Se amână îmbunătățirea uniformelor polițiștilor și jandarmilor de la 31 martie 2022 la 30 iunie 2022

Joi, 17 februarie 2022, Ministerul Afacerilor Interne a informat că a luat decizia de a proroga termenele privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor de la 31 martie 2022 la 30 iunie 2022.

Decizia de a proroga acest termen este motivată de complexitatea întregului proces de schimbare a uniformelor și de contextul economic mondial care a generat întârzieri semnificative în furnizarea de materii prime cu proprietăți superioare, noile uniforme urmând să fie confecționate din materiale care sa asigure confort și protecție polițiștilor.

Modificările intervenite în uniformele polițiștilor se vor realiza eșalonat, până la data de 31 decembrie 2024. Achiziționarea de articole de echipament specific se realizează eșalonat, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație.

Până la data finalizării procedurilor pentru emiterea documentelor în formatul și cu conținutul prevăzute în anexa nr. 3A, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit potrivit prevederilor anexei nr. 3. După această dată, stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, la împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit exclusiv în noul format.

Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și cele emise până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) rămân valabile până la data expirării.

Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor prevăzute la alin. (2) pot fi preschimbate înainte de data expirării, cu documente având formatul și conținutul prevăzute în anexa nr. 3A, în funcție de necesitățile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*