Avocații care au restanțe de mai mult de trei luni la plata taxelor și contribuțiilor profesionale vor fi suspendați

Vineri, 18 februarie 2022, Consiliul Baroului București a recomandat avocaților care înregistrează restanțe să remedieze de urgență situația datoriilor profesionale, pentru a evita trecerea pe Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei la data de 1 martie 2022, potrivit unui comunicat.

Avocații care au motive temeinice pentru neexecutarea obligației de plata pot solicita eșalonări, adresate, după caz, Consiliului Baroului București sau Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților, urmând să transmită până la dată de 28.02.2022 o cerere motivată în acest sens, la adresa de email lucian.musica@baroul-bucurești.ro.

Marți, 11 ianuarie 2022, Consiliul Baroului București a decis suspendarea pentru neplată, începând cu 1 martie 2022, a avocaților care înregistrează restanțe mai mult de trei luni la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către bugetele Baroului București și/sau Uniunii Naționale a Barourilor din România și/sau Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților, potrivit unui comunicat. Avocații aflați în această situație pot consulta lista Anexa la hotărâre, fie la Serviciul Contabilitate al Baroului București (et. IV), fie la Inspectorul Șef al Filialei București-Ilfov a CAA (et. I). Consiliul recomandă avocaților care înregistrează restanțe să își îndeplinească obligațiile profesionale, pentru a evita trecerea pe Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei la data de 1 martie 2022. Se reamintește avocaților că taxa pentru ridicarea măsurii suspendării pentru neplată este de 3750 lei.

Hotărârea poate fi consultată aici.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*