Regulamente în aplicarea Legii nr. 192/2021

Regulament privind admiterea la Institutului Naţional al Magistraturii– adoptat prin Hotărârea nr. 119/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 708 din 16.07.2021 – Deschide

HOTĂRÂRE nr. 119 din 16 iulie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la Institutul Național al Magistraturii

EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII – PLENUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 16 iulie 2021

Având în vedere dispozițiile art. 1-21 și ale art. 71 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 192/2021 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură, în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind admiterea la Institutul Național al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Mihai Bogdan Mateescu
București, 16 iulie 2021.Nr. 119.ANEXĂ

REGULAMENTprivind admiterea la Institutul Național al Magistraturii

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură- aprobat prin Hotărârea nr. 120/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 709 din 16.07.2021 – Deschide

HOTĂRÂRE nr. 120 din 16 iulie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură

EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 16 iulie 2021

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 53-70 și art. 71 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 192/2021 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură, în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 192 din 17 septembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 4 octombrie 2019.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Mihai Bogdan Mateescu
București, 16 iulie 2021.Nr. 120.ANEXĂ

REGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură

Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 123/06.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 bis/13.07.2023Deschide 

Regulamentul privind examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii – aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 103/15.06.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578/27.06.2023-Deschide 

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*