ÎCCJ își propune să facă un pas important și să digitalizeze faimosul dosar cu șină

Înalta Curte de Casație și Justiție își dorește să fie mai aproape de cetățeni și astfel a demarat un amplu proces de digitalizare la nivelul instituției. Tranziția actului de justiție în mediul digital s-a realizat inițial în contextul dificil al pandemiei de COVID-19, prin implementarea unui sistem informatic ce a permis dezvoltarea dosarului electronic și comunicarea în format electronic a actului de procedură.

În a doua etapă a acestui proces ambițios, ÎCCJ își propune dezvoltarea pe mai departe a ambelor aplicații și punerea la dispoziția cetățenilor de noi facilități care să ușureze interacțiunea acestora cu instanța supremă și să degreveze personalul instanței în cât mai mare măsură de activitățile administrative, crescând semnificativ timpul care poate fi alocat activităților jurisdicționale.

Prin implementarea strategiei, părțile și avocații lor vor putea înrola înscrisurile adresate instanței direct în dosarul electronic, în format digital, având siguranța transmiterii instantanee a acestora către completul de judecată. De asemenea, informații vitale sau urgente privind etapele procesuale și documentele care pot fi accesate sau devin disponibile online vor putea fi transmise părților și reprezentanților lor prin SMS.

Evidența dosarelor în format fizic va fi reorganizată prin alocarea codurilor QR care vor facilita accesul la informațiile principale (localizarea, secția, completul de judecată etc.) și la documente (tip de document, nr. și data documentului, nr. de dosar etc.), pentru o mai bună gestionare, evidență și arhivare a acestora. De asemenea, strategia urmărește crearea condițiilor necesare pentru trecerea în viitor la sistemul de arhivare electronică a dosarelor.

Transcrierea înregistrărilor ședințelor și chiar a declarațiilor date în cursul proceselor va putea fi realizată automat, printr-o aplicație informatică bazată pe inteligență artificială și Machine Learning. Aceasta are rolul de conversie audio în text, cu o acuratețe de minim 90% și va fi dezvoltată cu sprijinul STS. Grefierii de ședință vor beneficia astfel de un real sprijin pentru redactarea rapidă a încheierilor de ședință, acuratețea acestora va fi asigurată, iar părțile vor avea acces rapid la consemnările instanței.

Tot prin folosirea algoritmilor de inteligență artificială se va asigura anonimizarea hotărârilor instanței supreme, ca acestea să poată deveni cât mai rapid disponibile, în formă integrală și în mod gratuit, prin intermediul site-ului ÎCCJ. Motorul de căutare a jurisprudenței, integrat în site-ul propriu, va primi un upgrade care să faciliteze identificarea și sistematizarea jurisprudenței Înaltei Curți pe domenii sau chestiuni de drept specifice, cu referințe încrucișate la materiale de sinteză întocmite de noul compartiment de studiu al jurisprudenței sau din conținutul publicațiilor proprii ale ÎCCJ.

Audierile vor putea fi realizate prin sesiuni de videoconferință securizate și la o calitate corespunzătoare. La nivelul Secției penale este deja în curs de implementare dotarea cu echipamente securizate, care să prezinte garanția secretului deliberării, de la finalizarea procesului și până la finalizarea considerentelor hotărârii, având în vedere noile dispoziții procesual penale conform cărora hotărârea în integralitatea ei trebuie să fie disponibilă pentru părți la momentul pronunțării. Pentru cetățeni și profesioniștii din domeniul judiciar, aceste schimbări tehnologice vor asigura tot mai deplin liberul acces la justiție, fără constrângeri de spațiu și timp și, totodată, cu costuri reduse, timp câștigat și soluționare rapidă.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*