Şedinţa Plenului din data de 16 noiembrie 2023 – Ordinea de zi

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
PLENUL
Ordinea de zi din 16 noiembrie 2023, ora: 10:00
Punctul 121423/2023 – INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
1. Propunerea Institutului Naţional al Magistraturii privind numirea unor magistraţi în calitate de
formatori colaboratori, în cadrul formării iniţiale (21126/2023)
2. Propunerile pentru calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia, precum şi modalitatea de
examinare a examenului de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii pentru sesiunea 2023-
2024 (21752/2023)
Punctul 221073/2023 – Plângerea prealabilă formulată de petenta Asociația Centre for Democracy
and Rule of Law /Centrul pentru democrație și stat de drept (19027/2023)
Punctul 320562/2023 – Solicitarea de avizare a numirii judecătorilor şi procurorilor desemnaţi ca
puncte de contact în cadrul Reţelei Judiciare Europene, respectiv în cadrul Reţelei Judiciare
Române în materie penală (DAERIP nr. 5931/2023)
Punctul 419463/2023 – Solicitarea Direcţiei Instanţelor Militare de a analiza actualitatea, în raport
cu Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Regulamentului comun
privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele
civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în
grad a judecătorilor şi procurorilor militari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr.176/2014 şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.47/2014 (DLDC
nr.17052/2023)
Punctul 521220/2023 – Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie
(6746/2023)
Punctul 621009/2023 – Raportul referitor la consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la
propunerile şi sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior
al Magistraturii pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu public aflat în
slujba societăţii, pentru trimestrul III 2023 (20785; 20787/2023)
Punctul 720686/2023 – Proiectul de lege pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua
Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației
anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care
România este parte (15820/2023)
Punctul 821669/2023 – Solicitarea Ministerului Justiţiei de întreprindere a diligenţelor necesare
pentru acordarea doamnei procuror CEH LAURA FELICIA a Diplomei Meritul Judiciar
(21308/2023)
Punctul 921670/2023 – Stabilirea preţului maxim pentru renegocierea chiriei spaţiilor închiriate de
Consiliul Superior al Magistraturii (18913/2023)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*