Avocatul Marius Huluță, explicații privind partajul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei (II)

Cel mai întâlnit tip de partaj este cel după divorț, când soții își împart bunurile dobândite sub durata căsătoriei, realizându-se astfel lichidarea regimului matrimonial al comunității legale. Continuăm astfel  să dezvăluim câteva aspecte legate de partajul de după divorț, cu ajutorul avocatului Marius Huluță.

Partajul poate fi cerut oricând dupa finalizarea divortului, neexistand un anumit interval de timp in care se poate face solicitarea impartirii bunurilor comune, cum există, spre exemplu, intervalul pentru manifestarea calitatii de mostenitor, în domeniul succesiunii. Starea de coproprietate rămâne însă, până când foștii soți se decid să ia măsuri și să-și separe bunurile. Uneori, partajul nu se realizează din rațiuni bănești, de pildă.

În atare situație însă, se pune problema regimului bunurilor comune până la partaj.  De pildă, în cazul în care, după divorț, unul dintre soți înstrăinează un bun comun dobândit sub durata căsătoriei și achiziționează un alt bun cu suma de bani primită în schimbul bunului vândut, în mod firesc, bunul achiziționat astfel va fi de asemenea bun comun, în virtutea subrogației reale cu titlu universal.

Pentru a opera această subrogație într-o astfel de situație însă, înlocuirea bunului comun(vândut) cu un alt bun(achiziționat) trebuie dovedită. În caz contrar, deoarece regimul comunității legale nu mai operează după divorț, bunul achiziționat de fostul soț va fi considerat bun propriu.

Deci, în situația în care foștii soți doresc să dețină un drept de proprietate exclusivă asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, și nu doar dreptul de proprietate comună în devălmășie născut sub regimul matrimonial al comunității legale, aceștia vor trebui să realizeze partajul bunurilor lor comune.

Un astfel de partaj se poate realiza de comun acord, pe cale notarială, doar când cei doi foști soți se înțeleg asupra împărțelii sau, pe cale judecătoreasccă, atunci când foștii soți își contestă cota de contribuție la dobândirea bunurilor comune sau felul în care aceste bunuri ar trebui partajate.

În situația în care se optează pentru un divorț pe cale judecătorească, cererea de partaj poate fi introdusă odată cu cererea de desfacere a căsătoriei, însă de cele mai multe ori, instanța de judecată decide disjungerea ei de capătul principal de cerere(cererea de divorț), stabilind judecarea sa separată și chiar ulterioară divorțului.

Este adevărat că, procedura partajului realizat pe cale judiciară este una de durată, însă acest lucru se datorează faptului că, judecarea unei astfel de cereri de partaj impune în sarcina instanței de judecată analiza unui probatoriu complex, menit să lămurească toate aspectele ce trebuie avute în vedere pentru stabilirea în concret, a situației reale privind bunurile supuse împărțelii, a cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar, a modalității în care bunurile pot fi partajate în natură(etc.), în demersul de pronunțare a unei hotărâri echitabile într-o astfel de cauză.

În final, trebuie spus că partajul bunurilor comune se va realiza în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar ce va fi stabilită, sau prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia dintre foștii soți, sau chiar prin vânzarea bunului şi distribuirea preţului. Vânzarea bunului se face în modul stabilit de soți iar în caz de neînţelegere, la licitaţie publică, în condiţiile legii, iar distribuirea preţului se va face în conformitate cu cotele stabilite, de comun acord sau de către instanță.

Valoarea bunurilor partajabile se stabilește de comun acord de către soți/foștii soți. Avantajul stabilirii de comun acord este dat de faptul ca se evită costurile privind expertul evaluator și se evită prelungirea duratei de soluționare a partajului. 

Dacă părțile nu se înțeleg cu privire la valoarea bunurilor partajabile, instanța va numi un expert evaluator care va stabili cuantumul acesteia.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*