Procese verbale ale întâlnirilor comisiei nr.3 (judecători) – Digitalizare – Minuta întâlnirii comisiei nr. 3 din data de 17 octombrie 2023

Tel: (+40)21-311.69.02
Fax: (+40)21-311.69.01
Website: www.csm1909.ro
Email: secretar_general@csm1909.ro
Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 2359 Pagina 1 din 2
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
COMISIA NR. 3 – judecători “Digitalizare”
Prezenta se va publica pe site,
Coordonator
Judecător Claudiu Marian DRĂGUȘIN, membru CSM
Minuta ședinței din data de 17.10.2023, după ședința C2 judecători,
etajul 1, sediul Consiliului Superior al Magistraturii
Coordonator comisie:
– judecător Claudiu Marian DRĂGUȘIN, membru CSM
Membrii comisiei:
– judecător Daniel GRĂDINARU, preşedinte CSM
– judecător Denisa Angelica STĂNIŞOR, membru CSM
– judecător Gheorghe-Liviu ODAGIU, membru CSM
– judecător Elena-Raluca COSTACHE, membru CSM
– judecător Graţiela-Ramona MILU, membru CSM
– judecător Narcis ERCULESCU, membru CSM
– judecător Alin-Vasile ENE, membru CSM
Aparatul propriu:
– judecător Andreea UZLĂU, secretar general CSM
– judecător Anamaria DINESCU, director, Direcţia legislaţie, documentare şi contencios
– judecător Maria CEAUŞESCU, șef serviciu, Serviciul legislaţie şi documentare
– judecător Cosmin STEREA-GROSSU, șef serviciu, Serviciul Informatică și statistică judiciară
Secretariat C3 – judecători
– consilier Cristina Polixenia NĂSTASE, cabinet membru CSM-secretariat
Nr.
crt. Număr lucrare Obiectul lucrării Soluția Comisiei
1. 2/16663/2023/07.09.2023
Notă a Serviciului
informatică și statistică
judiciară privind
informarea efectuată de
Centrul național de
administrare a registrelor
naționale
Comisia și-a însușit nota
Serviciului informatică și
statistică judiciară și a hotărât
informarea judecătoriilor și
tribunalelor cu privire la
operaționalizarea Registrului
Național de Evidență a
EI
Tel: (+40)21-311.69.02
Fax: (+40)21-311.69.01
Website: www.csm1909.ro
Email: secretar_general@csm1909.ro
Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
cod poștal 060011
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 2359 Pagina 2 din 2
notariale(INFONOT)
vizând operaționalizarea
Registrului Național de
Evidență a Măsurilor de
Sprijin și Ocrotire
(RNEMSO).
Măsurilor de Sprijin și
Ocrotire, în vederea analizării
oportunității înregistrării în
această platformă pentru
efectuarea comunicărilor
către registru, precum și
pentru interogarea acestuia.
2. 2/17394/2023/13.10.2023
Punct de vedere al
Direcției Legislație ,
Documentare și
Contencios privind
solicitarea SISJ referitor
la posibilitatea realizării
unei proceduri uniforme
de lucru aplicabilă
pentru cererile transmise
instanțelor prin
intermediul portalului
registratură.rejust.ro.
Comisia a hotărât
consultarea instanțelor,
Ministerului Justiției și
Ministerului Finanțelor
Publice, cu privire la
posibilitatea de a implementa
soluția propusă vizând
achitarea, de către persoana
interesată, în contul bancar al
instanței care are calitatea de
ordonator de credit, a
cheltuielilor de
imprimare/fotocopiere a
cererilor și/sau înscrisurilor
transmise prin mijloace
electronice, respectiv a
cheltuielilor aferente
serviciilor poștale pentru
comunicarea certificatelor de
grefă sau copiilor legalizate.
Coordonator,
Judecător Claudiu Marian DRĂGUȘIN, membru CSM

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*