Infoletter nr. 7 2023

page1image520053200 page1image520053616 page1image520053824 page1image520054032page1image520054240 page1image520054448

n

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 7/2023, iulie 2023

independenţei justiţiei”

ComponenţadCeoncseilmiulbuirîinde perioada 2023-2029: Preşedinte
• jud. Daniel GRĂDINARU

Vicepreşedinte

• proc. Daniel-Constantin HORODNICEANU
Membri aleşi cu activitate permanentă – judecători şi procurori:

• jud. Elena-Raluca COSTACHE
• jud. Claudiu-Marian DRĂGUŞIN
• jud. Alin-Vasile ENE
• jud. Narcis ERCULESCU • jud. Ramona-Graţiela MILU
• jud. Gheorghe-Liviu ODAGIU
• jud Mihaela-Laura RADU • jud. Denisa-Angelica STĂNIŞOR
• proc. Emilia ION
• proc. Claudiu-Constantin SANDU
• proc. Mărioara-Cătălina SÎNTION
• proc. Bogdan-Silviu STAICU

Membri de drept:

Alina – Ștefania GORGHIU- ministrul justiţiei
• Alex – Florin FLORENȚA – procuror general al PICCJ

• jud. Corina-Alina CORBU, preşedintele ICCJ Reprezentanţi ai societăţii civile:

• Fănel MIHALCEA • Ioan SAS

Statutul membrilorConsiliului: Consiliului Superior al Magistraturii funcţioneazăca organ cu activitate permanentă. Hotărârile se iau în Plen şi în secţii, potrivit atribuţiilor ce revin acestora.

Mandatul membrilor aleşi este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai Consiliului îşi suspendă activitatea de judecător sau procuror referitoare la prezenţa judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală. Funcţiile lor de conducere la instanţe sau parchete se suspendă de drept.

Ei pot fi revocaţi la propunerea preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului ori a unei treimi din membri, sau la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă.

page1image1138905904

În perioada de referinţă, Plenul: ➢ a hotărât:

– organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 07 iulie 2023 – 28 martie 2024, conform calendarului de desfăşurare a concursului propus de Direcţia resurse umane şi organizare – Biroul concursuri – organizarea concursului de admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada iulie 2023-martie 2024, conform calendarului propus de Direcţia resurse umane şi organizare;

-că pot fi comunicate judecătorilor şi procurorilor doar actele întocmite în procedurile de concurs, care îi privesc pe candidați şi care se regăsesc la dosarul profesional al acestora;
– adoptarea unei declarații privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova, prin care să se exprime sprijinul pentru reforma sistemului judiciar din Republica Moldova şi intenția de a facilita dialogul direct, schimbul de experienţe şi cooperarea între cele două instituţii, precum şi între magistraţii din România şi Republica Moldova.

➢ a aprobat
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii;
– Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari;
– componenţa comisiilor aferente probelor scrise (inclusiv preşedinţii comisiei de elaborare a subiectelor, comisiei de corectare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor) ale concursurilor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi admitere în magistratură, organizate în perioada iulie 2022 – martie 2023, conform anexelor.

➢ a lua act de conţinutul Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe semestrul I al anului 2023.

➢ a avizat livrabilul A. 1.3 Definire profiluri: profil psiho-profesional pentru funcția de judecător; profil psihoprofesional pentru funcția de procuror; profil psiho-profesional pentru funcții de conducere judecători; profil psiho-profesional pentru funcții de conducere din parchete; trunchi comun în privința celor două profiluri, care va fi utilizat în procedurile de admitere în profesie.

Activitatea Secţiei pentru judecători

În perioada de referinţă, Secția
➢ a hotărât:
– înaintarea către Președintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a unui număr de 14 judecători;
-modificarea Regulamentului de ordine interioară a instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022;
-sesizarea Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor;
-avizarea favorabilă a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009, în ceea ce privește suplimentarea numărului de posturi pentru instanțele judecătorești.
-detașarea în cadrul Inspecției Judiciare a doamnei Miheț Daria-Isabela, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani,
-aprobarea unei hotărâri privind stabilirea unor măsuri provizorii cu privire la normarea muncii la nivelul instanțelor judecătorești.

➢ a aprobat:
-înfiinţarea completului specializat menționat în anexă, conform propunerii formulate de Tribunalul Constanța.
➢ a desemnat psihologul care va participa la interviul candidaţilor din cadrul concursurilor de promovare în funcţia de

judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizate în perioada aprilie – septembrie 2023.

NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:

– vicepreşedinte al Curţii de Apel Iaşi – judecător Crişu-Ciocîntă Anda;
– vicepreşedinte al Tribunalului Gorj – judecător cu grad profesional de curte de apel Mălăescu Ioana Ruxandra,
– preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Gorj – judecător cu grad profesional de curte de apel Bădiţă Nicoleta,
– vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj – judecător colonel Avram Simina Verginia,
– preşedinte al Secţiei I penale a Tribunalului Bucureşti – judecător cu grad profesional de curte de apel Ivanciuc Sorin-Vasile, – preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Timişoara – judecător Graur Matei-Ciprian,
– preşedinte al Secţiei I civilă a Judecătoriei Timişoara – judecător cu grad profesional de tribunal Marotineanu Remus, -judecător Busuioc Anamaria-Monica în funcția de președinte al Secției I civilă a Curții de Apel Bacău,
-judecător cu grad profesional de curte de apel Cepeş Mihai în funcția de președinte al Secției a II-a civilă a Judecătoriei Timişoara.
DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție – judecător Ionel Barbă, -vicepreşedinte al Curții de Apel Târgu Mureș – judecător Ciucă Andreea,
-preşedinte al al Curții Militare de Apel București – judecător căpitan magistrat Bădiţa Petre Valentin,
-vicepreşedinte al Curții Militare de Apel București – judecător maior magistrat Strîmb Codruța,
-vicepreşedinte al Tribunalului Bacău – judecător cu grad profesional de curte de apel Palade Roxana-Mihaela,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului Botoșani – judecător cu grad profesional de curte de apel Teodoru Carmen Nicoleta,
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Botoșani – judecător cu grad profesional de curte de apel Petrovici Ioana, -preşedinte al Secţiei a VI-a civile a Tribunalului București – judecător cu grad profesional de curte de apel Murariu Denisa, -preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Caraș-Severin – judecător Vegheș Anateodora,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu Jiu – judecător Taloi Emilia Daniela,

mbrienoiembrie Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

ce

page2image530329680

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 7/2023, iulie 2023

independenţei justiţiei”

-vicepreşedintedael JcuedmecăbtorrideieTâcregumJiub-rjiuednecoătioermPubzdrriea Melania Georgiana,
– preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc – domnului judecător cu grad profesional de curte de apel Redai Zoltan Jozsef, -preşedinte al Judecătoriei Rupea – judecător Adochiţi Ana-Maria,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Paşcani – judecător Scripcă Cătălina-Ioana,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti – judecător cu grad profesional de tribunal Constantinescu Valeria-Maria, -vicepreşedinte al Judecătoriei Bacău – judecător cu grad profesional de curte de apel Crăciun Mihaela,
-preşedinte al Judecătoriei Sighetu Marmației – judecător cu grad profesional de curte de apel Gavriș Todinca Veronica Elisabeta,

-preşedinte al Judecătoriei Novaci – judecător Gîrleanu Vlad Adrian,

page2image530528496

-preşedinte al Judecătoriei Târgu Jiu – judecător Albă Bogdan Ovidiu,

Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară

-preşedinte al Judecătoriei Motru – judecător cu grad profesional de curte de apel Aldulescu Ştefan,

În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:

-preşedinte al Judecătoriei Caransebeș – judecător Căprărescu-Florea Bianca – Larisa,

– ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004, – preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Buzău – Burlacu Mirela Adriana, judecător la Curtea de Apel Ploieşti,

– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II-

-președinte al Secției penale a Tribunalului Bacău – judecător Negrii Luminița-Gabriela,

a din Legea nr. 303/2004,

-preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Maramureş – judecător ENE-Solomciuc Florin Cristian,

-suspendarea din funcție până la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.

-vicepreşedinte al Tribunalului Dolj – judecător cu grad profesional de curte de apel Iliescu Cristian Nicolae,
-vicepreşedinte al Tribunalului Dolj – judecător cu grad profesional de curte de apel Vlad Marinela,
-președinte al Secției a II-a civile de contencios administrativ și fiscal din cadrul Tribunalului Sibiu – judecător Brădosu Adriana-Bianca,
-președinte al Judecătoriei Săliște – judecător Băcilă Alexandra ,
-preşedinte al Judecătoriei Avrig – judecător Mazilu Marius Ioan,
-preşedinte al Judecătoriei Deta – judecător Molnar Claudia,
-preşedinte al Judecătoriei Lugoj – judecător Cozilec Alexandru Daniel,
-președinte al Secției civile a Tribunalului Giurgiu – judecător cu grad profesional de curte de apel Codreanu Petronela,
-președinte al Tribunalului Argeș – judecător cu grad profesional de curte de apel Olteanu Elena Cornelia,
-președinte al Judecătoriei Carei – judecător Demian Anca.
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-preşedinte al Secţiei penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție – judecător Rus Andrei-Claudiu,
-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Târgu-Mureş – judecător Szots Lehel-Barna,
-preşedinte al Secţiei a III-a de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bihor – judecător cu grad profesional de curte de apel Bochiş Dorel, -preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Galaţi – judecător Ivanov Ecaterina,
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Galaţi – judecător cu grad profesional de curte de apel Hanu Magdalena,
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Galaţi – judecător Grecu Marilena,
-preşedinte al Secţiei conflicte de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Dolj – judecător Bîscă Camelia Alina,
-preşedinte al Tribunalului București – judecător cu grad profesional de curte de apel Rîșnoveanu Gabriela-Mihaela,
-preşedinte al Secţiei a IV-a civile a Tribunalului București – judecător cu grad profesional de curte de apel Florea Ecaterina,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Satu Mare – judecător cu grad profesional de curte de apel Nemeș Remus Vasile,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Teleorman – Enescu Emilia-ELENA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Turnu Măgurele, -preşedinte al Secției penale a Tribunalului Caraș-Severin – judecător Ciasc Rustin-Petru,
-preşedinte al Secției a V-a civile a Tribunalului București – judecător cu grad profesional de curte de apel Buricea Crina-Liliana,
– vicepreşedinte al Secției a V-a civile a Tribunalului București – judecător cu grad profesional de curte de apel Panaite-Jitianu Elena,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Buzău – judecător cu grad profesional de curte de apel PÎSLARU Cristian Daniel,
-preşedinte al Secției I civile a Tribunalului Timiș – judecător cu grad profesional de curte de apel Buculea Raluca Mihaela,
-preşedinte al Judecătoriei Miercurea Ciuc – judecător Istvan Csaszar,
-preşedinte al Judecătoriei Pașcani – judecător Damaschin Alexandrina-Roxana,
-preşedinte al Judecătoriei Hârlău – judecător cu grad profesional de tribunal Chiriac Daniel,
-preşedinte al Judecătoriei Turda – judecător Grigoraș Sarika Laura,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Turda – judecător POP Georgeta Claudia,
-preşedinte al Judecătoriei Podu Turcului – judecător cu grad profesional de tribunal Burlibașa Neculai,
-preşedinte al Judecătoriei Negrești Oaș – judecător Ștefan Petre Menandru,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Botoșani – judecător Tărnăuceanu Alina Cezara,
-preşedinte al Judecătoriei Balş – judecător cu grad profesional de curte de apel Ignat Cristian,
-p➢reşedinte al Judecătoriei Luduş – judecător Mangu Ioan Florin,
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Lăpuş – judecător cu grad profesional de curte de apel Tulici Daniel-Mihai,
-preşedinte al Judecătoriei Vişeu de Sus – judecător cu grad profesional de curte de apel Fărâmă Vasile-Florin,
-preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti – judecător Coman Ligia Maria,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Satu Mare – judecător Cojocaru Maria,
-preşedinte al Judecătoriei Tecuci – judecător cu grad profesional de tribunal Fotache Nina,
-preşedinte al Judecătoriei Oradea – judecător Gherlea Anamaria-Ioana,
-preşedinte al Judecătoriei Târnăveni – judecător Micu Ioan-Dan,
-preşedinte al Judecătoriei Gherla – judecător Georgiu Ioan,
-preşedinte al Judecătoriei Săveni – judecător Aniţei Gabriela,
-preşedinte al Judecătoriei Turnu Măgurele – judecător cu grad profesional de tribunal Sandu-Nini Nica,
-preşedinte al Judecătoriei Filiași – judecător Tudosie Denisa,
-preşedinte al Judecătoriei Calafat – judecător Pașea Raluca Irina,

-preşedinte al Judecătoriei Lehliu Gară – judecător Joga Mihaela-Daniela,

-preşedinte al Judecătoriei Oravița – judecător Popovici Marius-Devis,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Câmpina – judecător Burlacu Andreea,
preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Sectorului 2 București – judecător Prinose Elena-Georgiana, -preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Sectorului 1 București – judecător Alexandru-Nicolae Volintiru, -vicepreşedinte al Judecătoriei Călăraşi – judecător cu grad profesional de curte de apel Ionescu Oana, -președinte al Secției I civilă din cadrul Curții de Apel Alba Iulia – judecător Cismaru Monica-Maria,

page2image1156226192

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 7/2023, iulie 2023

independenţei justiţiei”

decembridecembrienoiembrie

-președinte al Secției civile a Judecătoriei Sibiu – judecător Doroftei Georgiana,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Sibiu – judecător Tanko Emoke,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin – judecător Petrescu-Găletuşe Bianca Florina, -preşedinte al Judecătoriei Sebeş – Matiaş Carmen Silvia, judecător la Judecătoria Alba Iulia, -președinte al Tribunalului Buzău – judecător cu grad profesional de curte de apel Vlad Elena Cristina,

Activitatea sectiei pentru judecători în materie disciplinară

În perioada de referinţă, Secţia a aplicat, în baza art.273 alin.(1) lit.d) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, sancţiunea disciplinară constând în „retrogradarea din gradul profesional de tribunal în gradul profesional de judecătorie” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza I şi teza a II a din acelaşi act normativ.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Activitatea Secţiei pentru procurori

În perioada de referinţă, Secția: ➢ a hotărât:

-înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 8 procurori,
-înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror, prin demisie, a doamnei Reșetnic Lăcrămioara – Anișoara, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, începând cu data de 29.09.2023.
-acordarea avizului prealabil privind numirea domnului Anghel Marian Valentin, procuror în cadrul DIICOT , în funcţia de consilier al procurorului general al PICCJ. -eliberarea din funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, prin demisie, a domnului procuror Sandu Claudiu Constantin, membru ales al Consiliului, începând cu data de 25.07.2023 şi continuarea activităţii în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, după data de 07.01.2029, dată la care se încheie mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
-eliberarea din funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin demisie, a domnului procuror Staicu Bogdan Silviu, membru ales al Consiliului, începând cu data de 25.07.2023 şi continuarea activităţii în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, după data de 07.01.2029, dată la care se încheie mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (3 voturi DA, 1 abţinere exprimată de domnul procuror Staicu Bogdan Silviu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii)
-organizarea concursului sau examenului pentru numirea procurorilor în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, la Bucureşti, conform calendarului de desfăşurare a concursului propus în Anexa 1 B.

➢ a aprobat:
– tematica și bibliografia de concurs, propuse de Institutul Naţional al Magistraturii (Anexa 2); – posturile de conducere vacante de procuror general şi prim- procuror la parchetele de pe lângă curţi de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii ce urmează a fi scoase la concurs (Anexa 3), cu includerea funcţiilor de conducere vacante până la data de 01.01.2024, inclusiv; cererea tip de înscriere la concursul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor (Anexa 4 ); De asemenea, Secţia pentru procurori a desemnat preşedintele comisiei de organizare a concursului/examenului.
-Raportul Inspecției Judiciare nr. 23-766 privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parțial propunerile din cuprinsul raportului. (
-Raportul Inspecției Judiciare nr.23-765 privind efectuarea unui control de fond la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, precum și propunerea din cuprinsul acestuia.
NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui – procuror Spînachi Napoleon-Alin,
-procuror şef Secţie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui – procuror Gurguţă Oana Magdalena,
DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna – procuror Andraș Cosmin – Gheorghe,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța – procuror Belciug Dana,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani – procuror Bazeliuc Dumitru,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului- procuror Saghin Viorel,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu – procuror Bîrsescu Vlad Horațiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi – procuror Haureș Marius,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște – procuror Smărăndache Georgiana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni – procuror Maleș Isabela Clara,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – procuror Bic Iustin,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița – procuror Trandafir Florina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia – procuror Bogdan Andrei Alexandru,
-procuror şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – procuror Bobocel Maria Cristina,
-prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti – procuror Geaburu Daniel Cristian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova – procuror Băilescu Florina,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș – procuror Couți Roxana – Andreea,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș – procuror Țuca Simona,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București – procuror Scorneică Iuliana Mirela,
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti – procuror Stanciu Eugen Mădălin,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj – procuror Motrună Cristian Gabriel,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara – procuror Draia Sanda Ioanela,
-procuror şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a PICCJ – procuror Balcan Cristina Daniela,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti – procuror Iordache Mona Marina,
– prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi – procuror Marcu Paula Claudia,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș – procuror Luca Nicoleta Adriana,
-procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – procuror Ungureanu Marius Mihai,
procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea – procuror Naghi Ovidiu Tudor,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea – procuror Leucea Alin – Lucian,

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 7/2023, iulie 2023

independenţei justiţiei”

-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare – procuror Roman Larisa Cristina,
prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul București – procuror Alexe Adriana Ramona,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă a domnului Corogeanu Cristian Andrei,
-procuror șef al Serviciului de documentare și statistică judiciară din cadrul Secției de resurse umane și documentare a PICCJ – procuror Bălănoiu Marinela Loredana,

-procuror șef al Biroului de legături cu instituții similare din alte state din cadrul Serviciului de cooperare internațională și programe al DNA – procuror Jurma Anca,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin – procuror Popescu Emanuel Sergiu Codruț,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița – procuror Maxim Cezar Sebastian,

-procuror șef al Biroului de informare și relații publice din cadrul DIICOT – structura centrală – procuror Alexandru Mariana, -prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației – procuror Marchiș Cristian Ștefan,
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași – procuror Babenco Dragoș

-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani – procuror Udrea Roxana Marilena, -prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou – procuror Balmoș Teodora,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș – procuror Peptea Adina Camelia, -prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani – procuror Rotaru Laurențiu,

-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara – procuror Pelmuș Atena, -procuror șef al Serviciului de informații clasificate din cadrul DIICOT – procuror Lucanu Iuliana, -procuror șef al Serviciului teritorial Constanța din cadrul DNA – procuror Bodean Andrei,
-procuror șef al Secției de combatere a corupției din cadrul DNA – procuror Matei Adrian George, -procuror șef al Secției judiciare din cadrul PICCJ – procuror Constantin Antonia Eleonora,

-procuror șef al Serviciului de îndrumare și control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – procuror Damian Carmen, -procuror șef al Secţiei urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – procuror Beligan Bogdan,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia – procuror Gavrilă Simona – Claudia,
-procuror militar şef Secţie judiciară la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar – maior magistrat Liviu Bogdan Sfichi,

Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională -reunită

În perioada de referinţă, Comisia:
➢ şi-a însuşit:
– punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
-punctul de vedere al DLDC privind Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art. 378 din Legea nr. 286/2010 privind Codul penal, precum şi pentru completarea art. 530 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă – „Zero toleranţă pentru hărţuirea sexuală în şcoli şi universităţi” pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
-punctul de vedere al DLDC referitor la solicitarea Curţii de Apel Bucureşti privind necesitatea modificării dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi a decis transmiterea lucrării la Plen, în vederea sesizării ministrului justiţiei cu propunerea de modificare a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 213/2015,
-punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanţelor, vizând opinia exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu condiţiile angajării răspunderii materiale a judecătorilor sau procurorilor pentru erori judiciare şi a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Finanţelor,
-punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilităţii exercitării unei acţiuni în regres faţă de magistraţi şi a decis transmiterea lucrării către Secţia pentru judecători şi către Secţia pentru procurori pentru a aprecia cu privire la sesizarea Inspecţiei Judiciare,
-punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilităţii exercitării unei acţiuni în regres şi a decis transmiterea lucrării către Secţia pentru judecători şi către Secţia pentru procurori pentru a aprecia cu privire la sesizarea InspecţieiJudiciare,
➢a luat act de proiectul Raportului anual de activitate al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
➢a analizat Nota a DLDC referitoare la propunerea de modificare a H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare si a decis constituirea unui grup de lucru la care se participe reprezentanţii CSM, ICCJ şi PÎCCJ, sub coordonarea domnului judecător Alin-Vasile Ene, membru al Consiliului, în vederea elaborării unei proceduri de decontare a aparatelor de corecţie speciale pentru personalul a cărui activitate implică un echipament cu monitor.In cadrul grupului de lucru vor participa şi reprezentaţi desemnaţi de secretarul general din cadrul aparatului propriu al Consiliului.

Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională – procurori

➢ În perioada de referinţă, Comisia şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Ministerului Finanţelor vizând efectuarea de verificări pentru a se stabili asupra posibilităţii exercitării unei acţiuni în regres faţă de magistraţi şi a decis transmiterea unui răspuns Ministerului Finanţelor în sensul observaţiilor formulate în cadrul Comisiei.

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 7/2023, iulie 2023

independenţei justiţiei”

page5image1160877648 page5image1160930560

Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – reunită

În perioada de referinţă, Comisia: ➢ a analizat:

– nota privind avizarea livrabilului A.1.2 raport privind analiza aprofundată la nivelul sistemului judiciar, ce include analiza factorilor de stres profesional şi analiza muncii – Contract 1228/25240/2018/9.03.2023 din 21.03.2023 și a avizat livrabilul A.1.2.
-nota DLDC referitoare la propunerea de modificare a dispoziţiilor art.80 alin. (4), (7) şi (12) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii și a decis informarea Inspecţiei Judiciare cu privire la răspunsul comunicat de Ministerul Justiţiei.

-proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare şi a decis punerea în dezbatere publică a acestuia, cu observaţiile formulate de DLDC şi cele suplimentare din şedinţa comisiei.

➢ şi-a însuşit punctul de vedere DLDC şi a decis transmiterea unui răspuns către Asociaţia Magistraţilor din România – Filiala Brăila în sensul că solicitarea formulată va fi analizată cu ocazia elaborării Regulamentelor privind concediile judecătorilor, respectiv procurorilor, având în vedere şi soluţia care se va pronunţa de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a analizat nota DRUO-SRUP privind solicitarea unor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea de emitere a unui punct de

vedere/hotărâri/dispoziții prin care să se recunoască vechimea asimilită în profesia de consilier juridic, avocat și ofițer de poliție judiciară ca vechime în magistratură Comisia a analizat Nota DRUO-SRUP și a decis transmiterea unui răspuns în sensul notei.

➢ şi-a însuşit:
-referatul DRUO-SRUP și a decis transmiterea lucrării Secției pentru procurori cu propunerea de încetare a efectelor Hotărârii nr. 1027/2021.
-nota DRUO-SRUP privind solicitările formulate de unele unități de parchet, de suplimentare a posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada iulie 2023-martie 2024
-nota DRUO-SRUP privind solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a patru posturi de grefier cu studii superioare juridice
-nota DRUO-SRUP și a decis transmiterea lucrării Secției pentru procurori cu propunere de avizare favorabilă a solicitării, sub rezerva aprobării memorandumului conform dispozițiilor alin. (5) al art.IV din O.U.G. nr. 34/2023.

În perioada de referinţă, Comisia şi-a însuşit nota Serviciului informatică și statistică judiciară și a hotărât operaționalizarea dosarului electronic destinat judecătorilor electronic destinate judecătorilor, cu observațiile din ședință.în acest context, instanțele de judecată vor fi informate cu privire la funcțiile dosarului electronic, unic la nivel național, disponibil judecătorului.Totodată, Comisia a aprobat lansarea aplicației de efectuare a programărilor online, în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 București, ca instanță pilot.

În perioada de referinţă, Comisia a avizat:
➢ a analizat:
-Nota DAERIP nr.05/9220/04.07.2023 privind oportunitatea reprezentării CSM la Adunarea generală şi la colocviul anul al Reţelei Francofone a Consiliilor

Judiciare (RFCMJ), Paris, 16-17 noiembrie 2023b și a avizat participarea la evenimentele organizate de către Reţeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ)a domnului judecător Alin Vasile ENE, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

-Nota DAERIP nr.02/15244/21.07.2023 privind proiectele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) din perioada 2023 – 2024 și a propus ca, pentru asigurarea continuităţii, la proiectul nr.1 -„Independenţă, responsabilitate şi calitatea sistemului judiciar” reprezentarea să fie făcută de la nivelul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii, la proiectul nr. 2 – „Forumul justiţiei digitale” să participe domnul judecător Claudiu Marian Drăguşin, membru CSM, iar la „Grupul de lucru privind atractivitatea carierei judiciare” să participe domnul judecător Alin Vasile ENE, membru CSM.

page5image1161446624

Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – procurori

page5image1161455328

Comisiei nr. 3 – judecători „Digitalizare”

page5image1161461024

Activitatea Comisiei nr. 5 – Relații Internaționale și Programe

1.

➢ şi-a însuşit observaţiile formulate prin nota DAERIP privind formularea de observaţii/propuneri din partea Consiliului Superior al Magistraturii privindLivrabilul 1.2 „Raport de analiză funcţională a sistemului judiciar din România”, în cadrul proiectului „Analiza funcţională şi strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020” şi a dispus comunicarea unui răspuns în acest sens către ministrul justiţiei, prin care să se sublinieze inclusiv necesitatea revizuirii consistente a livrabilului.

Activităţi privind formarea iniţială
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I
➢ Potrivit Programului de formare profesională inițială aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 60 din 6 aprilie 2023, în perioada de referință, auditorii

Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii

de justiție din anul I au participat la conferințe și seminare organizate la disciplinele prevăzute în primul semestru al anului de formare.

b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea

➢ În perioada de referință, auditorii de justiție din anul II au continuat desfășurarea stagiului de practică în cadrul instanțelor (grupele de judecători) și parchetelor (grupele de procurori), sub îndrumarea coordonatorilor de practică, potrivit Programului de formare inițială aprobat prin hotărârea sus-menționată.

c) Alte activități privind formarea inițială

➢ Competiția Themis. Echipa Institutului Național al Magistraturii, formată din auditorii de justiție Ioana-Daria Lucaciu (Cotrău), Adrian Onacă și Cristian-Tiberiu Stănescu, coordonată de către doamna Roxana Rizoiu, formator al INM, a participat în cadrul Semifinalei D – Etică judiciară și deontologie profesională, care s-a desfășurat în perioada 3 – 7 iulie 2023 la Cracovia, Polonia. Participarea în această etapă competițională a constat în elaborarea unor lucrări și susținereaunor prezentări orale ale acestora, urmate de sesiuni interactive de dezbateri cu membrii juriului.

➢ Școli de vară EJTN. În perioada 24 – 28 iulie 2023, 3 auditori de justiție au participat la școala de vară organizată de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN/REFJ), Summer School in Linguistics Human Rights – SLI/2023/03, desfășurată în Napoli, Italia. În cadrul acestei activități de formare, participanții au avut ocazia de a-și dezvolta abilitățile lingvistice și de a-și îmbogăți cunoștințele juridice, într-o manieră practică și dinamică.

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 7/2023, iulie 2023

independenţei justiţiei”

2. Formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor

În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1-31 iulie 2023 au fost organizate 3 activități de formare profesională la nivelcentralizat, după cum urmează:

➢ În perioada 10-11 iulie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Administrarea probatoriului în cauzele penale. La seminar au participat 15 procurori.

➢ În perioada 17-18 iulie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Administrarea probatoriului în cauzele penale. La seminar au participat 14 procurori.

➢ În perioada 19-20 iulie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Noul Cod civil și Noul Cod de procedurã civilã. La seminar au participat 46 de judecători.

În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat, în perioada 3-4 iulie 2023 s-a desfășurat, la Braşov, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 19 judecători.

De asemenea, în cadrul Programului de formare continuă 2023, în luna iulie 2023 s-au desfășurat cursuri de formare profesională pentru magistrații numiți în temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ca urmare aconcursului de admitere în magistratură desfășurat în perioada iulie 2022 – martie 2023. La cursuri au participat un număr de 46 de judecători şi 15 procurori. 3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor şi parchetelor

➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 1506/11.05.2023 a Secției pentru judecători a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 292 de candidați.

➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 744/23.05.2023 a Secției pentru procurori a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 174 de candidați.

➢ concurs de admitere la INM – în perioada iulie 2023 – martie 2024, pentru ocuparea a 300 de locuri de auditor de justiție, precum și pentru ocuparea a 35 de posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

➢ concurs de admitere în magistratură – în perioada iulie 2023 – martie 2024, pentru ocuparea a 250 de posturi de judecător la judecătorii și 147 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, distinct de acestea fiind aprobată lista posturilor (50 de judecător și 39 de procuror) pentru care se poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs.

➢ concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor – în perioada 1 august – 22 noiembrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 1057/25.07.2023 a Secției pentru procurori a CSM, pentru ocuparea unui număr de 177 de funcții vacante de procuror general și prim-procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii.
4. Relații externe

În perioada 6-7 iulie 2023, Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat la Conferința anuală a Reţelei HELP, organizată de Consiliul Europei laStrasbourg (Franța). Cu această ocazie, ca urmare a desfășurării alegerilor pentru noul Consiliu Consultativ HELP, doamna judecător Beatrice Ramaşcanu, formator cu normă întreagă la disciplina CEDO, a fost aleasă pentru funcția de membru în cadrul acestui consiliu.

De asemenea, în perioada de referință, Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat la reuniunea Comitetului de Pilotaj al Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), desfășurată în format online, în data de 19 iulie 2023.

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri

În luna iulie 2023, formatorii Departamentului de formare profesională inițială (personalul de instruire propriu) au continuat să actualizeze materialele didactice, respectiv suporturile de curs, planurile de seminar şi tutorialele video-audio la disciplinele Procedură civilă, Procedură penală, Ecris civil și penal (pentruspecializarea grefieri instanţe), respectiv Informatică aplicată (Ecris şi Excell – pentru specializarea grefieri parchete).

În luna iulie 2023, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă nu s-au desfășurat cursuri de formare profesională continuă, acestea urmând a fi reluate în luna septembrie 2023, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.

În perioada de referință, personalul departamentului a încărcat pe platforma de formare a Școlii Naționale de Grefieri două materiale didactice de tipul unor prezentări video la disciplina Cooperare judiciară internațională în materie penală, având ca teme Obținerea probelor și Aplicații practice în materia obținerii probelor din procesul penal în relația cu statele membre, materiale video elaborate în cadrul Activităţii nr. 3, subactivitatea 3.1. în cadrul proiectului FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna iulie 2023, implementarea proiectului cu titlul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative si judiciare unitare, Cod MySMIS 152441, cod SIPOCA 1156.

În perioada raportată au fost centralizate informațiile și documentele și a fost întocmită și încărcată în sistemul Mysmis, modulul Implementare, Cererea de rambursare nr. 6, Raportul de progres aferent cererii de rambursare nr. 6, precum și celelalte documente justificative.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost demarate demersurile pentru achiziționarea a 9 tablete pentru formatori, care să fie folosite pentru activitățile didactice specifice Activităților 2 și 4. În luna iulie 2023 a fost efectuată procedura de preselecție în vederea participării la seminarele organizate prin intermediul EJTN în cel de-al doilea semestru al anului 2023.

Totodată, în perioada de referință, a fost publicat anunțul privind webinarele organizate prin intermediul EJTN, în perioada septembrie-decembrie 2023.

În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, cu sprijinul Departamentului de formare a formatorilor, în perioada de referință a fost validată procedura de selecție pentru ocuparea a 4 posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea profesională inițială.

Biroul de Informare Publică și Relații Mass Media

page6image1164224416

www.csm1909.ro – Informaţii oficiale despre CSM www.csm1909.ro/infoletter – Infoletter – buletin informativ oficial cu apariţie lunară

page6image1164241616 page6image1164241920

Consiliul Superior al Magistraturii

page6image1164247776

– p

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*