Adunarea Generală a judecătorilor instanței de la Tribunalul Satu Mare. Deciziile luate

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Satu Mare este abilitat să aducă la cunoştinţa publicului justiţiabil ca azi data de 20.06.2023, la sediul Tribunalului Satu Mare a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor instanţei, cu următoarea ordine de zi:

– Exprimarea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri față de lipsa de răspuns la solicitările Consiliului Superior al Magistraturii și instanțelor judecătorești, adresate autorităților executive și legislative, referitoare la preconizatele modificări ale statutului judecătorilor.

În urma dezbaterilor purtate, Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare, în temeiul  dispoziţiilor art. 14 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a adoptat Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023, prin care s-au stabilit următoarele:

„- Solicită ferm ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraților aflați în funcție și orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privința judecătorilor recrutați sub imperiul noilor reglementări, ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătățirii condițiilor de muncă.

– Solicită imperativ asigurarea resurselor materiale și umane necesare unei normale organizări a activității instanțelor de judecată, în scopul respectării drepturilor la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

În semn de protest, activitatea de judecată în cadrul Tribunalului Satu Mare se limitează pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, la judecarea doar a următoarelor tipuri de cauze, apreciate ca urgente:

Secția I civilă

Apeluri/recursuri:

– Pensie de întreținere;

– Cereri urgente în legătură cu executarea silită – doar suspendarea executării silite;

– Ordonanța președințială;

– Ordin de protecție;

– Evacuare – art. 1041 Cod procedură civilă;

– Îndreptarea, lămurirea, completarea hotărârii judecătorești – doar în cauzele urgente menționate anterior.

Litigii de muncă și asigurări sociale – în primă instanță:

– Ordonanță președințială;

– Legalitatea și/sau suspendarea grevei;

– Îndreptarea, lămurirea, completarea hotărârii judecătorești – doar în cauzele urgente menționate anterior.

Cauze civile, cauze cu minori și familie – în primă instanță:

– Cereri formulate în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

– Cereri formulate în baza Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (adopții, plasament, plasament în regim de urgență);

– Ordonanță președințială – doar dacă vizează  copii;

– Cereri de exequatur – doar dacă vizează copii;

– Contestație privind tergiversarea procesului – doar prin raportare la cauzele urgente menționate anterior;

– Îndreptarea, lămurirea, completarea hotărârii judecătorești – doar în cauzele urgente menționate anterior.

Se vor judeca, indiferent de faza procesuală, și următoarele cereri incidentale:

– Abținerea, recuzarea – doar în cauzele urgente menționate anterior.

Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Contencios administrativ și fiscal:

– Suspendarea executării actelor administrative, cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004 (urgenţă, cu citarea părţilor);

– Cereri formulate în temeiul Legii nr. 101/2016 – doar litigii privind procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice;

Vechiul Cod de procedură civilă în căi de atac:

– cereri formulate în temeiul art. 280 V.C.proc.civ. privind suspendarea executării vremelnice a unei hotărâri judecătoreşti – complet de apel

– cereri formulate în temeiul art. 300 alin. 2 V.C.proc.civ. privind suspendarea executării unei hotărâri judecătoreşti – complet de recurs;

– art. 581 – ordonanţă preşedinţială;

Noul Cod de procedură civilă:

– art.484 – suspendarea hotărârii atacate cu recurs;

– art.718 – suspendarea executării silite

– art. 996 şi urm. – Procedura ordonanţei preşedinţiale

Litigii societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990:

– suspendare executare hotărâre AGA;

În materia insolvenței

– Cererile de deschidere a procedurii la cererea debitoarei;

– Respectarea calendarului din sentința de deschidere a procedurii insolvenței.

Secția penală

– Toate cauzele în care sunt măsuri preventive;

– Cauzele în care există riscul intervenirii prescripției răspunderii penale;

– Liberările condiționate.”

 

Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice    

 

Judecător Remus Nemeş

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*