Toate contractele de închiriere trebuie înregistrate la ANAF printr-o procedură nouă, aplicabilă de la 1 ianuarie

Noua procedură de înregistrare obligatorie a contractelor de închiriere este prinsă într-un ordin publicat luni în Monitorul Oficial de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Obligația care se aplică din 1 ianuarie 2023 nu-i vizează pe cei ce obțin venituri din arendă sau din închirierea turistică a camerelor din propriile locuințe.

Așa cum s-a stabilit prin OG 16/2022, cei care obțin venituri din închirierea bunurilor proprii vor fi obligați din nou să înregistreze la ANAF, într-un termen de 30 de zile, contractele pe care le încheie. Excepție fac numai cei ce obțin venituri din arendă sau din camerele pentru turiști.

Noua regulă se aplică atât contractelor de închiriere încheiate de la 1 ianuarie 2023, cât și contractelor de închiriere care se află în derulare la acel moment (pentru acestea din urmă termenul de conformare este de 90 de zile).

Pentru a pune în aplicare această schimbare, cei de la ANAF au oficializat luni Ordinul 2.031/2022, care conține modificări la formularul 168 și instrucțiunile sale de completare.

Iată principalii pași ai procedurii actualizate ce se aplică din ianuarie:

  • contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF în maximum 30 de zile de la încheierea acestuia (regula se aplică și dacă intervin modificări ulterior pe contract), prin completarea și transmiterea formularului 168; formularul se transmite organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice;
  • cererea de înregistrare se completează în dublu exemplar, unul dintre ele fiind păstrat de contribuabil; dacă sunt mai mulți proprietari la un bun închiriat, fiecare dintre ei trebuie să înregistreze contractul de închiriere la ANAF; cererea trebuie să aibă anexată o copie conformă cu originalul a contractului de închiriere (conformitatea cu originalul se asigură prin trecerea, pe copie, a mențiunii „conform cu originalul” și a semnăturii contribuabilului);
  • cererea de înregistrare se poate depune fie online, în format electronic, fie în persoană, la registratura Fiscului sau prin poștă (cu confirmare de primire), în format tipărit; data înregistrării contractului de închiriere e considerată data înregistrării cererii la registratura ANAF, data poștei sau data înregistrării cererii online;
  • înregistrarea contractelor de închiriere în evidența ANAF se face intern în maximum cinci zile de la data depunerii cererii;
  • cei care obțin venituri din închiriere și nu-și înregistrează contractele la ANAF vor fi atenționați de autorități că au această obligație de îndeplinit.

În cazul în care cel care închiriază este persoană juridică, formularul 168, însoțit de o copie conformă a contractului de închiriere, se transmite exclusiv online către ANAF.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*