Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 27 septembrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii https://www.csm1909.ro

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI

Ordinea de zi soluționată din 27 septembrie 2023, ora: 13:00

Punctul 1 18272/2023

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de delegare a doamnei judecător POPOIAG ELENA-CARMEN în funcția de președinte

page1image1374439856 page1image1374440160

al Secţiei I civile din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (18356/2023)

2. Propunerea de delegare a domnului judecător LAZEA DOREL IOAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Alba (18172/2023)

3. Propunerea de delegare a doamnei judecător ZORILĂ ELENA în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Dolj (18128/2023)

4. Propunerea de delegare a doamnei judecător BENGA ELENA MIHAELA în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Ploiești (18010/2023)

5. Propunerea de delegare a doamnei judecător MIHĂILOIU ELENA ALEXANDRA în funcția de președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea (18124/2023)

6. Propunerea de delegare a domnului judecător PIRTEA CĂLIN CORNEL în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Târgu-Jiu (18014/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) delegarea doamnei judecător POPOIAG ELENA-CARMEN în funcția depreședinte al Secţiei I civile din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 02.10.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

2) delegarea domnului judecător LAZEA DOREL IOAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Alba, începând cu data de 28.09.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

3) delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel ZORILĂ

ELENA în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Dolj, începând cu data de 01.10.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

4) delegarea doamnei judecător BENGA ELENA MIHAELA în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Ploiești, începând cu data de 28.09.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

5) delegarea doamnei judecător MIHĂILOIU ELENA ALEXANDRA în funcția de

președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 06.10.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

6) delegarea domnului judecător PIRTEA CĂLIN CORNEL în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Târgu-Jiu, începând cu data de 28.09.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2187 Hotărârea nr. 2188 Hotărârea nr. 2189 Hotărârea nr. 2190

Hotărârea nr. 2191 Hotărârea nr. 2192

Punctul 2 18273/2023

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător LĂPĂDAT MARIA MIRABELA în funcția de președinte al Judecătoriei Moreni (18011/2023)

2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CUȘNIRIUC MIHAELA ELENA în funcția de președinte al Judecătoriei Găești (18016/2023)

3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DIACONU REBECA în funcția de președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea (18120/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) prelungirea delegării doamnei judecător LĂPĂDAT MARIA MIRABELA în funcția de președinte al Judecătoriei Moreni, începând cu data de 10.10.2023, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

2) prelungirea delegării doamnei judecător CUȘNIRIUC MIHAELA ELENA în funcția de președinte al Judecătoriei Găești, începând cu data de 31.10.2023, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

3) prelungirea delegării doamnei judecător DIACONU REBECA în funcția de

președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea,începând

cu data de 02.11.2023, până la ocuparea funcției prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2193 Hotărârea nr. 2194 Hotărârea nr. 2195

16560/2023

Punctul 3

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE

page3image1188264480 page3image1188263008page3image1188303088

MITRANCĂ MIHAELA

MIRCEA AUR-MARIAN

DUMITRESC TRAIAN

CURTE DE APEL

judecător la Curtea de Apel Craiova

judecător la Curtea de Apel Bucureşti

TRIBUNAL

JUDECĂTORIE

judecător la Judecătoria Deva, vicepreședinte al acestei instanțe

MITEA DAMIAN MARIUS

judecător la Curtea de Apel Constanța

page3image1188361984 page3image1188362288

COCOR NINA CORINA

judecător la Tribunalul Buzău, președinte al Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal a acestei instanței

page3image1188384544 page3image1188384848

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind:

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MITRANCĂ MIHAELA, judecător la Curtea de Apel Craiova. (unanimitate)

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnuluiMITEA DAMIAN MARIUS, judecător la Curtea de Apel Constanța. (unanimitate)

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIRCEA AUR-MARIAN, judecător la Curtea de Apel București. (unanimitate)

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel COCOR NINA CORINA, președinte al Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Buzău. (unanimitate)

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel DUMITRESC TRAIAN, vicepreședinte al Judecătoriei Deva. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2196 Hotărârea nr. 2197 Hotărârea nr. 2198

Punctul 4

Hotărârea nr. 2199 Hotărârea nr. 2200

18253/2023

Validarea rezultatelor concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada aprilie-septembrie 2023 (7613/2023)

Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea

rezultatelor concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, organizat în perioada aprilie-septembrie 2023, conform listei cu rezultatele finale cuprinse în Anexa nr.1. (unanimitate)

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă, începând cu data de 01.10.2023, a următorilor candidați: (unanimitate)

– domnul DRĂGHICI DANIEL MARIAN, judecător la Curtea de Apel București; – domnul NECHITA MARICEL, judecător la Curtea de Apel Suceava;

– domnul ZIDARU GHEORGHE – LIVIU, judecător la Curtea de Apel București.

3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția a II-a civilă, începând cu data de 01.10.2023, a doamnei MÎNERAN MIHAELA,judecător la Curtea de Apel București. (unanimitate)

4. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, începând cu data de 15.10.2023, a domnului UDROIU MIHAIL, judecător laCurtea de Apel Oradea. (unanimitate)

5. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ şi fiscal, începând cu data de 01.10.2023, a următorilor candidați: (unanimitate)

– domnul CRISTEA BOGDAN, judecător la Curtea de Apel București;
– doamna GLIGA RAMONA-MARIA, judecător la Curtea de Apel Timișoara; – domnul TĂNASE MIHNEA ADRIAN, judecător la Curtea de Apel București.

6. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea din funcțiile de conducere deținute de judecătorii care au promovat concursul, începând cu data promovării în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform Anexei 2. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2201 Hotărârea nr. 2202

Punctul 5

Hotărârea nr. 2203 Hotărârea nr. 2204 Hotărârea nr. 2205

17952/2023

Validarea rezultatului obţinut de către candidatul cu codul C126 la concursul de promovare în funcţii de execuţie pe loc a judecătorilor, desfăşurat în perioada 23 septembrie – 14 decembrie 2022 (15974/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

– validarea rezultatului obținut de către candidatul având codul C 126 la concursul de promovare în funcții de execuție pe loc a judecătorilor, desfășurat în perioada 23 septembrie-14 decembrie 2022;

– promovarea pe loc a candidatului având codul C 126 admis la concurs, pentru care s-a dispus validarea rezultatului, începând cu data de 01.01.2023.

Hotărârea nr. 2206

Punctul 6 17947/2023

DELEGARE/ DETAŞARE ÎN FUNCŢII DE EXECUŢIE

1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de delegare a doamnei judecător ILIESCU MARIA DANIELA de la Judecătoria Tulcea la Judecătoria Roşiori de Vede (16334/2023)

2. Solicitarea Curții de Apel București privind detaşarea doamnei judecător SIMION RALUCA ELENA de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov (17056/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) delegarea doamnei judecător ILIESCU MARIA DANIELA de la Judecătoria Tulcea la Judecătoria Roşiori de Vede, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 02.10.2023. (unanimitate)

2) detaşarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel SIMION RALUCA ELENA de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 07.10.2023. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2207 Hotărârea nr. 2208

Punctul 7 18274/2023
Modificarea unor hotărâri ale Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

(11077/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) respingerea solicitării privind modificarea Hotărârii nr. 2104/14.09.2023 a Secției

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate)

2) respingerea solicitării privind modificarea Hotărârii nr. 2097/14.09.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (4 admitere, 5 respingere)

3.1) revocarea Hotărârii nr. 2069/24.08.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate)

3.2) înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din

funcţie, prin pensionare, a doamnei CĂTUNA DANIELA, judecător la Tribunalul Cluj. (unanimitate)

4) respingerea solicitării privind modificarea Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1726/15.06.2023. (2 admitere, 6 respingere, 1 nul)

Hotărârea nr. 2209 Hotărârea nr. 2210 Hotărârea nr. 2211 Hotărârea nr. 2212 Hotărârea nr. 2213

Punctul 8 18255/2023

DETAȘARE/PRELUNGIRE DETAŞARE LA ALTE INSTITUȚII

1. Solicitare de detașare la Consiliul Superior al Magistraturii a unor judecători (18177;18259/2023)

2. Solicitare de prelungire a detașării la Institutul Naţional al Magistraturii a unui judecător (17402/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului RĂILEANU TOMA CĂTĂLIN, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 02.10.2023. (unanimitate)

2) detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei GAVRILĂ DIANA ELENA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 02.10.2023. (unanimitate)

3) prelungirea detașării la Institutul Naţional al Magistraturii a doamnei RADU CRISTINA-RALUCA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 02.11.2023. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2214 Hotărârea nr. 2215 Hotărârea nr. 2216

Punctul 9 18270/2023 COMPLETURI SPECIALIZATE

Punctul 10

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înființarea completului specializat conform propunerii formulate de Tribunalul Militar Iași, potrivit Anexei. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2217

17698/2023

OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

1. Solicitarea Curții de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la Judecătoria Dej (17573/2023)

2. Solicitarea Tribunalului Alba de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la această instanță(17628/2023)

3. Solicitarea Curții de Apel București de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi de judecător temporar vacante la Judecătoria Sectorului 4 București (17714/2023)

4. Solicitarea Curții de Apel București de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la Judecătoria Sectorului 6 București (17713/2023)

5. Solicitarea Tribunalului Alba de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la această instanță (17925/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

1) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la Judecătoria Dej, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022. (postul doamnei judecător D.M.T) (unanimitate)

2) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la Tribunalul Alba, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022. (postul doamnei judecător M.A.) (unanimitate)

3) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi de judecător temporar vacante la Judecătoria Sectorului 4 București, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022. (postul doamnei judecător P.O.F. și postul domnului judecător B.M)(unanimitate)

4) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la Judecătoria Sectorului 6 București, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022. (postul doamnei judecător D.A.M.) (unanimitate)

5) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la Tribunalul Alba, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022. (postul doamnei judecător C.M.O.) (unanimitate)

Hotărârea nr. 2218 Hotărârea nr. 2219 Hotărârea nr. 2220 Hotărârea nr. 2221

Punctul 11

Hotărârea nr. 2222

17472/2023

EFECTE HOTĂRÂRI

1.Efectele Hotărârii nr. 414/24.02.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (17134/2023)

2.Efectele Hotărârii nr. 1918/07.07.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (17279/2023)

3.Efectele Hotărârii nr. 2143/10.12.2009 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (17279/2023)

4. Efectele Hotărârii nr. 1444/02.12.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (18077/2023)

5. Efectele Hotărârii nr. 82/11.01.2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (17809/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) menţinerea efectelor Hotărârii nr. 414/24.02.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător H.D. pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,

începând cu data de 03.10.2023, urmând să opereze pe postul temporar vacant

neocupat al doamnei judecător P.A.E. (unanimitate)

2) încetarea efectelor Hotărârii nr. 1918/07.07.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 25.09.2023, ca urmare a încadrării doamnei judecător B.A.P. pe un post efectiv vacant din cadrul instanței. (unanimitate)

3) încetarea efectelor Hotărârii nr. 2143/10.12.2009 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 15.09.2023, în ceea ce privește postul doamnei judecător G.F., ca urmare a eliberării sale din funcție, prin pensionare. (unanimitate)

4) încetarea efectelor Hotărârii nr. 1444/02.12.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 19.10.2023, ca urmare a încadrării doamnei judecător C.A.I., pe un post vacant de judecător din cadrul instanței. (unanimitate)

5) menţinerea efectelor Hotărârii nr. 82/11.01.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea domnului judecător D.V.C. pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acestuia, începând cu data de 15.09.2023, urmând să opereze pe postul temporar vacant neocupat al doamnei judecător M.D.C. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2223 Hotărârea nr. 2224 Hotărârea nr. 2225

Hotărârea nr. 2226 Hotărârea nr. 2227

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*