Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 21 septembrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii https://www.csm1909.ro

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI

Ordinea de zi soluționată din 21 septembrie 2023, ora: 15:00

page1image1027823088 page1image1027823392

Punctul 1 17944/2023

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de delegare a doamnei judecător CONSTANTINESCU VALERIA-MARIA, vicepreședinte al Judecătoriei Sectorului 4 București, în funcția de președinte al acestei instanțe (17717/2023)

2. Propunerea de delegare a doamnei judecător RĂDULESCU ANCA GEORGIANA în funcția de președinte al Secției pentru conflicte de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Argeș (17848/2023)

3. Propunerea de delegare a doamnei judecător VÎRDEA DORINA ELENA în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Alba Iulia (17867/2023)

4. Propunerea de delegare a domnului judecător CRISTEA HORIA DORIN în funcția de președinte al Secției civile a Judecătoriei Alba Iulia (17865/2023)

5. Propunerea de delegare a doamnei judecător MURAR ALINA în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Petroşani (17866/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

1.1. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CONSTANTINESCU VALERIA-MARIA, vicepreședinte al Judecătoriei Sectorului 4

București, în funcția de președinte al instanței, începând cu data de 22.09.2023,

până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

1.2. Încetarea delegăriidoamnei judecător cu grad profesional de tribunal CONSTANTINESCU VALERIA-MARIA în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Sectorului 4 București, începând cu data de 22.09.2023.

2. Delegarea doamnei judecător RĂDULESCU ANCA GEORGIANA în funcția de președinte al Secției pentru conflicte de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Argeș, începând cu data de 22.09.2023, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.

3. Delegarea doamnei judecător VÎRDEA DORINA ELENA în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Alba Iulia, începând cu data de 01.10.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

4. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel CRISTEA

HORIA DORIN în funcția de președinte al Secției civile a Judecătoriei Alba Iulia, începând cu data de 01.10.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 4 luni.

5. Delegarea doamnei judecător MURAR ALINA în funcția de vicepreședinte alJudecătoriei Petroşani,începând cu data de 01.10.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Hotărârea nr. 2163 Hotărârea nr. 2164

Hotărârea nr. 2165 Hotărârea nr. 2166 Hotărârea nr. 2167

Punctul 2 17695/2023

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător STOIAN IZABELA în funcția de președinte al Secției civile, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Tulcea (17594/2023)

2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MAHU ROXANA LUCIA în funcția de președinte al Judecătoriei Târgu Bujor (17490/2023)

3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător NECULAESCU-BUTUC SORINA- VALENTINA în funcția de președinte al Judecătoriei Făurei (17545/2023)

4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător PETRESCU ILEANA LUMINIŢA în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sibiu (17844/2023)

5. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător DOBRIŢOIU BOGDAN în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna (17624/2023)

6. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător POP MIHAI BOGDAN în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Maramureș (17739/2023)

7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător SLAVU DIANA ELENA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu (17715/2023)

8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător RĂDUCU MIRELA în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Teleorman (17779/2023)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

1. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel STOIAN IZABELA în funcția de președinte al Secției civile, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Tulcea, începând cu data de 03.10.2023, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

2. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel MAHU ROXANA LUCIAîn funcția de președinte al Judecătoriei Târgu

Bujor, începând cu data de 06.10.2023, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau

examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

3. Prelungirea delegării doamnei judecător NECULAESCU-BUTUC SORINA- VALENTINA în funcția de președinte al Judecătoriei Făurei, începând cu data de 03.10.2023, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

4. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel PETRESCU ILEANA LUMINIŢA în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sibiu, începând cu data de 31.10.2023, până la revenirea titularului pe

post, respectiv până la ocuparea funcţiei prin numire ulterior expirării mandatului

titularului, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

5. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel DOBRIŢOIU BOGDAN în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna, începând cu data de 10.10.2023, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

6. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel POP MIHAI BOGDAN în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Maramureș, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

7. Prelungirea delegării doamnei judecător SLAVU DIANA ELENA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

8. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel RĂDUCU MIRELA în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale și de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Teleorman, începând cu data de 17.10.2023, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Punctul 3

Hotărârea nr. 2168 Hotărârea nr. 2169 Hotărârea nr. 2170 Hotărârea nr. 2171 Hotărârea nr. 2172 Hotărârea nr. 2173Hotărârea nr. 2174 Hotărârea nr. 2175

17201/2023

DELEGARE/PRELUNGIRE DELEGARE/DETAŞARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE

1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de delegare a doamnei judecător ILIESCU MARIA DANIELA de la Judecătoria Tulcea la Judecătoria Roşiori de Vede (16334/2023)

2. Solicitarea privind prelungirea detaşării domnului judecător GROZAV OCTAVIAN IONEL de la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti la Tribunalul Ilfov (17721/2023)

3. Solicitarea Curții de Apel București privind detaşarea doamnei judecător SIMION RALUCA ELENA de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov (17056/2023)

4. Solicitarea Curţii de Apel Galaţi de prelungire a delegării doamnei judecător BUJOR OANA IONELA de la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la Judecătoria Galaţi (16447/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

1. Amânarea analizării solicitării Curţii de Apel Bucureşti de delegare a doamnei

judecător ILIESCU MARIA DANIELA de la Judecătoria Tulcea la Judecătoria Roşiori

Punctul 4

de Vede.

2. Prelungirea detaşării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel GROZAV OCTAVIAN-IONEL de la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti la Tribunalul Ilfov, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 18.10.2023.

3. Amânarea analizării solicitării Curţii de Apel Bucureşti privind detaşarea doamnei judecător SIMION RALUCA ELENA de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov.

4. Prelungirea delegării doamnei judecător BUJOR OANA IONELA de la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la Judecătoria Galaţi, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 05.10.2023.

Hotărârea nr. 2176 Hotărârea nr. 2177

17949/2023

ELIBERARE DIN FUNCȚIE PRIN PENSIONARE

page4image1356921936

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, președinte al Secției I civile

CURTEA DE APEL

judecător la Curtea de Apel Ploiești

TRIBUNAL

judecător la Tribunalul Braşov

judecător la Tribunalului Cluj, președinte al instanței judecător la Tribunalul Maramureș

JUDECĂTORIE

judecător la Judecătoria Baia Mare, delegată în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a acestei instanţe

page4image1356973296 page4image1356973600

IVANOVICI LAURA MIHAELA

TUDORAN MIHAI VIOREL

BORICEAN DANIELA

LUCA EMESE FRANCISC OVIDIU

RADU DANIELA- DRAGA

page4image1356988384 page4image1356988816 page4image1356989120page4image1356989424 page4image1356989728page4image1356990032 page4image1356990336page4image1356990640 page4image1356990944page4image1356991504 page4image1356991712page4image1356992016 page4image1356992320page4image1356992624 page4image1356992928page4image1356993232 page4image1356993536page4image1356993840

page5image1357114704 page5image1357114912

FRANCISC VIANA- LIANA

CHIPER JĂNICĂ

judecător la Judecătoria Baia Mare

judecător la Judecătoria Sfântu Gheorghe, delegat la Tribunalul Harghita

page5image1357183888 page5image1357184192

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)

1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 29.09.2023, a

doamnei judecător IVANOVICI LAURA-MIHAELA, președinte al Secției I civile a

Înaltei Curți de Casație și Justiție.

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TUDORAN MIHAI VIOREL, judecător la Curtea de Apel Ploiești.

3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamneiBORICEAN DANIELA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Braşov.

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel LUCA EMESE, președinte al Tribunalului Cluj.

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului FRANCISC OVIDIU, judecător la Tribunalul Maramureș.

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RADU DANIELA-DRAGA, judecător la Judecătoria Baia Mare, delegată în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a acestei instanţe.

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei FRANCISC VIANA-LIANA, judecător la Judecătoria Baia Mare.

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CHIPER JĂNICĂ, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sfântu Gheorghe, delegat la

Tribunalul Harghita.

Punctul 5

Hotărârea nr. 2178 Hotărârea nr. 2179 Hotărârea nr. 2180 Hotărârea nr. 2181 Hotărârea nr. 2182 Hotărârea nr. 2183Hotărârea nr. 2184 Hotărârea nr. 2185

17946/2023

ELIBERAREA DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE

Cererea formulată de domnul PUŞCAŞU VOICU IONEL, judecător la Tribunalul Hunedoara, de eliberare din funcţie, prin demisie (17576/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea

analizării cererii privind eliberarea din funcţie, prin demisie, a domnului PUŞCAŞU VOICU IONEL, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Hunedoara, ca urmare a solicitării domnului judecător. (unanimitate)

Punctul 6 17945/2023 COMPLETURI SPECIALIZATE

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înființarea

completurilor specializate conform propunerii formulate de Tribunalul Militar

Timișoara, menționate în Anexă, cu excepțiile indicate. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2186

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*