Secţia pentru judecători în materie disciplinară – 22 noiembrie 2023 – Amânare de pronunțare din data de 08 noiembrie 2023 – Ordinea de zi soluționată

Se aprobă publicarea pe site,
ROMÂNIA
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ
ORDINEA DE ZI SOLUŢIONATĂ
ŞEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2023
AMÂNARE DE PRONUNȚARE DIN 8 NOIEMBRIE 2023
Nr. Crt.
Număr dosar Părţi Obiectul
cauzei
Stadiul dosarului
1. 12/J/2023 Inspecția Judiciară
Lupaşcu Florin –
judecător în cadrul
Tribunalului
Specializat Mureş
Abaterea
disciplinară
prevăzută de
art. 271 lit. q)
teza I din Legea
nr. 303/2022
privind statutul
judecătorilor și
procurorilor
HOTĂRĂRE
Admite acțiunea disciplinară
formulată de Inspecția Judiciară
împotriva domnului Lupașcu Florin –
judecător în cadrul Tribunalului
Specializat Mureș.
În baza art.273 alin.(1) lit.d) din
Legea nr.303/2022 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor aplică
domnului Lupașcu Florin – judecător
în cadrul Tribunalului Specializat
Mureș sancțiunea disciplinară
constând în „retrogradarea din
gradul profesional de curte de apel în
gradul profesional de tribunal și
continuarea activității la Tribunalul
Specializat Mureș” pentru săvârșirea
abaterii disciplinare prevăzute de art.
271 lit. q) teza I din același act
normativ.
Cu drept de recurs în termen de 15
zile de la comunicare la Completul de
5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie.
2. 23/J/2023
(acţiuni
disciplinare
conexate)
Inspecția Judiciară
Vîlcu Elena Corina –
judecător în cadrul
Judecătoriei
Câmpina
Abaterile
disciplinare
prevăzute de
art.271 lit. g)
teza I şi lit. q)
teza I din Legea
nr. 303/2022
privind statutul
judecătorilor și
procurorilor
HOTĂRĂRE
Admite acțiunile disciplinare
conexate formulate de Inspectia
Judiciară împotriva pârâtei Vîlcu
Elena Corina – judecător în cadrul
Judecătoriei Câmpina.
În baza art.273 alin.(1) lit.a) din
Legea nr.303/2022 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, aplică
pârâtei Vîlcu Elena Corina – judecător
în cadrul Judecătoriei Câmpina
sancțiunea disciplinară constând în
”avertisment” pentru săvârșirea
abaterilor disciplinare prevăzute de
art. 271 lit.g) teza I și art.271 lit.q)
teza I din același act normativ.
Cu drept de recurs în termen de
15 zile de la comunicare la Completul
de 5 judecători al Înaltei Curți de
Casație și Justiție.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*