Sistemul de asigurări al avocaților este cel mai performant sistem de pensii neintegrat din România

Casa de Asigurări a Avocaților din România (CAA) este o persoană juridică de interes public, autonomă, învestită cu personalitate juridică, având patrimoniu și buget proprii, care funcționează în cadrul UNBR. Ca autoritate centrală a sistemului propriu de pensii și asigurări sociale al avocaților din România, a fost înființată, prin art. 258 din Legea pentru organizarea corpului de avocați din 28 decembrie 1931. CAA este organizată și funcționează în baza Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, reprezentând organul de specialitate care administrează și gestionează sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru avocați.

Într-un interviu al revistei Legal Magazin cu președintele Casei de Asigurări a Avocaților din România, avocatul Mihăiță Bubatu a declarat că își dorește simplificarea evidenței (care se va ține per avocat, nu per filiale), simplificarea depistării tentativelor de fraudă din partea angajaților sistemului, prin verificare permanentă a evidențelor cu încasările contabile reale, a calculelor uzuale și actuariale pentru un singur sistem și eliminarea situațiilor, din ce în ce mai dese, de transfer al avocaților, în ultimii ani, înainte de pensionare, la o filială mare, care poate achita pensiile pe termen lung, situație care conduce la dezechilibrarea suplimentară a filialelor mici.

“În procesul de stabilire a nivelului indicatorilor, sistemul de pensii al avocaților trebuie să urmărească cel puțin două obiective: pe de o parte, protejarea pensiilor în plată împotriva erodării lor, ceea ce presupune actualizarea prin indexarea/majorarea pensiilor cu un procent care să acopere pierderea de valoare reală a pensiilor din cauza factorilor externi sistemului (în general, inflația). Pe de altă parte, avem în vedere asigurarea posibilității susținerii sistemului pe termen lung, lucru ce trebuie să aibă în vedere obținerea unei rate de finanțare, calculată, conform normelor europene, de 100%, sau, în situația în care acest lucru este imposibil, cel puțin menținerea ratei de finanțare existente și, în niciun caz, scăderea ratei de finanțare.

Ultima modificare a acestor indicatori ai sistemului CAA s-a realizat în luna martie 2020. În luna noiembrie 2020, am înaintat Consiliului UNBR propunerile cu indicatorii sistemului propuși pentru anul 2021. Ne dorim să păstrăm un echilibru în ceea ce privește modificarea acestor indicatori, astfel încât, pe de o parte, să satisfacem nevoile firești ale colegilor avocați pensionari/asigurați, iar, pe de altă parte, să protejăm stabilitatea sistemului. O zonă mai sensibilă este cea cu privire la cotele de contribuție la sistem ale avocaților. În prezent, avocații, care nu realizează venituri sau care realizează venituri sub cel de referință, achită o cotă minimă de 300 lei la sistemul de pensii și asigurări, iar avocații, care realizează venituri mai mari decât venitul de referință, achită 11% din venituri,dar nu mai mult decât cota maximă, care, în prezent, este de 1.452 lei. Pentru stabilitatea sistemului și îmbunătățirea ratei de finanțare, consider că se impune majorarea cotelor de contribuție, astfel cum s-a propus prin raportul de audit întocmit de KPMG, la finalul anului 2019.”

Avocatul Mihăiță Bubatu a mai precizat că sistemul de asigurări al avocaților este cel mai performant sistem de pensii neintegrat din România. Este un sistem care a fost înființat acum aproape 100 de ani, în anul 1931, și a funcționat și funcționează în continuare autonom, prin autofinanțare, din contribuțiile membrilor săi, fără subvenții din partea statutului.

 

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*