ANALIZĂ. Activitatea completă a Tribunalului, respectiv a Judecătoriilor Satu Mare, Carei și Negrești-Oaș

Satu Mare Just vă prezintă mai jos analiza activității instanțelor de judecată de pe raza județului Satu Mare. Respectiv, Tribunalul Satu Mare, Judecătoria Satu Mare, Judecătoria Carei și Judecătoria Negrești-Oaș. 

În anul 2021, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia acestuia au avut de soluţionat un număr de 34991 dosare, din care 9074 dosare aflate în stoc la finele anului 2020, iar 25917 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Au fost soluţionate 25678 dosare, rămânând nesoluţionate la 31.12.2021 un număr de 9313 dosare în care se includ şi cele 680 dosare suspendate.

Comparativ cu anii anteriori;

 • Anul 2020 – 33855 dosare de soluţionat, din care 9369 dosare aflate în stoc la finele anului 2019 şi 24486 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2019 – 36647 dosare de soluţionat, din care 8087 dosare aflate în stoc la finele anului 2018 şi 28560  dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2018 – 35247 dosare de soluţionat, din care 9252 dosare aflate în stoc la finele anului 2017 şi 995 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2017 – 37183 dosare de soluționat, din care 8631 dosare aflate în stoc la sfârșitul anului 2016 și 28552 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2016 – 34297 dosare de soluționat, din care 8442 dosare aflate în stoc la sfârșitul anului 2015 și 25855 dosare nou intrate;
 • Anul 2015 – 29258 dosare de soluţionat, din care 8929 dosare aflate în stoc la sfârşitul anului 2014 şi 20329 dosare nou intrate;
 • Anul 2014 – 252 dosare de soluţionat, din care 12.032 dosare aflate în stoc la sfârşitul anului 2013 şi 24.220 dosare nou intrate; 

 

Evoluţia volumului de activitate al Tribunalului Satu Mare şi al judecătoriilor din circumscripţia sa în perioada 2014-2021

În anul 2021, volumul de activitate al instanţelor a crescut faţă de anul 2020 cu 1136 dosare.

Constatăm scăderea stocului iniţial de dosare cu care a început anul 2021, respectiv 9074, faţă de începutul anului 2020, când stocul a fost de 9369 de dosare.

Pe instanţe, situaţia volumului total al activităţii se prezintă astfel:

 • la Tribunalul Satu Mare în anul 2021 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2020 cu 749 dosare reprezentând o  creştere de 10,36%;
 • la  Judecătoria Satu Mare în anul 2021 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2020 cu 541 dosare;
 • la Judecătoria Carei în anul 2021 numărul de cauze a scăzut faţă de anul 2020 cu 222 dosare;
 • la Judecătoria Negreşti Oaş în anul 2021 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2020 cu 68 de dosare .

În anul 2021 numărul cauzelor nou înregistrate pe rolul Tribunalului Satu Mare şi al instanţelor din circumscripţia sa a fost de 25917 cu o complexitate cumulată de 135.386, faţă de anul 2020 în care au fost înregistrate un număr de 24486 dosare cu o complexitate cumulată de 121.289,  faţă de anul 2019, în care au fost înregistrate un număr de 28.560 dosare cu o complexitate cumulată de 142.317 şi faţă de anul 2018 care a înregistrat un număr nou de dosare de 25995 cu o complexitate cumulată de 130.530. În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 28.552 dosare noi cu o complexitate cumulată de 154.578.

Din analiza datelor de mai sus, rezultă o creştere a volumului de activitate faţă de anul anterior, corelată cu o creştere proporţională a complexităţii cauzelor.

 

I.1.A. Volumul de activitate la nivelul judecătoriilor 

Judecătoriile din circumscripție au avut de soluţionat, împreună, în cursul anului 2021, un număr de 27018 dosare, din care 6325 dosare stoc la începutul anului și 20693 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 20391 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2021 un număr de 6.627 dosare în care se includ cele 451 dosare suspendate.

Cele 20693 dosare înregistrate în anul 2021 pe rolul judecătoriilor au avut o complexitate cumulată de 94441, complexitatea pentru fiecare judecătorie fiind următoarea:

Comparativ:

 • În anul 2020, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 26631 dosare, din care 6623 dosare stoc la începutul anului 2020 și 20008 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 20393 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2020 un număr de 6238 dosare în care au fost incluse cele 512 dosare suspendate.
 • În anul 2019, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 29337 dosare, din care 5981 dosare stoc la începutul anului 2019 și 23356 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 801 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2019 un număr de 6536 dosare în care au fost incluse cele 513 dosare suspendate.
 • În anul 2018, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 044 dosare, din care 6.804 dosare stoc la începutul anului 2018 și 21.240 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 22.149 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2018 un număr de 5.895 dosare în care au fost incluse cele 497 dosare suspendate.
 • În anul 2017, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat un număr de 505 dosare, din care 5933 dosare stoc la începutul anului 2017 și 21.572 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 20.805 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2017 un număr de 6.700 dosare în care au fost incluse şi cele 485 dosare sunt suspendate.
 • – În anul 2016, la nivelul judecătoriilor arondate tribunalului, volumul de activitate a fost de 351 dosare, din care 5.575 dosare stoc la începutul anului 2016 și 19.776 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate, în anul 2016, 19.545 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2016 un număr de 5.806 dosare în care au fost incluse cele 498 dosare suspendate.
 • – În anul 2015, la nivelul judecătoriilor, volumul de activitate a fost de 533 dosare din care stoc 5.866 şi intrate în cursul anului 14.667 dosare. Soluționate, au fost în 2015, 15.060 dosare și 5.473 dosare nesoluţionate la sfârşitul anului.

În anul 2021, din totalul dosarelor soluționate, de 20391 dosare, un număr de 14931 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 73,22% din totalul hotărârilor  și 5460 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 26.77% din totalul hotărârilor.

În anul 2020, din totalul dosarelor soluționate, de 20393 dosare, un număr de 15847 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 77,7% din totalul hotărârilor  și 4546 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 22.3% din totalul hotărârilor.

În anul 2019, din totalul dosarelor soluționate, de 22.801 dosare, un număr de 17.401 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 76% din totalul hotărârilor  și 5.400 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 24% din totalul hotărârilor.

În anul 2018, din totalul dosarelor soluționate, de 22.149 dosare, un număr de 16.684 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 75% din totalul hotărârilor  și 5.465 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 25% din totalul hotărârilor.

În anul 2017, din totalul dosarelor soluționate, de 20805 dosare, au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti în materie non-penală, procentual, 73% din totalul hotărârilor  iar în materie penală  27% din totalul hotărârilor.

 

Volumul de activitate al fiecărei judecătorii este:

 • Judecătoria Satu Mare

                        – 17980 dosare de soluţionat, din care 3737 dosare stoc din anul 2020 şi 14243 dosare nou înregistrate.

– 14032 dosare soluţionate şi 3948 dosare stoc la  31.12.2021, incluzând și 324 dosare suspendate.

Din totalul dosarelor de soluţionat, pe materii situaţia se prezintă astfel:

 1. dosare non-penale 13155, din care 2983 stoc din anul 2020 şi 10172 dosare nou intrate. Soluţionate 10167 dosare, nesoluţionate 2988 dosare.
 2. dosare penale 4825 din care 754 stoc din anul 2020 și 4071 dosare nou intrate. Soluţionate 3865 dosare, nesoluţionate 960.
 • Judecătoria Carei

           – 5615 dosare de soluţionat, din care 1408 dosare stoc din anul 2020 şi 4207 dosare nou înregistrate.

– 4089 dosare soluţionate şi 1526 dosare stoc la 31.12.2021, incluzând și 64 dosare suspendate.

Din totalul dosarelor de soluţionat, pe materii situaţia se prezintă astfel:

 1. dosare non-penale 4325, din care 1185 stoc iniţial şi 3140 dosare nou intrate. Soluţionate 3126 dosare, nesoluţionate 1199.
 2. dosare penale 1290, din care 223 stoc la 31.12.2020 şi 1067 dosare nou intrate. Soluţionate 963 dosare, nesoluţionate 327 dosare.
  • Judecătoria Negreşti Oaş

– 3423 dosare de soluţionat, din care 1.180 dosare stoc din anul 2020 şi 2243 dosare nou înregistrate.

– 2270 dosare soluţionate şi 1153 dosare stoc la  31.12.2021, incluzând și 63 dosare suspendate.

Din totalul dosarelor de soluţionat, pe materii situaţia se prezintă astfel:

 1. dosare non-penale 2576, din care 983 stoc la 31.12.2020 şi 1.593 dosare nou intrate. Soluţionate 1638 dosare, nesoluţionate 938 dosare.
 2. dosare penale 847, din care 197 stoc din anul 2020 şi 650 dosare nou intrate. Soluţionate 632 dosare, nesoluţionate 215 dosare.

Volumul de activitate al judecătoriilor în anul 2021

I.1.B. Volumul de activitate la nivelul Tribunalului Satu Mare

Tribunalul Satu Mare a avut de soluţionat în anul 2021 un număr total de 7973 dosare (cu 749 dosare mai multe faţă de anul 2020) din care, stoc la începutul anului 2749 dosare şi 5224 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2020 Tribunalul Satu Mare a avut de soluţionat un număr total de 7.224 dosare din care, stoc la începutul anului 2746 dosare şi 4478 dosare nou înregistrate.

Constatăm, aşadar, o creştere  a volumului total de activitate cu 749 dosare , o creştere  a cauzelor înregistrate în anul 2021 faţă de 2020 cu 746 dosare şi o scădere a stocului iniţial, la începutul celor doi ani de referinţă, cu  4 dosare.

În 2021, au fost soluţionate un număr de 5.287  dosare, rămânând nesoluţionate la finele anului 2.686 dosare. Stocul de 2.686 dosare include şi 229 dosare suspendate. Constatăm o scădere a stocului de dosare la finele anului 2021 faţă de finele anului 2020 cu 63 dosare.

Procentual, raportul dosarelor soluţionate/nesoluţionate la finele anului 2021 raportat la totalul volumului de activitate a acestui an se prezintă astfel:

 

În anul 2020, raportul dosarelor soluţionate/nesoluţionate s-a prezentat procentual potrivit graficului de mai jos:

Constatăm în anul 2021 a avut loc o scădere procentuală a dosarelor nesoluţionate din totalul dosarelor de soluţionat, cu 4% faţă de anul 2020.

Evoluţia volumului de activitate a tribunalului pe o perioadă mai mare de timp este următoarea:

În anul 2021 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7973 dosare din care, stoc la 31.12.2020 – 2749 dosare şi 5224 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2020 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7224 dosare din care, stoc la 31.12.2019 – 2746 dosare şi 4478 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2019 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7310 dosare din care, stoc la 31.12.2018 – 2106 dosare şi 5204 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2018 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7203 dosare din care, stoc la 31.12.2017 – 2448 dosare şi 4755 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2017 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 9.678 dosare din care, stoc la 31.12.2016 – 2.698 dosare şi 6.980 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2016 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 8.946 dosare din care, stoc la 31.12.2015 – 2.867 dosare şi 6.079 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2015 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 8.726 de dosare din care dosare în stoc la 31.12.2014 -3.063 dosare şi nou înregistrate 5.663 dosare.

În anul 2014 tribunalul a avut de soluţionat un număr de 11.561 de cauze din care 5.836 aflate în stoc la 31.12.2013 şi nou înregistrate 5.725 dosare.

 

I.1.B. a. Volumul de activitate al Secției Civile I 

           Secţia I – a civilă a avut în lucru un număr de 3396 dosare, în scădere față de cele 3401 dosare în anul 2020 şi reprezintă 42,59% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2021.

Din totalul celor 3396 dosare de soluționat ale secției, 2257 dosare au fost dosare de fond, 1090 dosare în apel şi 49 dosare în recurs.

Secţia I –a civilă a început activitatea în anul 2021 cu un stoc de 1359 dosare, din care 904 dosare stoc în cauzele de fond, 437 dosare stoc în cauzele aflate în apel, 18 dosare stoc în cauzele aflate în recurs.

Pe rolul acestei secţii au fost înregistrate 2037 dosare noi, din care 1353 dosare noi de fond, 653 dosare noi în apel şi 31 dosare noi în recurs.

Secţia I-a civilă a soluționat 2177 dosare, fiind pronunţate astfel: 1429 soluţii în fond, 712 soluţii în apel şi 36 soluţii în recurs.

Secţia I –a civilă a lăsat un stoc de dosare la 31.12.2021 de 1219 dosare, din care 828 dosare de fond nesoluţionate, 378 de dosare nesoluţionate în apel, 13 dosare nesoluţionate în recurs. Din dosarele nesoluţionate, într-un număr de 128 dosare judecata este suspendată.

 

I.1.B. b. Volumul de activitate al Secției Civile II de contencios administrativ și fiscal. 

            Secţia a II – a civilă a avut în lucru un număr de 3.595 dosare, în creştere față de anul 2020 când numărul dosarelor de soluționat a fost de  2.849 dosare şi reprezintă 45,09% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2021.

Din totalul celor  3595 dosare de soluționat ale secției,  1.848 dosare au fost dosare de fond ( 268 – litigii cu profesionişti, 972 – contencios administrativ, 608 – procedura insolvenţei), 1.713 dosare în apel şi 34 dosare în recurs.

Secţia a II–a civilă a început activitatea în anul 2021 cu un stoc de 1.276, din care 820 dosare stoc în cauzele de fond ( 102 – litigii cu profesionişti, 355 – contencios administrativ, 363 – procedura insolvenţei), 443 dosare stoc în cauzele aflate în apel, 13 dosare stoc în cauzele aflate în recurs.

Pe rolul acestei secţii au fost înregistrate 2,319 dosare noi, din care 1028 dosare noi de fond ( 166 – litigii cu profesionişti, 617 – contencios administrativ, 245 – procedura insolvenţei), 1270 dosare noi în apel şi 21 dosare noi în recurs.

Secţia a II-a civilă a soluționat 2.233 dosare, fiind pronunţate astfel: 1049 soluţii în fond ( 165 – litigii cu profesionişti, 631 – contencios administrativ, 253 – procedura insolvenţei), 1155 soluţii în apel şi 29 soluţii în recurs.

Secţia a II –a civilă a lăsat un stoc de dosare la 31.12.2021 de 1.362 dosare, din care 799 dosare de fond nesoluţionate( 103 – litigii cu profesionişti, 341 – contencios administrativ, 355 – procedura insolvenţei), 558 de dosare nesoluţionate în apel, 5 dosare nesoluţionate în recurs. Din dosarele nesoluţionate, într-un număr de 101 dosare judecata este suspendată.

 

I.1.B. c. Volumul de activitate al Secției Penale. 

            Secţia Penală a avut în lucru un număr de 982 dosare de soluționat, în creştere față de cele 974 dosare din anul 2020 şi reprezintă 12,31% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2021.

Din totalul celor 982 dosare de soluționat ale secției, 620 dosare au fost dosare de fond  şi 362 contestații.

Secţia Penală a început activitatea în anul 2021 cu un stoc de 114 dosare, din care 95 dosare stoc în cauzele de fond și 19 dosare contestații.

Pe rolul acestei secţii au fost înregistrate 868 dosare noi, din care 525 dosare noi de fond şi 343 dosare contestații.

Secţia Penală a soluționat 877 dosare, fiind pronunţate astfel: 545 soluţii în fond şi 332 soluţii în contestații.

Secţia Penală a lăsat un stoc de dosare la 31.12.2021 de 105 dosare, din care 75 dosare de fond nesoluţionate și 30 dosare contestații. Nu există dosare penale suspendate.

 

I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă

I.2.A. Încărcătura pe judecător şi pe schemă la nivelul judecătoriilor.

– Judecătoria Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe schemă de 647,4 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 817,2 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului.

La stabilirea mediei s-au avut în vedere toate cele 22 de posturi menţionate în schema Judecătoriei la sfârşitul anului 2021, aspect care dezavantajează statistic această instanţă, având in vedere că unul dintre posturile instanţei este afectat cu caracter de continuitate judecătorului delegat la Penitenciarul Satu Mare, care nu desfăşoară activitate în cadrul instanţei, ci o activitate specifică, care însă nu este evidenţiată statistic în numărul de cauze înregistrate pe rolul instanţei.

Privitor la încărcătura medie pe judecător având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat la cifra de 16,2, în raport de fluctuaţia de personal în anul 2021, reţinem că Judecătoria Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 879,2 dosare, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 1109,9 dosare având în vedere volumul total de activitate.

– Judecătoria Carei a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 1001,7 dosare pe judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 1336,9  dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului. La stabilirea mediei s-au avut în vedere numărul de 4,2 posturi efectiv ocupate din cele 6 posturi pe schemă existente în statul de funcţii al Judecătoriei Carei în anul 2020.

Privitor la încărcătura medie pe schemă, raportat la numărul de posturi de judecător, de 6 posturi, încărcătura medie pe schemă este de 701,1 de dosare prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 935,8 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului.

– Judecătoria Negreşti Oaş a înregistrat o încărcătură medie pe schemă de 560,7 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 855,7 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului. La stabilirea mediei s-au avut în vedere cele 4 de posturi existente în schema Judecătoriei Negreşti Oaş.

Privitor la încărcătura medie pe judecător având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat la cifra de 2,9, reţinem că Judecătoria Negreşti Oaş a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 773,4 dosare, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 1180,3 dosare, prin raportare la volumul de activitate efectiv, cu includerea stocului anterior.

 

I.2.B. Încărcătura pe judecător şi pe schemă la nivelul Tribunalului Satu Mare. 

Tribunalul Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe schemă de 193,48 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 295,2 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului și de 487,7 dosare având în vedere volumul total adiționat de activitate. Constatăm o creştere a încărcăturii de dosare pe post de judecător față de anul 2020, când încărcătura de dosare a fost de  165,9 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2020, respectiv o încărcătură de 267,6 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului şi o creştere a încărcăturii de dosare având în vedere volumul total adiționat de activitate care a fost de 394,9 dosare.

 La stabilirea mediei s-au avut în vedere toate cele 27 de posturi menţionate în schema tribunalului pentru anul 2021.

Privitor la încărcătura medie pe judecător având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat în anul 2021 la cifra de 17,6  reţinem că Tribunalul Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 296,8 dosare, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, o încărcătură de 453,0 dosare, prin raportare la volumul de activitate efectiv, cu includerea stocului anterior, respectiv o încărcătură de 748,3 de dosare prin raportare la volumul de activitate adiţionat.

 

Încărcătura pe secții

Secţia a – I – a civilă – a avut o încărcătură medie pe judecător de 404,3 dosare (adiţionat 614,9 dosare) prin raportare la volumul efectiv de activitate (stoc + dosare nou intrate în 2021), calculată la o prezenţă de 8,4 judecători.

Secţia a – II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal a avut o încărcătură medie pe judecător de 408,5 dosare (adiţionat 756,9 dosare), prin raportare la volumul efectiv de activitate (stoc + dosare nou intrate în 2021), calculată la o prezenţă de 8,8 judecători.

Secţia penală a avut o încărcătură medie pe judecător de 258,4 dosare (adiţionat 353,7) prin raportare la volumul efectiv de activitate (stoc + dosare nou intrate în 2021), calculată la o prezenţă de 3,8 judecători.

 

Încărcătura pe materii 

I.3. Indicatori de eficienţă.

Cei cinci indicatori pe baza cărora se poate evalua eficienţa instanţelor, aşa cum s-a reglementat prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, de aprobare a Raportului Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, în care au fost incluse observaţiile şi propunerile instanţelor judecătoreşti, sunt:

 • Rata de soluţionare a dosarelor.
 • Stocul de dosare.
 • Ponderea dosarelor închise într-un an.
 • Durata medie de soluţionare.
 • Redactările peste termenul legal.

Gradele de eficienţă propuse în Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor şi acceptate, în care se încadrează instanţele în funcţie de performanţele profesionale realizate sunt ”foarte eficient”, ”eficient”, ”satisfăcător” şi ”ineficient”.

În anul 2021, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia sa au înregistrat un grad general de eficienţă „Eficient”, iar cei cinci indicatori de eficienţă s-au plasat în gradele „foarte eficient”, „eficient” şi „satisfăcător”, conform graficului de mai jos.

În anul 2020, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia sa au înregistrat un grad general de eficienţă „Foarte eficient”, iar cei cinci indicatori de eficienţă s-au plasat în gradele „foarte eficient” şi „eficient”, conform graficului de mai jos.

 

I.3.A. Indicatori de eficienţă ai judecătoriilor din circumscripţie.

 • Judecătoria Satu Mare a înregistrat un grad general de eficientă „Eficient”, acelaşi nivel atins şi în anul 2020.
 • Judecătoria Carei a înregistrat un grad general de eficientă „Eficient”, gradul de eficienţă modificându-se faţă de anul anterior de la „Foarte eficient” la „Eficient”.
 • Judecătoria Negreşti Oaş a înregistrat un grad general de eficientă „Eficient”, acelaşi nivel atins şi în anul 2020.

 

I.3.B. Indicatori de eficienţă ai Tribunalului Satu Mare.

Tribunalul Satu Mare. Gradul general de eficienţă al Tribunalului Satu Mare la 31.12.2021 a fost Eficient.

 Plasarea Tribunalului Satu Mare pe grade de eficienţă, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, este următoarea:

 1. Tribunalul Satu Mare este „eficient” la primul indicator – Rata de soluţionare a dosarelor, ca urmare a soluţionării unui număr mai mare de dosare în perioada de referinţă decât numărul de dosare înregistrate în această perioadă.
 2. Stocul de dosare rămase nesoluţionate în la finele anului 2021, respectiv numărul dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni în stoc determină gradul de eficienţă „satisfăcătorla cel de-al doilea indicator.
 3. Al treilea indicator de eficienţă are gradul „foarte eficient” la nivelul Tribunalului Satu Mare în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.
 4. Indicatorul patru de eficienţă – durata medie de soluţionare este, de asemenea, la gradul „foarte eficient”.
 5. Procentul Tribunalului Satu Mare de redactare peste termenul legal a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre a determinat în anul 2021 un grad „foarte eficient” la indicatorul de eficienţă cinci.

Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienţei Tribunalului Satu Mare în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 este redată cu culoarea galbenă, care indică faptul că instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „EFICIENT”.

Comparând rezultatele Tribunalului Satu Mare din anul 2021 cu cele din anul 2020 şi 2019, pe cei cinci indicatori de eficienţă, constatăm menţinerea gradului de eficienţă a activităţii faţă de anul 2020 şi faţă de nivelul anului 2019.

Secţiile Tribunalului Satu Mare s-au încadrat la sfârşitul anului 2021 în diferite grade de eficienţă, respectiv „Foarte eficient” şi „Eficient”, cu variaţii la cei cinci indicatori de eficienţă, conform imaginii de mai jos:

 

Analizând activitatea Tribunalului Satu Mare din perspectiva celor cinci indicatori, eficienţa în anul 2021 se prezintă astfel:

 • Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate

În perioada de referinţă –anul 2021, tribunalul a înregistrat un număr de 5224 dosare nou intrate şi un număr de 5287 dosare soluţionate, având o valoare a acestui indicator de 101,20%  încadrându-se, la acest indicator, în gradul EFICIENT potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători, aşa cum reiese din următorul extras din aplicaţia STATIS:

Valoarea indicatorului Rata de soluţionare a crescut uşor în anul 2021 faţă de anul de 2020 când valoarea acestuia a fost de 100,40%,  şi a crescut considerabil faţă de anul 2019 când valoarea indicatorului a fost de 88,10%.

Pe secţii, gradul de eficienţă al indicatorului şi valoarea acestuia este:

Pe materii, gradul de eficienţă al indicatorului şi valoarea acestuia este:

Eficienţa Tribunalului Satu Mare analizată în privinţa indicatorului Rata de soluţionare  este determinată de numărul scăzut de dosare soluţionate din cele înregistrate pe rol în anul 2021 în materiile Contencios administrativ şi fiscal şi  Litigii cu profesioniştii.

 

 • Stocul de dosare 

La stabilirea eficienţei acestui indicator se au în vedere, la nivel de tribunale, dosarele cu o vechime mai mare de 1 an şi 6 luni.

La  finele anului 2021, din totalul de 2686  dosare aflate în stoc, un număr de 312 dosare, reprezentând un procent de 11,6% sunt mai vechi de 1 an şi 6 luni.

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul SATISFĂCĂTOR.

Constatăm o creştere uşoară a procentului de dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni din stocul de dosare în anul 2021 faţă de anul 2020 de la 11,5%, la 11,6%.

Extrasele din aplicaţia STATIS prezentat mai jos, confirmă datele statistice pe care le-am prezentat vis a vis de indicatorul de eficienţă Stocul de dosare.

 

Încadrarea Tribunalul Satu Mare, din perspectiva indicatorului Stoc de dosare, în gradul de eficienţă SATISFĂCĂTOR se datorează datelor statistice înregistrate în materia falimentului (total dosare în stoc – 355; dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani – 181, valoare indicator – 51,0%) , în materia penal (total dosare în stoc – 105; dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani – 12, valoare indicator 11,4%) în materia litigii cu profesioniştii (total dosare în stoc – 247; dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani – 25, valoare indicator 10,1%).

Pe secţii, valoarea indicatorului este:

Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal se situează în gradul de eficienţă ”Ineficient” cu o valoare a indicatorului de 16,5%.

Secţia a I-a civilă din cadrul Tribunalului Satu Mare este eficientă din perspectiva acestui indicator având  în stoc mai vechi de 1,5 ani 75 dosare cu o valoare a indicatorului 6,2%

Secţia penală cu o valoare a indicatorului de 11,4%  se încadrează în gradul ”satisfăcător”.

 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat doar în gradul „Satisfăcător”, la fel ca în anii 2020, 2019 şi 2018.

 

 • Ponderea dosarelor închise într-un an 

În anul 2021, din totalul de 5287  dosare soluţionate, un număr de 4788  dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare,  reprezentând un procent de 90,60% uşor în scădere faţă de anul 2020 când procentul a fost de 91,80%.

Raportat la numărul dosarelor soluţionate într-un an de la înregistrare, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „FOARTE EFICIENT”.

Datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei, în perioada analizată, sunt reflectate în următorul extras din aplicaţia STATIS:

 

 • Durata medie de soluţionare

 

Durata medie de soluţionare a cauzelor civile a fost de 7,2 luni, iar durata medie de soluţionare a cauzelor penale a fost de 1,8 luni. Se înregistrează faţă de anul 2020, o scădere a duratei medii de soluţionare în materie civilă de la 7,8 luni la 7,2 luni şi o creştere uşoară a duratei medii de soluţionare în materie penală de la 1,7 luni la 1,8 luni.

Tribunalul Satu Mare se încadrează la acest indicator în gradul de eficienţă „FOARTE EFICIENT”

Pe materii, gradul de eficienţă al indicatorului şi valoarea acestuia este:

 • Redactările peste termenul legal 

              În anul 2021, din totalul dosarelor soluţionate, un număr de 652 dosare au fost redactate peste termenul legal, reprezentând o pondere de 12,60%. Media de întârziere a zilelor de redactare a fost în anul 2021 de 49,7 în creştere faţă de anul 2020 când media zilelor depăşite a fost de 38. Ca atare, tribunalul s-a încadrat la acest indicator în gradul „FOARTE EFICIENT”.

Încadrarea Tribunalul Satu Mare, din perspectiva indicatorului „Redactări peste termenul legal”, în gradul de eficienţă „Foarte eficient” se datorează, în principal, datelor statistice înregistrate în materia ”asigurărilor sociale”, ”contencios administrativ şi fiscal”,   în materia ”minori şi familie”, litigii de muncă “ şi „penal”.

În materia ”civil”,  tribunalul se încadrează în gradul de eficienţă ”Satisfăcător” iar în materiile „faliment” şi „litigii cu profesioniştii” în gradul de eficienţă „Eficient” .

Datele statistice ale indicatorului „Redactări peste termenul legal” la care am făcut referire, sunt reliefate în extrasele din aplicaţia STATIS de mai jos.

 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti

La nivelul Tribunalului Satu Mare în anul 2021 din totalul de 5287 dosare soluţionate au fost atacate, cu apel sau recurs, după caz, 1555 hotărâri, rezultând o pondere a atacabilităţii de 29,41%, mai mică faţă de anul 2020 când ponderea a fost de 45,39% şi mai mare faţă de anul 2019 când ponderea de atacabilitate a fost de 26,72%.

La secţia I – a civilă a Tribunalului Satu Mare au fost pronunţate în anul 2021 un număr de 2177 hotărâri, din care au fost atacate cu apel 675 hotărâri şi cu recurs 138 hotărâri (total 813 hotărâri).

Ponderea de atacabilitate la Secţia I-a civilă a fost de 37,34%, în scădere  faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 72,08%,  şi faţă de anul 2019 când ponderea de atacabilitate a fost de 37,45%.

La secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal, au fost pronunţate în anul 2021 un număr de 2233 hotărâri, din care au fost atacate cu apel 161 hotărâri şi cu recurs 481 hotărâri (total 642 hotărâri).

Ponderea de atacabilitate la Secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal a fost de 28,75%, în scădere faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 29,44%, precum  în creştere faţă de anul 2019 când ponderea de atacabilitate a fost de 24,77,%.

La secţia penală, au fost pronunţate în anul 2021 un număr de 877 hotărâri, din care au fost atacate cu apel 50 hotărâri, cu contestaţii 50 hotărâri (total 100 hotărâri).

Ponderea de atacabilitate la Secţia penală a fost de 11,40%, în scădere uşoară faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 11,61%, şi în scădere faţă de anul 2019 când ponderea de atacabilitate a fost de 12,13%

La judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Satu Mare, indicele de atacabilitate este:

Judecătoria Satu Mare11,78%.

              Judecătoria Carei  – 9,39%.

Judecătoria Negreşti Oaş15,33%.

I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti

            În căile de atac promovate faţă de totalul celor 5287  hotărâri pronunţate de Tribunalul Satu Mare, au fost desfiinţate/modificate/casate de către instanţele de control judiciar un număr de 283  hotărâri reprezentând un procent de 5,35% , în scădere faţă de anul 2020 când procentul înregistrat a fost de 13,87%.

 Pe secţii, indicele de desfiinţare/modificare/casare se prezintă astfel:

 • Secţia I – a civilă – din totalul hotărârilor pronunţate de 2177, au fost desfiinţate/modificate/casate în căile de atac 78 hotărâri. Indicele de desfiinţare/modificare/casare în anul 2021 este de 3,58%, în scădere faţă de anul 2020 când indicele de casare a fost de 23,80%.
 • Secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal – din totalul hotărârilor pronunţate de 2233, au fost desfiinţate/modificate/casate în căile de atac 182 hotărâri. Indicele de desfiinţare/modificare/casare în anul 2021 este de  8,15%, în creştere faţă de anul 2020 când indicele a fost de  6,96%.
 • Secţia penală – din totalul hotărârilor pronunţate de 877, au fost desfiinţate/modificate/casate în căile de atac 23 hotărâri. Indicele de desfiinţare/modificare/casare în anul 2021 este de 2,62%, în scădere faţă de anul 2020 când indicele a fost de 3,13%.

 

La judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Satu Mare, indicele de desfiinţare/modificare/casare se prezintă după cum urmează:

Judecătoria Satu Mare – 2,54%  faţă de 3,41% în anul 2020 ;  3,20 % în anul 2019, 3,68% în anul 2018 şi de 3,44% în anul 2017

              Judecătoria Carei  – 2,61%  faţă de 2,66% în anul 2020 ; 2,71 % în anul 2019, 3,06% în anul 2018 şi de 3,20% în anul 2017.

Judecătoria Negreşti Oaş –4,05% faţă de 3,70% în anul 2020 ; 3,55% în anul 2019,  3,94% în anul 2018 şi de 3,60% în anul 2017.

La nivel de tribunal cu judecătoriile arondate, indicele de desfiinţare/modificare/casare  în anul 2021 este  de 3,26% faţă de 5,19% din anul 2020, faţă de anul 2019 când a fost de 3,60% , faţă de anul 2018 când a fost de 4,32% şi faţă de anul 2017 când indicele a fost de  3,59%. Indicele de desfiinţare a fost calculat prin raportarea celor 839 hotărâri modificate/desfiinţate/casate, după caz, în căile de atac, la numărul total al hotărârilor pronunţate de 25678.

 

I.5.1 Operativitatea

Având în vedere datele statistice de mai sus, indicele general de operativitate al tribunalului şi al judecătoriilor din circumscripţia sa a fost în anul 2021 de 74,83%, în scădere faţă de  anul 2020 când a fost de 75,17% şi în scădere faţă de anul 2019 când a fost de  77,18%. Acest indice de operativitate este calculat prin raportare procentuală a numărului de dosare soluţionate – 25678, la numărul total al cauzelor de soluţionat – 34991  (însumând stocul de dosare de la începutul anului cu dosarele nou înregistrate), cu scăderea cauzelor a căror soluţionare este suspendată la finele anului 2021.

În ceea ce priveşte operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS, care se calculează prin raportare procentuală a numărului de dosare soluţionate doar la dosarele nou intrate în anul 2021, constatăm că aceasta este de 99,07% în scădere faţă de anul 2020 când a fost de  101,64% .

 

I.5.1.A Operativitatea judecătoriilor

 • Judecătoria Satu Mare a înregistrat o operativitate (calculată prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) de 79,47%, în scădere uşoară faţă de anul 2020 când a fost de 80,59% şi în scădere faţă de anul 2019 când a fost de 82,02. Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 98,51%.
 • Indicele general de operativitate al Judecătoriei Carei în anul 2021 (calculat prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) este de 73,66%, în scădere faţă de anul 2020 când a fost de 77,13% şi în scădere faţă de anul 2019 când a fost de 76,32%. Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 97,19%.
 • Indicele general de operativitate al Judecătoriei Negreşti Oaş în anul 2021 (calculat prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) este de 67,55%, în creştere faţă de anul 2020 când a fost de 66,60% şi în scădere faţă de anul 2019 când a fost de 67,95%. Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 101,20%

 

I.5.1.B Operativitatea Tribunalului Satu Mare

Indicele general de operativitate al tribunalului (calculat prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) în anul 2021 a fost de 68,27%, în creştere faţă de anul 2020 când a fost de 64,31% şi în scădere uşoară faţă de anul 2019 când a fost de 68,86%.

Pe grade de jurisdicţie, indicele de operativitate al Tribunalului Satu Mare se prezentă astfel: fond 66,43%, crescând cu 4,27 procente faţă de anul 2020 când indicele de operativitate a fost de 62,16%; apel 67,86%, crescând cu 4,74 procente faţă de anul 2020 când indicele de operativitate a fost de 63,12 %; recurs 89,61%, scăzând cu 0,58  procente faţă de anul 2020 când indicele de operativitate a fost de 90,19 %.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 101,20%.

 • Secţia I-a civilă a înregistrat un indice de operativitate de 66,61%, în creştere cu 4,4 procente faţă de anul 2020 când a fost înregistrat un indice de operativitate de 62,21%.

Pe grade de jurisdicţie, indicele de operativitate al secţiei I-a civilă se prezentă astfel: fond 65,88% , apel 67,68%, recurs 76,59%.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 106,87%

 • Secţia a II-a civilă a înregistrat un indice de operativitate de 63,90%, în creştere cu 5,66 procente faţă de anul 2020 când a fost înregistrat un indice de operativitate de 58,24%.

Pe grade de jurisdicţie indicele de operativitate al secţiei a II-a civilă se prezentă astfel: fond 59,56%, apel 67,98%, recurs 85,29%.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 96,29%

 • Secţia penală a înregistrat un indice de operativitate de 89,30%, în creştere cu 0,91 procente faţă de anul 2020 când a fost înregistrat un indice de operativitate de 88,39%.

Pe grade de jurisdicţie indicele de operativitate al secţiei penale se prezentă astfel: fond 87,90%, contestaţii 91,71%.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 101,03%.

 

 

 1. Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul Tribunalului şi a judecătoriilor.

 

II.1. Situaţia posturilor

La începutul anului 2021, potrivit statului de funcţii Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţie aveau aprobate un număr de 200 posturi, iar la finele anului acelaşi număr, 200 de posturi.

 

II.1.A. Situaţia posturilor la Tribunalul Satu Mare.

Schema statului de funcţii la începutul anului 2021 a Tribunalul Satu Mare era structurată astfel: 96 posturi din care:

 • 27 de posturi de judecător, din care : 7 posturi vacante (1 post vacant de vicepreședinte, 1 post vacant de președinte secție și 5 posturi vacante de execuție)
 • 2 posturi de asistenţi judiciari;
 • 56 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex , (38 de grefieri, 5 informaticieni, 5 grefieri arhivari, 2 grefieri registratori, 3 posturi de aprod şi 3 posturi de şofer);
 • 8 funcţionari publici;
 • 3 posturi de personal contractual.

Modificări în cursul anului 2021 în situaţia posturilor de judecător de execuţie şi conducere, a posturilor de execuţie şi conducere a personalului auxiliar,  conex şi funcţionarilor publici:

Conform Hot. C.S.M. nr.1404 din 26.11.2020, începând cu data de 01.01.2021, următorii judecători: Vîlcu Adriana Mariana, Dragoş Adela și Haiduc Simona Manuela din cadrul Tribunalului Satu Mare, au promovat pe loc în grad profesional de curte de apel.

Potrivit Hot. C.S.M nr.1472 din data de 10.12.2021, începând cu data de 05.01.2021, doamna judecător Micle Laura Isabella este numită în funcția de vicepreședinte la Tribunalul Satu Mare.

Conform Decretului Președintelui României nr.83/03.02.2021, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.117/03.02.2021, începând cu data de 15.02.2021, doamna judecător Kiss Zita este eliberată din funcție ca urmare a pensionării.

Prin Hot. C.S.M nr.227 din data de 25 februarie 2021, domnul judecător Surd Grigore este delegat în funcția de președinte al Secției I civile a Tribunalului Satu Mare, începând cu data de 26.02.2021,  până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1996/C din data de 25.03.2021, începând cu data de 18.03.2021, data numirii în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, încetează de drept, mandatul  domnului Mureșan Gabriel Marius în funcția de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare.

Conform Decretului Preşedintelui României nr.780 din 30.06.2021, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.648 din 01.07.2021, începând cu data de 01.07.2021, doamna Haiduc Simona Manuela  judecător la Tribunalul Satu Mare, este eliberată din funcţie ca urmare a pensionării.

Prin OMJ nr.3834/C/14.07.2021, în perioada 01.07.2021-30.06.2022, domnul But Răzvan Gheorghe, se numește în funcția de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare.

In baza Hot. CSM nr 1114/07.10.2021, domnul judecător Moraru Cristian este numit în funcția de președinte al Secției I civile a Tribunalului Satu Mare, pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 08.10.2021.

Potrivit Hot. CSM nr.1065/16.09.2021, începând cu data de 15.10.2021 doamna Soponar Adriana Simona Elena  judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Satu Mare, promovează efectiv la Tribunalul Satu Mare.

Conform Decretului Președintelui României nr.1110 din 15.11.2021, publicat in Monitorul Oficial  Partea I nr.1089/15.11.2021, începând cu data de 01.12.2021, doamna Vîlcu Adriana Mariana  judecător la Tribunalul Satu Mare, este eliberată din funcţie ca urmare a pensionării.

Începând cu data de 11 ianuarie 2021, doamna Bilanici Georgeta expert grad profesional superior, este numită temporar în funcția de conducere de manager economic gradul II la Tribunalul Satu Mare, până la ocuparea funcției prin concurs dar nu mai  mult de 6 luni (Decizia nr.4/BRU din 11.01.2021 a Curţii de Apel Oradea).

Începând cu data de 29.07.2021, doamna Crișan Florica Maria este menținută în funcția de expert grad superior la Tribunalul Satu Mare, raportul de serviciu al acesteia fiind prelungit pentru o perioada de un an, până la data de 29 iulie 2022 în aceleaşi condiții (Decizia nr.100/05.07.2021 a Curţii de Apel Oradea ).

Începând cu data de 11 iulie 2021, se prelungește numirea temporară a doamnei  Bilanici Georgeta expert grad profesional superior, în funcția de conducere de manager economic la Tribunalul Satu Mare, până la ocuparea funcției prin concurs (Decizia nr.105/BRU/20.07.2021 a Curţii de Apel Oradea).

La data de 01 0ctombrie 2021, doamna Kolozsvari Mirela Gabriela este numită în funcția de manager ec.la Tribunalul Satu Mare (Decizia nr.137/BRU/28.09.2021 a Curţii de Apel Oradea) și începând cu  1 octombrie încetează numirea temporară a doamnei Bilanici Georgeta în funcția de manager ec. (Decizia 138/BRU/29.09.2021 a Curţii de Apel Oradea).

In ceea ce privește personalul auxiliar și conex, conform Deciziei nr.146/BRU din 21.12.2020, începând cu data de 01.01.2021, doamna Canta Silvia având funcția de grefier grad I la Tribunalul Satu Mare, este transferată în aceiași funcție la cerere la Tribunalul Bacău.

Prin Decizia nr.6/BRU/12.01.2021 a Curţii de Apel Oradea, începând cu data de 13.01.2021, doamna Hîncu Dana Ioana Adriana, grefier temporar este definitivă în funcția de grefier gradul II pe perioada nedeterminată la Tribunalul Satu Mare.

Prin Decizia nr.92/BRU/28.06.2021, începând cu data de 01.07.2021, încetează numirea temporară în funcția de conducere la Specialist IT şef la Tribunalul Satu Mare a doamnei Sabău Svegler Melinda Katalin și este reîncadrată în funcția de specialist  IT gradul I.

Începând cu data de 04.11.2021, doamna Moraru Ramona Anamaria își reia activitatea în funcția de grefier gradul II la Tribunalul Satu Mare, din concediu pentru creșterea copilului (Decizia nr.152/BRU/22.10.2021 a Curţii de Apel Oradea).

La sfârșitul anului 2021 schema statului de funcții este reprezentată astfel: 96 posturi din care:

 • 27 de posturi de judecător, din care : 9 posturi vacante ( 2 posturi vacante de preşedinte secţie şi 7 posturi vacante de execuţie);
 • 2 asistenţi judiciari;
 • 56 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex, (38 de grefieri, 5 informaticieni, 5 grefieri arhivari, 2 grefieri registratori, 3 posturi de aprod şi 3 posturi de şofer);
 • 8 funcţionari publici
 • 3 posturi de personal contractual.

 

              II.1 .B Situația posturilor la Judecătoria Satu Mare                                        

Schema statului de funcții la începutul anului 2021 a Judecătoriei Satu Mare era structurată astfel: 66 posturi din care:

 • 22 de posturi de judecător din care: 2 posturi vacante de execuție
 • 44 de posturi de personal auxiliar de specialitate și conex: (35 de grefieri, din care: 2 posturi vacante, 6 grefieri arhivari, 2 posturi de aprod și 1 post de șofer).

Modificări în cursul anului 2021 în situația posturilor de judecător de execuție şi conducere, a posturilor de execuție și conducere a personalului auxiliar, conex:

            Potrivit Hot. CSM nr.1432 din data de 10.12.2020, începând cu data de 19.12.2020 doamnei Nechita Alina Dana, judecător cu grad profesional de judecătorie i se prelungește  delegarea în funcția de președinte al Secției penale a acestei instanțe, până la ocuparea funcției, prin concurs sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

In baza Hot. CSM nr.1536 din data de 17.12.2020, începând cu data de 01.01.2021, doamna Rugea Ioana   Carmen, este numită în funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare.

            In baza Hot. CSM nr.1536 din data de 17.12.2020, începând cu data de 01.01.2021, doamna Cojocaru Maria, este numită în funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare.

Prin Hot. CSM nr.156 din data de 11 februarie 2021, domnul Căpitan Corneliu Lucian, este delegat în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 12.02.2021, până la ocuparea funcției, prin concurs sau examen, dar nu mai mult de 6 luni.

Potrivit Decretului Președintelui României nr.336 din data de 23.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.437/26.04.2021, începând cu data de 26.04.2021, doamna Matei Sabrina Maria, având funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare, este numită în funcția de judecător la Judecătoria Oradea.

Potrivit Decretului Președintelui României nr.361/23.04.2021, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.438/26.04.2021, începând cu 26.04.2021, doamna Cristurean Pașca Mara având funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare, este numită în funcția de judecător la Judecătoria Oradea.

Prin Hot. CSM nr. 838/29.06.2021, doamna judecător Pop Camelia Ana este delegată în funcția de președinte la Judecătoria Satu Mare, începând cu data de 16.07.2021, până la ocuparea postului prin concurs sau examen, dar nu mai mult de 6 luni.

             In baza Hot. CSM nr.563/13.05.2021, doamnei Brândușan Dorina Marinela judecător în cadrul Judecătoriei Satu Mare, i s-a acordat avizul anual pentru menținerea în funcție, după împlinirea vârstei de 65 ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 05.07.2021.

Prin Hot. CSM nr. 785/17.06.2021, doamnei judecător Nechita Alina Dana, începând cu data de 23.06.2021 i se prelungește delegarea în funcția de  președinte a Secției penale a Judecătoriei Satu Mare, până la ocuparea funcției  prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Conform Hot. CSM nr. 944/12.07.2021, doamna judecător Nechita Alina Dana este detașată pe o perioada de 1 an, începând cu data de 09.08.2021 de la Judecătoria  Satu Mare la Judecătoria Baia Mare și încetează delegarea în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Satu Mare, începând cu data detașării sale la Judecătoria Baia Mare.

Prin Hot. CSM nr. 859/29.06.2021, domnului Căpitan Corneliu Lucian, i se prelungește delegarea în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Satu Mare, începând cu 13.08.2021, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni.

Conform OMJ nr.4098/C/05.08.2021, statele de funcții și de personal al Judecătoriei Satu Mare și Oradea se modifică prin transferul temporar al unui post de judecător din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Satu Mare în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Oradea, începând cu  data de 16.07.2021.

Începând cu data de  5.10.2021, raportul de serviciu al doamnei Baculescu Oana Mihaela, judecător la Judecătoria Satu Mare se suspendă ca urmare a întrării acesteia în concediu îngrijire copil până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia C.A. Oradea 135/BRU/28.09.2021).

Prin Hot. CSM  nr.1016/07.09.2021, domnul judecător Filip Gheorghe este delegat în funcția de președinte al Secţiei penale a Judecătoriei Satu Mare, începând cu 08.09.2021 până la ocuparea funcției prin concurs sau numire în condițiile legii dar nu mai mult de 6 luni.

In baza OMJ 5437/10.11.2021 statele de funcții si de personal ale Judecătoriei Oradea și Judecătoriei Satu Mare, se modifică prin restituirea unui post de judecător din statul de funcții și statul de personal al Judecătoriei Oradea, în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 15.10.2021, dată la care s-a vacantat un post de judecător la Judecătoria Oradea.

Conform Decretului Președintelui României nr.1111 din 15.11.2021, publicat in Monitorul Oficial  Partea I nr.1089/15.11.2021, la data de 01.12.2021,  doamna Donka Eniko Eva judecător la Judecătoria Satu Mare,  este eliberată din   funcție ca urmare a pensionării.

In ceea ce privește personalul auxiliar și conex, potrivit Deciziei nr.20/BRU din 02.02.2021 a C.A. Oradea, începând cu data de 08.02.2021, doamna Rădac Anca Georgiana este numită în funcția de grefier debutant cu studii superioare la Judecătoria Satu Mare.

Începând cu data de 08.03.2021, doamna Indriko Ştefania Bianca grefier la Judecătoria Satu Mare, își reia activitatea din concediul pentru creșterea copilului până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani (Decizia nr.23/BRU/09.02.2021 a CA Oradea).

Doamna Tătar Carmen Luminița având funcția de grefier treapta I la Judecătoria Satu Mare, începând cu data de 23.06.2021, i se prelungește menținerea în activitate, în aceiași funcție cu încă 1 an, cu păstrarea acelorași drepturi salariale (Decizia 87/BRU/09.07.2020 a CA Oradea).

Începând cu data de 09.08.2021, doamna Rădac Anca Georgiana, este definitivă în funcția de grefier gradul II pe perioada determinată (Decizia nr.117/BRU/11.08.2021 a CA Oradea)

Potrivit Deciziei nr.124/BRU/02.09.2021, începând cu data de 06.09.2021, se suspendă prin acordul părților raportul de muncă al doamnei Suciu Roxandra Maria, grefier gradul I în cadrul Judecătoriei Satu Mare, pentru o perioadă de 90 zile lucrătoare.

Începând cu data de 18.10.2021, doamna Rădac Anca Georgiana este numită în funcția de grefier gradul II  pe perioadă determinată la Judecătoria Salonta și îi încetează raporturile de muncă în funcția de grefier pe perioadă determinată la Judecătoria Satu Mare (Decizia nr.142/BRU/11.10.2021 a CA Oradea).

La  data de 18.10.2021, doamna Ardelean Alexandra Ioana este numită în funcția de grefier gr. II pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Satu Mare (Decizia 143/BRU/11.10.2021 a CA Oradea) și începând cu data de 25.10.2021, doamna  Şimon Monica Florica este numită în funcția de grefier gr.II pe perioada nedeterminată la Judecătoria Satu Mare (Decizia nr.147/BRU/19.10.2021 a CA Oradea)

Schema statului de funcţii la sfârşitul anului 2021, este reprezentantă astfel: 66 posturi din care:

 • 22 de posturi de judecător din care: 6 posturi vacante de execuţie;
 • 44 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex: (35 de grefieri, 6 grefieri arhivari, 2 posturi de aprod şi 1 post de şofer).

 

             II.1.C. Situația posturilor la Judecătoria Carei

Schema statului de funcţii la începutul anului 2021 a Judecătoriei Carei  era structurată astfel: 21  posturi din care:

 • 6 de posturi de judecători din care, 2 posturi vacante de execuţie;
 • 14 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (10 de grefieri din care: 1 post vacant, 1 grefier arhivar, 1 grefier registrator,1 post de aprod  şi 1 post de şofer)
 • 1 post personal contractual;

Modificări în cursul anului 2021 în situaţia posturilor de judecător de execuţie şi conducere, a posturilor de execuţie şi conducere a personalului auxiliar, conex:

Potrivit Hot. CSM nr. 12/14.01.2021, începând cu data de 19.01.2021, doamnei judecător Costaşi Simona Minodora, i se prelungeşte delegarea în funcţia de preşedinte la Judecătoria Carei, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Conform Hot. CSM nr.316/04.03.2021, doamna judecător Demian Anca de la Judecătoria Haţeg, începând cu data de 08.03.2021, este detaşată pe o perioadă de 1 an la Judecătoria Carei.

Conform Decretului Președintelui României nr. 743 din 23.06.2021, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 620/24.06.2021, doamna Mărăşescu Anda Mihaela se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Carei, cu păstrarea gradului profesional de tribunal.

Potrivit Hot. CSM nr. 862/29.06.2021, începând cu data de 20.07.2021, doamnei judecător Costaşi Simona Minodora, i se prelungeşte delegarea în funcţia de preşedinte la Judecătoria Carei, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Începând cu data de 29.09.2021, raportul de serviciu al doamnei Schrepler Andrea Tunde judecător la Judecătoria Carei se suspendă, ca urmare a intrării acesteia în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia nr. 136/BRU/28.09.2021 a C.A. Oradea).

Începând cu data de 13.12.2021, raportul de serviciu al doamnei Negru Ruxandra Ioana judecător la Judecătoria Carei se suspendă, ca urmare a intrării acesteia în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani(Decizia nr. 171/BRU/14.12.2021 a C.A. Oradea).

În ceea ce priveşte personalul auxiliar şi conex, în baza Deciziei nr.14/BRU/29.01.2021 a C.A. Oradea, începând cu data de 01.02.2021, doamna Vlăduţ Lavinia Bianca este numită în funcţia de grefier treapta II pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Carei (Decizia nr. 14/BRU/29.01.2021 a C.A. Oradea).

Începând cu data de 15.02.2021, doamna Urs Aida este numită în funcţia de grefier gr.II pe perioadă determinată la Judecătoria Carei pe perioada suspendării de drept ale raporturilor de muncă ale titularei postului Roman Florina Ioana (Decizia nr.124/BRU/12.02.2021 a C.A. Oradea).

Începând cu data de 01.07.2021, doamna Roman Florina Ioana având funcţia de grefier gradul II la Judecătoria Carei, este transferată la cerere la Judecătoria Oradea (Decizia nr.94/BRU/30.06.2021 a C.A. Oradea).

La data de 05.08.2021, doamna Deac Cristina, grefier în cadrul Judecătoriei Carei îşi reia activitatea din concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia nr.106/BRU/20.07.2021 a C.A. Oradea).

Începând cu data de 02.08.2021, doamnei Urs Aida îi încetează raporturile de muncă în funcţia de grefier pe perioadă determinată la Judecătoria Carei şi este numită în funcţia de grefier pe perioadă determinată la Judecătoria Oradea (Decizia nr.107/BRU/20.07.2021 a C.A. Oradea).

Prin Decizia nr.148/BRU/19.10.2021 a C.A. Oradea, începând cu data de 25.10.2021, este numită doamna Froicu Mădălina Alexandra în funcţia de grefier debutant cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Carei (Decizia nr.148/BRU/19.10.2021 a C.A. Oradea) şi începând cu data de 25.10.2021, doamna Duma Georgiana Bianca este numită  în funcţia de grefier debutant cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Carei (Decizia nr.149/BRU/19.10.2021 a C.A Oradea)

La sfârşitul anului 2021, schema statului de funcţii este reprezentantă astfel:21 posturi din care:

 • 6 de posturi de judecători din care, 1 post vacant de execuţie;
 • 14 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (10 de grefieri, 1 grefier arhivar, 1 grefier registrator,1 post de aprod şi 1 post de şofer)
 • 1 post personal contractual;

 

    II.1.D. Situația posturilor la Judecătoria Negrești Oaș

Schema statului de funcţii la începutul anului 2021 a Judecătoriei Negreşti Oaş  era structurată astfel: 17 posturi din care:

 • 4 de posturi de judecător din care, 1 post vacant de judecător de execuţie;
 • 12 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (7 de grefieri, 1 grefier arhivar, 1 grefier registrator,1 agent procedural, 1 aprod şi 1 post de şofer)
 • 1 post personal contractual;

Modificări în cursul anului 2021 în situaţia posturilor de judecător de execuţie şi conducere, a posturilor de execuţie şi conducere a personalului auxiliar, conex:

Potrivit Hot. C.S.M. nr. 13/14.01.202, domnului judecător Ciorbă Adrian Ovidiu Simion, i se prelungeşte delegarea în funcţia de preşedinte la Judecătoria Negreşti Oaş începând cu data de 05.01.2021, pe o perioadă de 6 luni, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Conform Hot. C.S.M. nr. 857/29.06.2021, domnului judecător Ciorbă Adrian Ovidiu Simion, i se prelungeşte delegarea în funcţia de preşedinte la Judecătoria Negreşti Oaş începând cu data de 06.07.2021, pe o perioadă de 6 luni, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

În ceea ce priveşte personalul auxiliar şi conex, potrivit Deciziei nr. 2  din 02 februarie 2021 a preşedintelui Curţii de Apel Oradea, doamnei grefier Popovici Carmen – grefier şef la Judecătoria Negreşti Oaş, i se aplică sancţiunea disciplinară constând în ,,revocarea din funcţia de conducere ocupată” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.84 lit. i şi k din Legea nr. 567/2004.

Având în vedere Decizia nr.2 din data de 02.02.2021 emisă de preşedintele Curţii de Apel Oradea, prin care s-a dispus revocarea din funcţia de conducere de grefier şef la Judecătoria Negreşti Oaş a doamnei Popovici Carmen, începând cu data de 09.02.2021 este reîncadrată în funcţia de execuţie de grefier gradul I gradaţia 5 coeficient 2,17 (Decizia nr.28/BRU/19.02.2021 a C.A. Oradea).

În baza Deciziei nr.72/BRU/06.05.2021 a C.A. Oradea, începând cu data de 10 mai 2021, doamna Radu Mihaela Ionela este numită temporar în funcţia de grefier şef la Judecătoria Negreşti Oaş, până la ocuparea funcţiei prin concurs.

Începând cu data de 5 iulie 2021, doamna Canta Silvia, este numită în funcţia de conducere de grefier şef  la Judecătoria Negreşti Oaş, pe o perioadă de 5 ani (Decizia nr.95/BRU/30.06.2021 a C.A .Oradea).

La data de 5 iulie 2021, doamnei Radu Mihaela Ionela îi încetează mandatul în funcţia de conducere temporară de grefier şef la Judecătoria Negreşti Oaş, şi este reîncadrată în funcţia de grefier gradul I (Decizia nr. 96/BRU/30.06.2021 a C.A. Oradea).

Prin Decizia nr. 150/BRU/20.10.2021 a C.A. Oradea , începând cu data de 25.10.2021, doamna Cociu Simona Bianca este numită în funcţia de grefier registrator debutant  pe perioadă nedeterminată La Judecătoria Negreşti Oaş.

Începând cu data de 13.12.2021, doamna Cociu Simona Bianca este eliberată din funcţia de grefier registrator  la Judecătoria Negreşti Oaş, ca urmare a încetării raporturilor de muncă ale acesteia prin demisie (Decizia nr. 169/BRU/07.12.2021 a C.A. Oradea).

În urma concursului organizat pentru funcţia de grefier şef în cadrul Judecătoriei Negrești Oaș, a promovat un grefier din afara Circumscripției Curţii de Apel Oradea, astfel că in prezent statul de funcţii si de personal al Judecătoriei Negreşti Oaș cuprinde un post in plus de grefier cu studii superioare juridice, faţă de schema de personal.

La sfârşitul anului 2021, schema statului de funcţii este reprezentantă astfel: 17 posturi din care:

 • 4 de posturi de judecător din care, 1 post vacant de judecător de execuţie;
 • 12 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (8 de grefieri ocupate din care: -1 post de grefier, 1 grefier arhivar, 1 post vacant grefier registrator,1 agent procedural, 1 de aprod şi 1 post de şofer)
 • 1 post personal contractual;

 

                             
Nr. Crt. CATEGORII DE PERSONAL   Nr. posturi – schema aprobată Nr. posturi ocupate Nr. posturi vacante                
1 JUDECĂTORI   59 42 17                  
2 ASISTENŢI JUDICIARI   2 2                    
3 GREFIERI studii superioare 66 67 -1                  
    studii medii 19 19                  
4 GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1                    
    studii medii                        
5 GREFIERI DOCUMENTARIŞTI studii superioare 3 3                    
    studii medii 1 1                    
6 INFORMATICIENI   5 5                    
7 GREFIERI ARHIVARI   13 13                    
8 GREFIERI REGISTRATORI   4 3 1                  
9 AGENŢI PROCEDURALI   1 1                    
10 APROZI   7 7                    
11 ŞOFERI   6 6                    
12 FUNCŢIONARI PUBLICI   8 8                  
13 PERSONAL CONTRACTUAL   5 5                    
14 TOTAL   200 183 17                  

 

 

            II.2. Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate în cursul anului 2021, pe fiecare categorie de personal. Încălcări ale codului deontologic.

În anul 2021, niciun judecător din cadrul Tribunalului Satu Mare sau al judecătoriilor din circumscripție nu a fost sancţionat ori cercetat disciplinar.

De asemenea, nu au existat cazuri de atragere a răspunderii disciplinare a personalului auxiliar sau a altor categorii de personal de la tribunal.

Este important de menţionat şi faptul că nu au fost situaţii de răspundere penală a judecătorilor, a personalului auxiliar sau a celorlalte categorii de personal al Tribunalului Satu Mare în anul 2021.

 

 • Efectele măsurilor administrative dispuse în perioada stării de alertă la nivelul instanţelor

          

   Referitor la măsurile administrative dispuse la nivelul instanţei în anul 2021, arătăm faptul că acestea au fost luate în scopul susţinerii eforturilor privind prevenirea şi limitarea efectelor pandemiei cauzate de infecţia cu noul coronavirus SARS-CoV-2, precum şi în scopul funcţionării instanţei în condiţii de siguranţă atât pentru personal, cât şi pentru părţile/participanţii din procesele aflate pe rol.

Dintre aceste măsuri, le amintim pe următoarele: a fost menținut un program cu publicul la compartimentele instanţei, astfel încât să se evite aglomeraţia, cu asigurarea accesului la justiţie; în materie penală, în ceea ce priveşte audierea persoanelor deţinute, şedinţele s-au desfăşurat preponderent prin sistemul de videoconferinţă; a fost asigurată scanarea tuturor documentelor din dosare, în scopul limitării deplasării părţilor şi participanţilor la sediul instanţei pentru studiul dosarelor; cauzele au fost stabilite pe intervale orare, măsură la care şi-au adus aportul toţi judecătorii din cadrul instanţei, pentru a evita aglomerarea sălilor de şedinţă şi a coridoarelor instanţei; a fost limitată prezenţa simultană a persoanelor în sala de judecată, rămânând judecătorului atributul de a aprecia de la caz la caz;  participanţii la activităţile judiciare au fost informați în timp util cu privire la măsurile adoptate. Efectul măsurilor adoptate a fost acela că activitatea instanţei s-a desfăşurat în condiţii bune în raport de contextul existent, aspect ce reiese şi din datele prezentate în cuprinsul acestui Raport de activitate.

S-a dispus continuarea măsurilor adoptate în cursul anului 2020 pentru protejarea persoanelor împotriva infectării cu SARS-CoV-2, respectiv efectuarea triajului epidemiologic la intrarea în sediul instanței prin măsurarea temperaturii corporale atât personalului propriu cât și celorlalte categorii de persoane care intră în sediul instituției (vizitatori, justițiabili, avocați etc.). De asemenea, s-a menținut obligativitatea purtării măștii de protecție în interiorul clădirii și s-a recomandat dezinfectarea mâinilor cu produse dezinfectante puse la dispoziție de către instituție.

La începutul Etapei a II-a de vaccinare, dedicat persoanelor care desfășoară activități în domenii esențiale, Tribunalul Satu Mare a asigurat programarea la centrele de vaccinare a personalului care a dorit să se imunizeze. Astfel, majoritatea angajaților s-au imunizat prin administrarea a cel puțin două doze de vaccin anti Covid-19, reducându-se semnificativ numărul de infectări în rândul angajaților.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*