Angajații MAI care nu-și pot lua liber în perioada vacanței impuse au dreptul la o majorare salarială

În această perioadă, părinții pot primi libere plătite pentru a sta acasă cu copiii în cazul închiderii școlilor la care învață aceștia. În cazul unor salariați, acordarea liberelor la închiderea școlilor nu este posibilă, dar legislația stabilește că, în astfel de cazuri, aceștia beneficiază de o majorare salarială ce poate ajunge până la 75% din salariul de bază. Acum, printr-un ordin pus marți în dezbatere publică, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) stabilește în ce condiții se acordă majorarea propriilor angajați și ce acte trebuie să prezinte pentru a beneficia de ea, potrivit avocatnet.ro.

Proiectul de ordin aflat în dezbatere are scopul de a stabili condițiile în care personalul MAI poate beneficia de majorarea prevăzută acum de OUG 110/2021, atunci când se-nchid școlile. În plus, e stabilită și lista documentelor necesare solicitării acestui beneficiu. OUG 110/2021, apărută la începutul lunii, stabilește că, atunci când copiii trec în școală online, adică se suspendă cursurile cu prezență fizică în școli, unul dintre părinții acestora primește zile libere pentru supravegherea celor mici cu vârsta de până la 12 ani. Aceeași ordonanță prevede că angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și cei din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere amintite, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

În cazul în care angajatorul nu aprobă acordarea zilelor libere, “părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Proiectul de ordin prevede că salariații MAI pot “beneficia de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere (…) și optează pentru acordarea majorării”. Regula se aplică și-n cazul părinților singuri.

Potrivit proiectului, majorarea salarială nu se acordă:

  • în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere şi/ sau desfăşoară activităţi prin telemuncă sau muncă la domiciliu;
  • în cazul în care unul dintre părinţi se află în concediu de creștere copil;
  • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  • se află în concediu de odihnă/ concediu fără plată
  • are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului;
  • nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  • în cazul vacanţelor acordate pe timpul anului şcolar, potrivit legii
  • în perioada în care persoana îndreptăţită a desfăşurat activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu.

Pentru a beneficia de majorare, angajații MAI vor trebui să prezinte la locul de muncă, până în data de 3 a fiecărei luni pentru luna anterioară, o cerere în acest sens, ce trebuie să fie însoțită și de: actul de identitate, în copie;  certificatul/ certificatele de naştere al/ ale copilului/ copiilor, în copie; după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie; după caz, adeverinţa eliberată de medicul de familie/ medicul specialist, în copie; declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, care cuprinde și angajamentul de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit; după caz, declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte; după caz, cererea de acordare de zile libere care nu a fost aprobată de conducerea unităţii; după caz, decizia conducerii unităţii/ instituţiei de învăţământ prin care a fost stabilită limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ, în copie.

Proiectul de ordin se va aplica numai după ce va primi semnătura ministrului de interne și va fi publicat în Monitorul Oficial.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*