile pentru calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia, precum şi modalitatea de
examinare a examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii pentru sesiunea 2023-
2024 (21752/2023)
Soluţie
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea, în calitate de
personal de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii a următorilor
magistraţi, începând cu data de 16.11.2023, a:
– domnului procuror ANGHEL ALEXANDRU ADRIAN (Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti), în calitate de formator colaborator, în cadrul formării iniţiale,
la disciplina „Administrarea probatoriului în cauzele cu minori”; (14 voturi DA, 1
vot NUL)
– domnului procuror BORJOG EDUARD DANIEL (Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bucureşti), în calitate de formator colaborator, în cadrul formării iniţiale, la
disciplina „Criminalistică”; (unanimitate)
– domnului procuror DUMBRĂVEANU CĂLIN (candidat din lista de rezervă)
(Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti), în calitate de formator colaborator, în
cadrul formării iniţiale, la disciplina „Criminalistică”; (unanimitate)
– doamnei procuror CORNEA GIANINA (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism), în calitate de formator colaborator, în cadrul
formării iniţiale, la disciplina „Etică şi organizare judiciară”; (14 voturi DA, 1 vot
NUL)
– doamnei judecător HALIP ALEXANDRA (Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti), în
calitate de formator colaborator, în cadrul formării iniţiale, la disciplina „Dreptul
familiei”; (unanimitate)
– doamnei judecător ENACHE ADRIANA TEODORA (Curtea de Apel Bucureşti), în
calitate de formator colaborator, în cadrul formării iniţiale, la disciplina „Dreptul
familiei”. (unanimitate)
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul de desfăşurare,
tematica şi bibliografia, precum şi modalitatea de examinare pentru sesiunea 2023-
2024 a examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii. (unanimitate)
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:
– Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice, în baza
căreia Institutul Naţional al Magistraturii va organiza testarea psihologică a
auditorilor de justiţie ce urmează să susţină examenul de absolvire a INM, sesiunea
2023-2024; (unanimitate)
– componenţa comisiilor de examinare psihologică, de reexaminare psihologică,
precum şi preşedinţii acestora, pentru sesiunea 2023-2024 a examenului de
absovire a Institutului Naţional al Magistraturii (unanimitate, după caz,
unanimitatea voturilor valabil exprimate)
Hotărârea nr. 159
Hotărârea nr. 160
Punctul 2 21073/2023
Plângerea prealabilă formulată de petenta Asociația Centre for Democracy and Rule of Law
/Centrul pentru democrație și stat de drept (19027/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca lipsită de
interes, a plângerii prealabile formulate de petenta Asociația Centre for Democracy
and Rule of Law /Centrul pentru democrație și stat de drept împotriva Hotărârii
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1050/2017. (unanimitate)
Hotărârea nr. 161
Punctul 3 20562/2023
Solicitarea de avizare a numirii judecătorilor şi procurorilor desemnaţi ca puncte de contact în
cadrul Reţelei Judiciare Europene, respectiv în cadrul Reţelei Judiciare Române în materie
penală (DAERIP nr. 5931/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea numirii judecătorilor
şi procurorilor desemnaţi ca puncte de contact în cadrul Reţelei Judiciare
Europene, respectiv în cadrul Reţelei Judiciare Române în materie penală, conform
Anexelor nr.1 şi 2. (unanimitate)
Hotărârea nr. 162
Punctul 4 19463/2023
Solicitarea Direcţiei Instanţelor Militare de a analiza actualitatea, în raport cu Legea nr.303/2022
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Regulamentului comun privind numirea ca
judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori
parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor
şi procurorilor militari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.176/2014 şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.47/2014 (DLDC nr.17052/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât abrogarea Regulamentului
comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau
parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare
şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.176/2014. (unanimitate)
Hotărârea nr. 163
Punctul 5 21220/2023
Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie (6746/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Regulamentul privind normele
pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie. (unanimitate)
Hotărârea nr. 164
Punctul 6 21009/2023
Raportul referitor la consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi
sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii
pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu public aflat în slujba societăţii,
pentru trimestrul III 2023 (20785; 20787/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul Raportului
referitor la consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi
sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al
Magistraturii pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu public
aflat în slujba societăţii, pentru trimestrul III 2023.
Punctul 7 20686/2023
Proiectul de lege pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de
Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta, precum și
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (15820/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege
pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de
Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta,
precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la
care România este parte. (majoritate: 14 pentru „avizare favorabilă”, 1 pentru
„avizare negativă”)
Hotărârea nr. 165
Punctul 8 21669/2023
Solicitarea Ministerului Justiţiei de întreprindere a diligenţelor necesare pentru acordarea
doamnei procuror CEH LAURA FELICIA a Diplomei Meritul Judiciar (21308/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării prezentei
solicitări. (unanimitate)
Punctul 9 21670/2023
Stabilirea preţului maxim pentru renegocierea chiriei spaţiilor închiriate de Consiliul Superior
al Magistraturii (18913/2023)
Soluţie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât stabilirea unui preţ maxim de
negociere a chiriei spaţiilor închiriate de Consiliul Superior al Magistraturii şi
abilitarea comisiei de a renegocia clauzele contractuale. (majoritate: 13 voturi DA,
1 vot NU, 1 vot NUL)
Hotărârea nr. 166
Punctul 10 21835/2023
PROIECTE DE BUGET
1. Proiectul de buget pe anul 2024 al Consiliului Superior al Magistraturii (21689/2023)
2. Proiectul de buget pe anul 2024 al instanţelor judecătoreşti (21855/2023)
Soluţie
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a
aprobat proiectul de buget pe anul 2024 al Consiliului Superior al
Magistraturii. (unanimitate)
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a
hotărât acordarea avizului conform în ceea ce priveşte proiectul de buget pe anul
2024 al instanţelor judecătoreşti. (unanimitate)
Hotărârea nr. 167
Hotărârea nr. 168

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*