Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 05 octombrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 05 octombrie 2023, ora: 10:30
Punctul 1 17953/2023
NUMIRE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE
Propunerea de numire a doamnei judecător CĂRĂȘILĂ ANA-MARIA în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea (18117/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Numirea doamnei judecător CĂRĂȘILĂ ANA-MARIA în funcția de
vicepreședinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 06.10.2023.
1.2. Încetarea delegării doamnei judecător CONSTANTINESCU ALINA în funcția de
vicepreședinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, începând cu data numirii în această
funcție a doamnei judecător CĂRĂȘILĂ ANA-MARIA.
Hotărârea nr. 2228
Punctul 2 18278/2023
MENȚINERE ÎN FUNCȚIE Cererea doamnei TĂNCUȚA MUȘAT, judecător în cadrul Tribunalului Ialomița, de acordare a
avizului anual pentru menținerea în funcție după împlinirea vârstei de 65 de ani (17841/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei judecător TĂNCUȚA MUȘAT,
delegată în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Ialomița, după
împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de
14.12.2023. (unanimitatea voturilor valabil exprimate)
Hotărârea nr. 2229
Punctul 3 18796/2023
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a domnului judecător POPESCU ALEXANDRU RĂZVAN GEORGE în
funcția de președinte al Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale a
Curţii de Apel Bucureşti (18710/2023)
2. Propunerea de delegare a doamnei judecător ANTON ŞTEFANIA FULGA în funcția de președinte
al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Suceava (18595/2023)
3. Propunerea de delegare a doamnei judecător DEAC DANIELA în funcția de președinte al
Judecătoriei Marghita (18526/2023)
4. Propunerea de delegare a domnului judecător MUREA VIOREL în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Buzău (17777/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea domnului judecător POPESCU ALEXANDRU RĂZVAN GEORGE în
funcția de președinte al Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 17.10.2023, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Delegarea doamnei judecător ANTON ŞTEFANIA FULGA în funcția de președinte
al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Suceava, începând cu data de 06.10.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Delegarea doamnei judecător DEAC DANIELA în funcția de președinte al
Judecătoriei Marghita, începând cu data de 06.10.2023, până la ocuparea funcţiei,
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
4. Delegarea domnului judecător MUREA VIOREL în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Buzău, începând cu data de 06.10.2023, până la ocuparea funcţiei, prin
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 2230
Hotărârea nr. 2231
Hotărârea nr. 2232
Hotărârea nr. 2233
Punctul 4 18412/2023
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CHERTES DANIELA-ANCA în funcţia de
preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş (18262/2023)
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MARIA CRISTINA LUPAȘCU în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu-Mureș (18260/2023)
3. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător RUS MIHAI-CĂTĂLIN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu-Mureș (18261/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Prelungirea delegării doamnei judecător CHERTES DANIELA-ANCA în funcţia de
preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului
Mureş, începând cu data de 31.10.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării doamnei judecător MARIA CRISTINA LUPAȘCU în funcţia
de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu-Mureș, începând cu data de
02.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării domnului judecător RUS MIHAI-CĂTĂLIN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu-Mureș, începând cu data de 17.11.2023, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 2234
Hotărârea nr. 2235
Hotărârea nr. 2236
Punctul 5 18276/2023
ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
GHERASIM ADRIANA ELENA judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
CURTE DE APEL
NASTASI DORINA judecător la Curtea de Apel Suceava
MENGONI ARIN ALEXANDRU judecător la Curtea de Apel Bacău
TRIBUNAL
ANDREI CARMEN-DANIELA judecător la Tribunalul Tulcea
BUJOR LĂCRIMIOARA TINA judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud
BOCHIŞ DOREL judecător la Tribunalul Bihor
HRUȘCĂ IRINA judecător la Tribunalul Botoșani
JUDECĂTORIE
JIANU ADINA-DANA judecător la Judecătoria Târgu Jiu
ŞTEFAN EMILIA judecător la Judecătoria Galaţi
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHERASIM ADRIANA
ELENA, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.
2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NASTASI DORINA, judecător
la Curtea de Apel Suceava, în prezent desemnată în calitate de judecător de
supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Botoșani.
3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MENGONI ARIN
ALEXANDRU, judecător la Curtea de Apel Bacău.
4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANDREI CARMEN-
DANIELA, judecător la Tribunalul Tulcea.
5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BUJOR LĂCRIMIOARA-
TINA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Bistriţa-Năsăud.
6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător cu grad profesional
de curte de apel BOCHIŞ DOREL, președinte delegat al Secției a III-a de contencios
administrativ și fiscal a Tribunalului Bihor.
7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei HRUȘCĂ IRINA, judecător la
Tribunalul Botoșani.
8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei JIANU ADINA-
DANA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Târgu Jiu.
9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŞTEFAN EMILIA, judecător la
Judecătoria Galați.
Hotărârea nr. 2237
Hotărârea nr. 2238
Hotărârea nr. 2239
Hotărârea nr. 2240
Hotărârea nr. 2241
Hotărârea nr. 2242
Hotărârea nr. 2243
Hotărârea nr. 2244
Hotărârea nr. 2245
Punctul 6 18271/2023
DETAŞARE/ACORD PREALABIL DETAŞARE
1. Solicitarea de detaşare a unor judecători în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
(18413;18418/2023)
2. Solicitări ale unor judecători de acordare a avizului cu privire la o eventuală detaşare la Institutul
Naţional al Magistraturii
1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei ANCUȚA ILEANA
MIHAELA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 24.10.2023.
1.2. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei MARIAN DIANA
MARIA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 3
București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 07.12.2023.
2.1 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a domnului ULARIU CONSTANTIN CLAUDIU, judecător în cadrul
Tribunalului București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru
ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil și
procesual civil”. (unanimitate)
2.2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei PIESS-MALIMARCOV BEATRIX-YVONNE-VESNA,
judecător în cadrul Tribunalului Vâlcea, în ipoteza promovării procedurii de selecţie
pentru ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil
și procesual civil”. (8 Da, 1 Nu)
2.3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei LUDUȘAN MANUELA, judecător în cadrul Curții de Apel
București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post
de formator cu normă întreagă la disciplina ” Drept penal și drept procesual penal”.
(8 Da, 1 Nu)
2.4. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei MARIANA OANA DUMITRESCU, judecător în cadrul Curții
de Apel București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea
unui post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Litigii cu profesioniștii”. (8
Da, 1 Nu)
2.5. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei POPA LIVIA MARILENA, judecător cu grad profesional de
curte de apel în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București, în ipoteza promovării
procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la
disciplina ”Drept penal și procesual penal”. (unanimitate)
2.6. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei BÂRLĂDEANU LINDA IULIA, judecător în cadrul Curții de
Apel București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui
post de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil și procesual civil”.
(unanimitate)
2.7. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei ADELA COMAN, judecător în cadrul Curții de Apel
București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post
de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil și procesual civil”. (8 Da, 1
Nu)
2.8. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei COMAN GEORGIANA, judecător cu grad profesional de
curte de apel în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, în ipoteza promovării
procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la
disciplina ”Drept civil și procesual civil”. (unanimitate)
2.9. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a domnului GAVRILĂ BOGDAN SEBASTIAN, judecător în cadrul
Judecătoriei Sectorului 1 București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie
pentru ocuparea unui post de formator cu normă întreagă la disciplinele ”Drept
civil și procesual civil” sau disciplina ”Litigii cu profesioniștii”. (1 admitere, 8
respingere)
2.10. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei ROXANA STANCIU, judecător în cadrul Curții de Apel
București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post
de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept civil și procesual civil”.
(unanimitate)
2.11. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
exprimat acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii a doamnei IRINA RALUCA MANU, judecător în cadrul Curții de Apel
București, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post
de formator cu normă întreagă la disciplina ”Drept penal și drept procesual penal”.
(8 Da, 1 Nu)
Hotărârea nr. 2246
Hotărârea nr. 2247
Hotărârea nr. 2248
Hotărârea nr. 2249
Hotărârea nr. 2250
Hotărârea nr. 2251
Hotărârea nr. 2252
Hotărârea nr. 2253
Hotărârea nr. 2254
Hotărârea nr. 2255
Hotărârea nr. 2256
Hotărârea nr. 2257
Hotărârea nr. 2258
Punctul 7 18361/2023
CONCURSURI
1. Contestații la concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor din perioada
mai-octombrie 2023 (9818/2023)
2. Validarea rezultatelor concursului de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor
organizat în perioada mai-octombrie 2023 (9818/2023)
3. Promovarea în funcții de execuţie de judecătorilor care au promovat examenul organizat în
perioada mai-octombrie 2023 (9818/2023)
Soluţie
1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Admiterea contestației formulate de candidatul având codul A
1033. (unanimitate)
2. Admiterea contestației formulate de candidatul având codul A 1210. (8 admitere,
1 respingere)
3. Admiterea contestației formulate de candidatul având codul A
1014. (unanimitate)
4. Admiterea contestației formulate de candidatul având codul A
1154. (unanimitate)
5. Admiterea contestației formulate de candidatul având codul A 1289. (8 admitere,
1 respingere)
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1136. (unanimitate)
2. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1056.
(unanimitate)
3. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1005. (unanimitate)
4. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1117. (unanimitate)
5. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1140. (unanimitate)
6. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1255. (unanimitate)
7. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1113. (1
admitere, 8 respingere)
8. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1143. (1
admitere, 8 respingere)
9. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1085. (1
admitere, 8 respingere)
10. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1263. (1
admitere, 8 respingere)
11. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1299. (1
admitere, 8 respingere)
12. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1146.
(unanimitate)
13. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1045. (1
admitere, 8 respingere)
14. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1017.
(unanimitate)
15. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1268. (1
admitere, 8 respingere)
16. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1116. (1
admitere, 8 respingere)
17. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1252. (1
admitere, 8 respingere)
18. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1128.
(unanimitate)
19. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1279.
(unanimitate)
20. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1119. (unanimitate)
21. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1179. (unanimitate)
22. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1098.
(unanimitate)
23. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1061.
(unanimitate)
24. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1197. (unanimitate)
25. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1028. (unanimitate)
26. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1079. (unanimitate)
27. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A
1243. (unanimitate)
28. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1227.
(unanimitate)
29. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1217.
(unanimitate)
30. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1101.
(unanimitate)
31. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1273.
(unanimitate)
32. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1082.
(unanimitate)
33. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1281.
(unanimitate)
34. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1054. (1
admitere, 8 respingere)
35. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1290. (1
admitere, 8 respingere)
36. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1176. (1
admitere, 8 respingere)
37. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1222.
(unanimitate)
38. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1035.
(unanimitate)
39. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1107.
(unanimitate)
40. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1110.
(unanimitate)
41. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1238. (1
admitere, 8 respingere)
42. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1286. (1
admitere, 8 respingere)
43. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1165. (1
admitere, 8 respingere)
44. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1198.
(unanimitate)
45. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1301.
(unanimitate)
46. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1308.
(unanimitate)
47. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1245.
(unanimitate)
48. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1053. (1
admitere, 8 respingere)
49. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1305.
(unanimitate)
50. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1003.
(unanimitate)
51. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1036.
(unanimitate)
52. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1038.
(unanimitate)
53. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1220.
(unanimitate)
54. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1207.
(unanimitate)
55. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1224.
(unanimitate)
56. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1008.
(unanimitate)
57. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1089.
(unanimitate)
58. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1231.
(unanimitate)
59. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1253.
(unanimitate)
60. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1021.
(unanimitate)
61. Respingerea contestației formulate de candidatul având codul A 1236.
(unanimitate)
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de
retragerea contestației formulate de candidatul având codul A 1206. (unanimitate)
4. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
4.1. Validarea rezultatelor finale ale concursului de promovare efectivă a
judecătorilor, desfășurat în perioada mai-octombrie 2023, conform anexei 1.
4. 2. Promovarea efectivă a judecătorilor declarați admiși, începând cu data de
01.11.2023 (cu excepțiile rezultate din cele ce urmează), sub rezerva deținerii
funcției de judecător la data promovării, conform anexei 2.
4.3. Eliberarea/încetarea delegării în funcțiile de conducere a judecătorilor care au
promovat concursul și se regăsesc în această situație, începând cu data
promovării efective.
4.4. Menținerea detașării judecătorilor care au promovat concursul.
4.5. Menținerea delegării în funcţie de execuţie a unui judecător care a promovat
concursul.
5. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
5.1. Admiterea solicitării Curții de Apel Pitești privind promovarea efectivă la
Tribunalul Argeș a doamnei judecător BĂDIN Delia-Alexandra, președintele
Judecătoriei Costești, începând cu data de 01.01.2024. (unanimitate)
5.2. Respingerea solicitării Judecătoriei Pitești privind amânarea promovării
efective a unor judecători. (unanimitate)
5.3. Admiterea solicitării Judecătoriei Mizil privind promovarea efectivă la
Tribunalul Prahova a domnului BOGDAN George-Gabriel, judecător delegat la
Judecătoria Mizil, începând cu data de 15.11.2023. (unanimitate)
5.4. Admiterea solicitării Tribunalului Vâlcea privind promovarea efectivă la Curtea
de Apel Craiova a doamnei Curuia Cristina Iuliana, judecător la Tribunalul Vâlcea,
începând cu data de 01.01.2024. (unanimitate)
5.5. Respingerea solicitării Judecătoriei Botoșani privind promovarea efectivă la
Tribunalul Botoșani, începând cu data de 01.04.2024, a unor
judecători (unanimitate)
5.6. Respingerea solicitării Tribunalului Galați privind promovarea efectivă la
Curtea de Apel Galați a judecătorilor promovați, începând cu data de 01.01.2025.
(unanimitate)
5.7. Respingerea solicitării unui judecător privind promovarea efectivă la
Tribunalul Giurgiu, începând cu data de 15.12.2023. (1 admitere, 8 respingere)
5.8. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca
rămase fără obiect solicitările formulate pentru promovarea efectivă începând cu
data de 01.11.2023 ale: (unanimitate)
– doamnei judecător BOTEZATU EMILIA privind promovarea la Tribunalul Vrancea;
– doamnei judecător Țiu Alexandra privind promovarea la Tribunalul Vrancea;
– Curții de Apel Brașov pentru domnul judecător Cârneciu Liviu Cristian și Grip
Paul Tudor, privind promovarea la Tribunalul Covasna;
– doamnei judecător Corlățeanu Simina privind promovarea la Curtea de Apel Cluj.
5.9. Respingerea solicitării Judecătoriei Sectorului 1 București privind promovarea
efectivă, ulterior datei de 15.11.2023, a unor judecători. (unanimitate)
5.10. Respingerea solicitării unui judecător privind promovarea efectivă la
Tribunalul Giurgiu, începând cu data de 01.12.2023. (unanimitate)
5.11. Admiterea solicitării Curții de Apel Oradea privind promovarea efectivă la
Curtea de Apel Oradea a domnului judecător Roman Cornel, începând cu data
de 01.01.2024. (unanimitate)
5.12. Respingerea solicitării Curții de Apel Oradea privind promovarea efectivă la
Curtea de Apel Cluj a unui judecător începând cu data de 01.01.2024. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2259
Hotărârea nr. 2260
Hotărârea nr. 2261
Hotărârea nr. 2262
Hotărârea nr. 2263
Hotărârea nr. 2264
Hotărârea nr. 2265
Hotărârea nr. 2266
Hotărârea nr. 2267
Hotărârea nr. 2268
Hotărârea nr. 2269
Hotărârea nr. 2270
Hotărârea nr. 2271
Hotărârea nr. 2272
Hotărârea nr. 2273
Hotărârea nr. 2274
Hotărârea nr. 2275
Hotărârea nr. 2276
Hotărârea nr. 2277
Hotărârea nr. 2278
Hotărârea nr. 2279
Hotărârea nr. 2280
Hotărârea nr. 2281
Hotărârea nr. 2282
Hotărârea nr. 2283
Hotărârea nr. 2284
Hotărârea nr. 2285
Hotărârea nr. 2286
Hotărârea nr. 2287
Hotărârea nr. 2288
Hotărârea nr. 2289
Hotărârea nr. 2290
Hotărârea nr. 2291
Hotărârea nr. 2292
Hotărârea nr. 2293
Hotărârea nr. 2294
Hotărârea nr. 2295
Hotărârea nr. 2296
Hotărârea nr. 2297
Hotărârea nr. 2298
Hotărârea nr. 2299
Hotărârea nr. 2300
Hotărârea nr. 2301
Hotărârea nr. 2302
Hotărârea nr. 2303
Hotărârea nr. 2304
Hotărârea nr. 2305
Hotărârea nr. 2306
Hotărârea nr. 2307
Hotărârea nr. 2308
Hotărârea nr. 2309
Hotărârea nr. 2310
Hotărârea nr. 2311
Hotărârea nr. 2312
Hotărârea nr. 2313
Hotărârea nr. 2314
Hotărârea nr. 2315
Hotărârea nr. 2316
Hotărârea nr. 2317
Hotărârea nr. 2318
Hotărârea nr. 2319
Hotărârea nr. 2320
Hotărârea nr. 2321
Hotărârea nr. 2322
Hotărârea nr. 2323
Hotărârea nr. 2324
Hotărârea nr. 2325
Hotărârea nr. 2326
Hotărârea nr. 2327
Punctul 8 18792/2023
Propunerile referitoare la componența comisiilor de psihologi din cadrul
concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în
perioada septembrie-decembrie 2023 (16495/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
aprobat componenţa comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului
pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada
septembrie-decembrie 2023. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2328
Punctul 9 18471/2023
EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 549/15.05.2018 (21257/2023)
2. Efectele Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
686/28.05.2019 (15124/2023)
3. Efectele Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1031/06.04.2022 (18023/2023)
4. Efectele Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1325/26.05.2022 (18256/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 549/15.05.2018 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, începând cu data de 25.09.2023, în ceea ce privește postul doamnei
judecător T.C., ca urmare a încadrării sale pe un post vacant din cadrul instanței.
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 686/28.05.2019 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 28.09.2023, în ceea ce
privește postul domnului judecător S.F., ca urmare a eliberării sale din funcție, prin
pensionare.
3. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1031/06.04.2022 a Secției pentru judecători
a Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 15.09.2023, în ceea ce
privește postul doamnei judecător A.D.L., ca urmare a încadrării sale pe un
post vacant din cadrul instanței.
4. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1325/26.05.2022 a Secției pentru judecători
a Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 23.09.2023, în ceea ce
privește postul doamnei judecător M.M.C., ca urmare a încadrării sale pe un post
vacant din cadrul instanței.
Hotărârea nr. 2329
Hotărârea nr. 2330
Hotărârea nr. 2331
Hotărârea nr. 2332
Punctul 10 18520/2023
Proiectul de Hotărâre a Secţiei pentru judecători pentru aprobarea procedurii de evaluare
psihologică periodică a judecătorilor (10264/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
a aprobat Procedura de evaluare psihologică periodică a judecătorilor, conform
propunerii formulate în nota DLDC. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2333
Punctul 11 18798/2023
PUNERE ÎN EXECUTARE
Punerea în executare a Deciziei nr. 4169/28.09.2023 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (12851/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Punerea în executare a Deciziei nr. 4169/28.09.2023 pronunţată de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, în sensul dispunerii transferului doamnei judecător Hanu
Magdalena de la Tribunalul Galați la Curtea de Apel Galați, începând cu data de
01.11.2023.
1.2. Încetarea delegării în funcția de președinte al Secției a II-a civile a Tribunalului
Galați a doamnei judecător Hanu Magdalena, începând cu data transferului.
Hotărârea nr. 2334
Punctul 12 18364/2023
OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea Curţii de Apel Piteşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
temporar vacant de judecător la Judecătoria Piteşti (18131/2023)
2. Solicitarea Curţii de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
temporar vacant de judecător la Judecătoria Huedin (18288/2023)
3. Solicitarea Curţii de Apel Galaţi de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
temporar vacant de judecător la Judecătoria Brăila (18417/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Piteşti, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022.
(postul doamnei judecător G.A.M.)
2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Huedin, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022.
(postul doamnei judecător O.P.A.T.)
3. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Brăila, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022.
(postul doamnei judecător P.I.G.)
Hotărârea nr. 2335
Hotărârea nr. 2336
Hotărârea nr. 2337
Punctul 13 18797/2023
COMPLETURI SPECIALIZATE
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Înființarea completurilor specializate conform propunerii formulate de
președintele Tribunalului Mehedinți, prevăzute în Anexă.
1.2. Desființarea completurilor specializate conform propunerii formulate de
președintele Tribunalului Maramureş.
Hotărârea nr. 2338
Punctul 14 14802/2023
Solicitări ale Ministerului Finanțelor cu privire la sesizarea Inspecţiei Judiciare
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea
Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din
Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu privire la
situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și
contencios. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2339
Hotărârea nr. 2340
Hotărârea nr. 2341
Hotărârea nr. 2342
Hotărârea nr. 2343
Hotărârea nr. 2344
Hotărârea nr. 2345
Hotărârea nr. 2346

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*