Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 16 noiembrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 16 noiembrie 2023, ora: 10:30
Punctul 1 20807/2023
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de numire a domnului judecător POPESCU ADRIAN în funcția de vicepreședinte al
Tribunalului Cluj (20345/2023)
2. Propunerea de numire a domnului judecător PETCAN ROMEO IULIAN în funcția de vicepreședinte
al Tribunalului Olt (20523/2023)
3. Propunerea de numire a doamnei judecător BONTEA DINA în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Baia Mare (20808/2023)
4. Propunerea de numire a domnului judecător BLEOANCĂ ALEXANDRU în funcția de vicepreședinte
al Curții de Apel Galați (20496/2023)
5. Propunerea de numire a doamnei judecător MANEA ANNE-MARIE-NICOLETA în funcția de
președinte al Secției I civile a Curții de Apel Galați (21116/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Numirea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel POPESCU
ADRIAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Cluj, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 06.01.2024.
2.1. Numirea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel PETCAN
ROMEO IULIAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Olt, pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 17.11.2023.
2.2. Încetarea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
PETCAN ROMEO IULIAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Olt, începând
cu data numirii sale în această funcție de conducere.
2.3. Eliberarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel PETCAN
ROMEO IULIAN din funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Olt,
începând cu data numirii sale în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Olt.
3.1. Numirea doamnei judecător BONTEA DINA în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Baia Mare, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 17.11.2023.
3.2. Încetarea delegării doamnei judecător BONTEA DINA în funcția de
vicepreședinte al Judecătoriei Baia Mare, începând cu data numirii sale în această
funcție de conducere.
4. Numirea domnului judecător BLEOANCĂ ALEXANDRU în funcția de
vicepreședinte al Curții de Apel Galați, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
06.01.2024.
5. Numirea doamnei judecător MANEA ANNE-MARIE-NICOLETA în funcția de
președinte al Secției I civile a Curții de Apel Galați, pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 17.11.2023.
Hotărârea nr. 2578
Hotărârea nr. 2579
Hotărârea nr. 2580
Hotărârea nr. 2581
Hotărârea nr. 2582
Punctul 2 20908/2023
DELEGARE/ÎNCETAREA DELEGĂRII ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a doamnei judecător NARIȚA CRISTINA-ROBERTA în funcția de
președinte al Judecătoriei Deva (20695/2023)
2. Propunerea de delegare a domnului judecător DAVID AURELIAN-CORNELIU în funcția de
președinte al Judecătoriei Șimleu Silvaniei (21029/2023)
3. Solicitarea formulată de domnul IOAN GEORGIU, judecător la Judecătoria Gherla, de încetare a
delegării în funcția de președinte al Judecătoriei Gherla (20900/2023)
4. Propunerea de delegare a doamnei judecător MĂHĂREA ANDREEA ROXANA în funcția de
președinte al Secţiei civile a Judecătoriei Buzău (21547/2023)
5. Propunerea de delegare a doamnei judecător MIHALACHE ANDREEA în funcția de președinte
al Judecătoriei Gherla (21645/2023)
6. Propunerea de delegare a domnului judecător BLAGA GELU-RADU în funcția de președinte
al Judecătoriei Beclean (21761/2023)
7. Propunerea de delegare a doamnei judecător CHIVU ANITA-GEORGIANA, preşedintele
Judecătoriei Zimnicea, în funcția de președinte al Judecătoriei Buftea (21826/2023)
8. Încetarea delegării domnului CIORSAC SILVIU ALEXANDRU în funcţia de preşedinte al Secţiei
civile a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti (21729/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel NARIȚA
CRISTINA-ROBERTA în funcția de președinte al Judecătoriei Deva, începând cu
data de 06.01.2024, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Delegarea domnului judecător DAVID AURELIAN-CORNELIU în funcția de
președinte al Judecătoriei Șimleu Silvaniei, începând cu data de 17.11.2023, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
3. Încetarea delegării domnului judecător IOAN GEORGIU în funcția de președinte
al Judecătoriei Gherla, începând cu data de 17.11.2023, ca urmare a solicitării
domnului judecător.
4. Delegarea doamnei judecător MĂHĂREA ANDREEA ROXANA în funcția de
președinte al Secţiei civile a Judecătoriei Buzău, începând cu data de 17.11.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
5. Delegarea doamnei judecător MIHALACHE ANDREEA în funcția de președinte
al Judecătoriei Gherla, începând cu data de 17.11.2023, până la ocuparea funcţiei,
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea domnului judecător BLAGA GELU-RADU în funcția de președinte
al Judecătoriei Beclean, începând cu data de 17.11.2023, până la ocuparea funcţiei,
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
7. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CHIVU ANITA-
GEORGIANA, preşedintele Judecătoriei Zimnicea, în funcția de președinte
al Judecătoriei Buftea, începând cu data de 17.11.2023, până la revenirea titularului
pe post, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii delegării
în funcție de execuție la Judecătoria Buftea.
8. Constată încetarea delegării a domnului judecător cu grad profesional de
tribunal CIORSAC SILVIU ALEXANDRU în funcția de președinte al Secției civile a
Judecătoriei Sectorului 6 București, începând cu data de 06.11.2023, ca urmare a
delegării domnului judecător la Tribunalul București.
Hotărârea nr. 2583
Hotărârea nr. 2584
Hotărârea nr. 2585
Hotărârea nr. 2586
Hotărârea nr. 2587
Hotărârea nr. 2588
Hotărârea nr. 2589
Hotărârea nr. 2590
Punctul 3 21085/2023
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător JURCĂ BOGDAN-RADU în funcția de
președinte al Secției civile a Tribunalului Harghita (20809/2023)
2. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător BERINDEI OLIMPIU DANIEL în funcția
de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea (20811/2023)
3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei UDREA MIRELA ZINA, judecător la Tribunalul
Giurgiu, în funcția de președinte al Secției a IV-a civile a Curții de Apel București (21114/2023)
4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DROB ANA MELINDA în funcția de
președinte al Secției civile a Judecătoriei Oradea (21495/2023)
5. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător HANACHIUC GINA ALINA în funcția de
președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Botoșani (21398/2023)
6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GEANĂ CORLL-CĂTĂLINA în funcția de
președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Constanța (21494/2023)
7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător SARAC ALDEA LAURA, vicepreședinte al
Judecătoriei Medgidia, în funcția de președinte al acestei instanțe (21538/2023)
8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BEREVOESCU CARMEN CLAUDIA în
funcția de președinte al Judecătoriei Mangalia (21537/2023)
9. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DIETRICH MAGDALENA în funcția de
președinte al Secției de insolvență, societăți, concurență neloială și litigii decurgând din exploatarea
unei întreprinderi din cadrul Curții de Apel Timișoara (21667/2023)
10. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător TIOACĂ MIHAELA GABRIELA în funcția
de președinte al Judecătoriei Segarcea (21717/2023)
11. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DURAC AURELIA DORINA în funcția de
președinte al Judecătoriei Băileşti (21718/2023)
12. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător COLAN LIVIA CONSTANŢA în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale din cadrul Tribunalului Dolj (21770/2023)
13. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător SECURE EMILIA în funcţia de preşedinte
al Secţiei I civilă din cadrul Tribunalului Dolj (21769/2023)
14. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CIORNEI MANUELA-ALMA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Bucureşti
(21743/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Prelungirea delegării domnului judecător JURCĂ BOGDAN-RADU în funcția de
președinte al Secției civile a Tribunalului Harghita, începând cu data de 05.12.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării domnului judecător BERINDEI OLIMPIU DANIEL în funcția
de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel
Oradea, începând cu data de 24.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării doamnei UDREA MIRELA ZINA, judecător cu grad
profesional de curte de apel la Tribunalul Giurgiu, în funcția de președinte al Secției
a IV-a civile a Curții de Apel București, începând cu data de 05.12.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub
rezerva prelungirii delegării sale în funcție de execuție la Curtea de Apel București.
4. Prelungirea delegării doamnei judecător DROB ANA MELINDA în funcția de
președinte al Secției civile a Judecătoriei Oradea, începând cu data de 21.11.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
5. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
HANACHIUC GINA ALINA în funcția de președinte al Secției de contencios
administrativ și fiscal a Tribunalului Botoșani, începând cu data de 05.12.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Prelungirea delegării doamnei judecător GEANĂ CORLL-CĂTĂLINA în funcția de
președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Constanța, începând cu
data de 24.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
7. Prelungirea delegării doamnei judecător SARAC ALDEA LAURA,
vicepreședinte al Judecătoriei Medgidia, în funcția de președinte al acestei
instanțe, începând cu data de 21.11.2023, până la revenirea titularului pe post, dar
nu mai mult de 6 luni.
8. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de
apel BEREVOESCU CARMEN CLAUDIA în funcția de președinte al Judecătoriei
Mangalia, începând cu data de 21.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
9. Prelungirea delegării doamnei judecător MAGDALENA DIETRICH în funcția de
președinte al Secției de insolvență, societăți, concurență neloială și litigii
decurgând din exploatarea unei întreprinderi din cadrul Curții de Apel
Timișoara, începând cu data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire,
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
10. Prelungirea delegării doamnei judecător TIOACĂ MIHAELA GABRIELA în
funcția de președinte al Judecătoriei Segarcea, începând cu data de 28.11.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
11. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal DURAC
AURELIA DORINA în funcția de președinte al Judecătoriei Băileşti, începând cu
data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
12. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
COLAN LIVIA CONSTANŢA în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului
Dolj, începând cu data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
13. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
SECURE EMILIA în funcția de președinte al Secției I civile a Tribunalului
Dolj, începând cu data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
14. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
CIORNEI MANUELA-ALMA în funcția de președinte al Secției a VIII-a conflicte de
muncă şi aisgurări sociale a Tribunalului Bucureşti, începând cu data de
05.12.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 2591
Hotărârea nr. 2592
Hotărârea nr. 2593
Hotărârea nr. 2594
Hotărârea nr. 2595
Hotărârea nr. 2596
Hotărârea nr. 2597
Hotărârea nr. 2598
Hotărârea nr. 2599
Hotărârea nr. 2600
Hotărârea nr. 2601
Hotărârea nr. 2602
Hotărârea nr. 2603
Hotărârea nr. 2604
Punctul 4 21103/2023
DELEGARE/DETAȘARE ÎN FUNCȚIE DE EXECUȚIE/ ACORD DETAȘARE/SITUAȚIA UNOR JUDECĂTORI
1. Solicitarea privind detașarea doamnei judecător VĂTAFU ANA-MARIA de la Tribunalul Argeș la
Tribunalul Hunedoara (18849/2023)
2. Situația doamnei judecător VLASE ANTOANETA-MĂDĂLINA (19490/2023)
3. Situația doamnei judecător FERENCZ ADINA IULIA (17616/2023)
4. Situația doamnei judecător BULARCA ANCA-ROXANA (21693/2023)
5. Situația domnului judecător ORDOG LORAND-ANDRAS (21693/2023)
6. Solicitarea domnului MARCOVICI DANTES, judecător la Curtea de Apel Bacău, în prezent
inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, de acordare a avizului prealabil cu privire la o
eventuală detașare la Școala Națională de Grefieri (20702/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea solicitării privind detașarea doamnei judecător VĂTAFU ANA-
MARIA de la Tribunalul Argeș la Tribunalul Hunedoara. (unanimitate)
2.1. Respingerea cererii doamnei ANTOANETA-MĂDĂLINA VLASE, judecător la
Tribunalul București privind eliberarea din funcţie, prin demisie, cu rezervarea
postului de judecător în cadrul Tribunalului București. (1 admitere, 7 respingere)
2.2. Respingerea cererii doamnei ANTOANETA-MĂDĂLINA VLASE, judecător la
Tribunalul București, privind detașarea la Parchetul European. (1 admitere, 7
respingere)
3. Încetarea suspendării din funcție, începând cu data de 16.11.2023 a doamnei
judecător FERENCZ ADINA IULIA și sesizarea ministrului justiției în vederea
alocării unui post din fondul de rezervă pentru a fi ocupat de doamna judecător la
Judecătoria Turda, în condițiile art. 147 alin. (3) din Legea nr. 304/2022, începând
cu data constatării încetării suspendării din funcție. (unanimitate)
4. Constată încetarea suspendării din funcția de judecător a doamnei BULARCA
ANCA-ROXANA, începând cu data rămânerii definitive a deciziei penale nr.
338/A/13.11.2023, respectiv 13.11.2023 și dispune repunerea în situația anterioară
a acesteia, prin recunoașterea vechimii în muncă și în magistratură în perioada
26.01.2015-prezent. (unanimitate)
5. Constată încetarea suspendării din funcția de judecător a domnului ORDOG
LORAND-ANDRAS, începând cu data rămânerii definitive a deciziei penale nr.
338/A/13.11.2023, respectiv 13.11.2023 și dispune repunerea în situația anterioară
a acestuia, prin recunoașterea vechimii în muncă și în magistratură în perioada
22.12.2014-prezent, urmând să sesizeze ministrul justiției în vederea alocării unui
post din fondul de rezervă pentru a fi ocupat de domnul judecător ORDOG
LORAND-ANDRAS la Tribunalul Covasna, în condițiile art. 147 alin. (3) din legea nr.
304/2022, începând cu data constatării încetării suspendării din funcție.
(unanimitate)
6. Exprimarea acordului pentru o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de
Grefieri a domnului MARCOVICI DANTES, judecător la Curtea de Apel Bacău, în
prezent inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, în ipoteza promovării
procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu
la disciplina ”Drept procesual penal”. (7 admitere, 1 respingere)
Hotărârea nr. 2605
Hotărârea nr. 2606
Hotărârea nr. 2607
Hotărârea nr. 2608
Hotărârea nr. 2609
Hotărârea nr. 2610
Punctul 5 21088/2023
DETAŞARE LA ALTE INSTITUŢII
Solicitarea privind detaşarea unui judecător la Consiliul Superior al Magistraturii (21321/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei CORINA
PUȘCHIN, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul București,
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 20.11.2023. (7 Da, 1 Nu)
Hotărârea nr. 2611
Punctul 6 20689/2023
ELIBERARE DIN FUNCȚIE PRIN PENSIONARE
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate, cu excepția pct.
1: 7 Da, 1 Nu)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2024, a
domnului PĂTRAȘCU HORAȚIU, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHERGHINĂ LOTUS-
MANUELA, judecător la Curtea de Apel Craiova, delegată în funcția de președinte
al Secției a II-a civilă a instanței.
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
PĂTRAȘCU HORAȚIU Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
CURTE DE APEL
GHERGHINĂ LOTUS-MANUELA Judecător la Curtea de Apel Craiova, delegată
în funcția de președinte al Secției a II-a Civilă
a instanței
NANEA-PARASCHIV MARIANA
NICOLETA
Judecător la Curtea de Apel Alba Iulia
COLȚAN LOREDANA CRISTIANA Judecător la Curtea de Apel Craiova
COCULESCU ANA MARIA Judecător la Curtea de Apel Pitești, detașată la
Consiliul Superior al Magistraturii
TRIBUNAL
SĂLĂJAN MARTA RITA Judecător la Tribunalul Satu Mare
CADAR RAMONA-MARIA-ELENA Judecător la Tribunalul Satu Mare
ACHIROAEI CĂTĂLINA-ELENA Judecător la Tribunalul Iași
BADEA MIHAELA Judecător la Tribunalul Argeș
RETEZANU ALINA-MIHAELA Judecător la Tribunalul Gorj
MATEI MIHAELA Judecător la Tribunalul Iași
STOIAN MIRELA ALEXANDRA Judecător la Tribunalul Gorj
LORINCZ ROMEO Judecător la Tribunalul Harghita
ARDELEAN FLAVIUS FLORIN Judecător la Tribunalul Sălaj
MÎRLOGEANU MARIANA Judecător la Tribunalul Giurgiu
JUDECĂTORIE
GRIGORE ADRIANA Judecător la Judecătoria Sectorului 6
București
RACOLȚA IOAN-MARIAN Judecător la Judecătoria Oradea
LECCA FLORICA DANIELA Judecător la Judecătoria Sectorului 4
București
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NANEA-PARASCHIV
MARIANA-NICOLETA, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei COLȚAN LOREDANA
CRISTIANA, judecător la Curtea de Apel Craiova.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei COCULESCU ANA MARIA,
judecător la Curtea de Apel Pitești, detașată la Consiliul Superior al Magistraturii.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SĂLĂJAN MARTA RITA,
judecător la Tribunalul Satu Mare.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CADAR RAMONA-MARIA-
ELENA, judecător la Tribunalul Satu Mare.
8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ACHIROAEI CĂTĂLINA-
ELENA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Iași.
9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BADEA MIHAELA, judecător
la Tribunalul Argeș.
10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RETEZANU ALINA-
MIHAELA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj.
11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MATEI MIHAELA,
judecător la Tribunalul Iași.
12. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STOIAN MIRELA
ALEXANDRA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj,
desemnată judecător delegat pentru supravegherea executării pedepselor
privative de libertate la Penitenciarul Târgu Jiu și Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă Gorj.
13. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător LORINCZ ROMEO,
delegat în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Harghita.
14. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ARDELEAN FLAVIUS
FLORIN, judecător la Tribunalul Sălaj.
15. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GRIGORE ADRIANA,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 6
București.
16. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RACOLȚA IOAN-MARIAN,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Oradea,
desemnat judecător de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Oradea
și Centrul de Reținere și Arestare preventivă din cadrul I.P.J. Bihor.
17. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LECCA FLORICA DANIELA,
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 4 București.
2. De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât amânarea discutării cererii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare,
a doamnei MÎRLOGEANU MARIANA, judecător la Tribunalul Giurgiu, ca urmare a
solicitării doamnei judecător. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2612
Hotărârea nr. 2613
Hotărârea nr. 2614
Hotărârea nr. 2615
Hotărârea nr. 2616
Hotărârea nr. 2617
Hotărârea nr. 2618
Hotărârea nr. 2619
Hotărârea nr. 2620
Hotărârea nr. 2621
Hotărârea nr. 2622
Hotărârea nr. 2623
Hotărârea nr. 2624
Hotărârea nr. 2625
Hotărârea nr. 2626
Hotărârea nr. 2627
Hotărârea nr. 2628
Punctul 7 21075/2023
COMPLETURI SPECIALIZATE
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Înființarea completurilor specializate menționate în anexă, conform propunerilor
formulate de Curtea de Apel Craiova și Tribunalul Cluj.
2.1. Înființarea completurilor specializate menționate în anexa 1, conform
propunerii formulate de Tribunalul Vrancea.
2.2. Aprobarea în parte a solicitării Tribunalului Maramureș privind desființarea
completurilor specializate, conform anexei 2.
3. Înfiinţarea completurilor specializate conform propunerilor formulate de
preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia şi de preşedintele Tribunalului Neamţ şi
desfiinţarea completurilor de judecată conform propunerii formulate de
preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, menţionate în Anexe.
Hotărârea nr. 2629
Hotărârea nr. 2630
Hotărârea nr. 2631
Punctul 8 21637/2023
PUNERE ÎN EXECUTARE
Punerea în executare a Deciziei civile nr. 5179/09.11.2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție
(2716/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât punerea în
executare a Deciziei civile nr. 5179/09.11.2023 pronunțate de Înalta Curte de Casație
și Justiție, în sensul dispunerii transferului domnului judecător GHICA MIHAI
ȘTEFAN de la Tribunalul Cluj la Curtea de Apel Cluj, începând cu data de
03.01.2024, precum și eliberarea sa din funcția de președinte al Secției penale a
Tribunalului Cluj, începând cu aceeași dată. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2632
Punctul 9 21636/2023
OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea Curții de Apel București de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a două
posturi de judecător temporar vacante la Judecătoria Sectorului 3 București (21265/2023)
2. Solicitarea Curții de Apel București de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a trei posturi
de judecător temporar vacante la Tribunalul Ilfov (21190/2023)
3. Solicitarea Tribunalului Dolj de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a două posturi de
judecător temporar vacante la această instanță (21303/2023)
4. Solicitarea Curții de Apel Brașov de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post
de judecător temporar vacant la Judecătoria Făgăraș (20921/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător
temporar vacant la Judecătoria Sectorului 3 București, în condiţiile art. 147 alin. 1
din Legea nr. 304/2022.
2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi de judecător
temporar vacante la Tribunalul Ilfov, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr.
304/2022.
3. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător
temporar vacante la Tribunalul Dolj, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr.
304/2022.
4. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător
temporar vacant la Judecătoria Făgăraș, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr.
304/2022.
Hotărârea nr. 2633
Hotărârea nr. 2634
Hotărârea nr. 2635
Hotărârea nr. 2636
Punctul 10 21635/2023
EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/11.07.2018
2. Efectele Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2019
3. Efectele Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
209/07.02.2023
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 801/11.07.2018 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii în ceea ce o privește pe doamna judecător M.E., începând cu data de
09.11.2023, ca urmare a eliberării din funcție, prin pensionare.
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 581/12.04.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce îl privește pe domnul judecător
O.M.D., începând cu data de 20.10.2023, ca urmare a eliberării din funcție, prin
pensionare.
3. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 209/07.02.2023 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnelor judecător G.A.N
și P.D. pe posturi efectiv vacante în cadrul instanței, încadrarea acestora, începând
cu data de 30.10.2023, urmând să opereze pe posturile temporar vacante ale
doamnelor judecător A.P și C.B.T.
Hotărârea nr. 2637
Hotărârea nr. 2638
Hotărârea nr. 2639
Punctul 11 21394/2023
PLÂNGERI PREALABILE
1. Plângerea prealabilă formulată de către domnul judecător COMAN VASILE (17919/2023)
2. Plângerea prealabilă formulată de către doamna FIRAN VERONICA-VIOLETA, fost judecător la
Judecătoria Craiova, împotriva Hotărârii nr. 2111/14.09.2023 a Secției pentru judecători
(108/11077/2023)
3. Plângerea prealabilă formulată de către doamna BONTEA RALUCA-OANA, fost judecător la
Judecătoria Craiova, împotriva Hotărârii nr. 2110/14.09.2023 a Secției pentru
judecători(109/11077/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Respingerea plângerii prealabile formulate de către domnul judecător COMAN
VASILE prin care solicită revocarea art. 101 alin. (3) și art. 110 alin. (3) din
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin
Hotărârea Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 3243/2022.
2. Respingerea plângerii prealabile formulate de către doamna FIRAN VERONICA-
VIOLETA, fost judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Craiova,
împotriva Hotărârii nr. 2111/14.09.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii.
3. Respingerea plângerii prealabile formulate de către doamna BONTEA RALUCA-
OANA, fost judecător la Judecătoria Craiova, împotriva Hotărârii nr.
2110/14.09.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
Hotărârea nr. 2640
Hotărârea nr. 2641
Hotărârea nr. 2642
Punctul 12 21643/2023
AVIZ CONFORM PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCȚII Solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor
de funcții ale unor instanțe din circumscripția Curții de Apel Galați (20597/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului conform pentru reducerea schemei de personal la Judecătoria
Galați corelativ cu majorarea schemei de personal la Tribunalul Galați, prin
transferul unui post de grefier cu studii medii treapta I, vacant. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2643
Punctul 13 21072/2023
Solicitări ale Ministerului Finanțelor cu privire la sesizarea Inspecţiei Judiciare
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea
Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din
Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu privire la
situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și contencios.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 2644
Hotărârea nr. 2645
Punctul 14 21078/2023
Mecanismul unitar de evaluare periodică a satisfacției părților interesate la nivelul tuturor
instanțelor (33/6602/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
chestionarului elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare
a sistemului judiciar 2022 – 2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de
satisfacție a părților interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de
dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2646
Punctul 15 15189/2023
INSPECŢIA JUDICIARĂ
1. Raportul Inspecției Judiciare privind evidențierea modului de înregistrare a dosarelor în aplicația
Ecris din perspectiva implementării datelor care au impact asupra punctajului de complexitate a
cauzelor în materie penală (23-768/2023)
2. Raportul de control privind respectarea normelor legale care reglementează procedura prealabilă
în materie civilă la Judecătoria Suceava, Judecătoria Răcari, Judecătoria Baia Mare, Judecătoria
Constanţa, Judecătoria Curtea de Argeş, Judecătoria Galaţi, Judecătoria Brăila, Judecătoria Vişeu de
Sus, Judecătoria Negreşti-Oaş, Judecătoria Alexandria, Tribunalul Argeş, Tribunalul Suceava,
Tribunalul Maramureş, Tribunalul Timiş, Tribunalul Mehedinţi, în perioada 1 iulie 2021 – la zi (23-
774/2023)
3. Raportul Inspecţiei Judiciare privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce
decurg din legi şi regulamente, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către
judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Craiova (23-771/2023)
4. Raportul Inspecţiei Judiciare privind rezultatul verificărilor efectuate la Judecătoria Braşov (23-
772/2023)
5. Raportul Inspecției Judiciare nr. 23-775 privind monitorizarea dosarelor cu o vechime mai mare de
10 ani aflate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2022 (23-775/2023)
Soluţie
1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-768/2023 privind evidențierea
modului de înregistrare a dosarelor în aplicația Ecris din perspectiva implementării
datelor care au impact asupra punctajului de complexitate a cauzelor în materie
penală, precum și a propunerilor formulate. (unanimitate)
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-774/2023 privind respectarea
normelor legale care reglementează procedura prealabilă în materie civilă la
Judecătoria Suceava, Judecătoria Răcari, Judecătoria Baia Mare, Judecătoria
Constanţa, Judecătoria Curtea de Argeş, Judecătoria Galaţi, Judecătoria Brăila,
Judecătoria Vişeu de Sus, Judecătoria Negreşti-Oaş, Judecătoria Alexandria,
Tribunalul Argeş, Tribunalul Suceava, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Timiş,
Tribunalul Mehedinţi, în perioada 1 iunie 2021 – la zi, precum și a propunerilor
formulate. (unanimitate)
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 23-771/2023 privind eficienţa
managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente,
precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii
şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Craiova, precum și a
propunerii formulate.
4. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 23-772/2023 privind eficienţa
managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente,
precum și respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii
şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Brașov, precum și a
propunerii formulate.
5. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-775 privind monitorizarea
dosarelor cu o vechime mai mare de 10 ani aflate pe rolul instanțelor judecătorești
în anul 2022, precum și a propunerii formulate.
Hotărârea nr. 2647
Hotărârea nr. 2648
Hotărârea nr. 2649
Hotărârea nr. 2650
Hotărârea nr. 2651

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*