Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 18 octombrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 18 octombrie 2023, ora: 12:30
Punctul 1 19223/2023
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE/ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de numire a domnului judecător SEBASTIAN VOINEA în funcția de vicepreședinte al
Tribunalului Mureș (19052/2023)
2. Cererea formulată de doamna judecător FLUCUŞ ANAMARIA GEORGIANA, de eliberare din
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, ca urmare a demisiei (19739/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Numirea domnului judecător cu grad profesional de tribunal VOINEA
SEBASTIAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Mureș, pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 02.11.2023.
2. Eliberarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal FLUCUŞ
ANAMARIA GEORGIANA din funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 2
Bucureşti, începând cu data de 01.11.2023, ca urmare a demisiei.
Hotărârea nr. 2384
Hotărârea nr. 2385
Punctul 2 19554/2023
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE/ÎNCETARE DELEGARE ÎN FUNCȚIE DE
CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a domnului judecător VELICAN IOAN ADRIAN în funcţia de preşedinte al
Secției civile a Tribunalului Covasna (19292/2023)
2. Propunerea de delegare a domnului judecător PANTĂ BOGDAN CIPRIAN în funcţia de preşedinte
al Secției penale a Judecătoriei Focșani (19441/2023)
3. Propunerea de delegare a doamnei judecător SABĂU ALEXANDRA DELIA în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Târnăveni (19290/2023)
4. Propunerea de delegare a doamnei judecător DUNCA GEORGETA RAMONA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea (19342/2023)
5. Propunerea de delegare a domnului judecător UȚĂ IOAN CRISTIAN în funcţia de preşedinte al
Tribunalului Harghita (19447/2023)
6. Propunerea de delegare a doamnei judecător URSACHE SABRINA în funcţia de vicepreşedinte al
Judecătoriei Sibiu (19536/2023)
7. Propunerea de delegare a domnului judecător BĂGUȚ TUDOR în funcţia de preşedinte al Secției
penale a Judecătoriei Sibiu (19535/2023)
8. Încetarea delegării doamnei judecător ARGINTARU OLIVIA-ADRIANA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Buftea (19020/2023)
9. Propunerea de delegare a domnului judecător IOAN EUGEN MAIER în funcția de președinte al
Tribunalului Specializat Mureș (19576/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel VELICAN
IOAN ADRIAN în funcţia de preşedinte al Secției civile a Tribunalului
Covasna, începând cu data de 07.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire,
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Delegarea domnului judecător PANTĂ BOGDAN CIPRIAN în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Focșani, începând cu data de
01.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
3. Delegarea doamnei judecător SABĂU ALEXANDRA DELIA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Târnăveni, începând cu data de 01.11.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
3 luni.
4. Delegarea doamnei DUNCA GEORGETA RAMONA, judecător la Judecătoria
Giurgiu, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea, începând cu data de
19.10.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii delegării sale în funcție de execuție la
Judecătoria Buftea.
5. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel UȚĂ IOAN
CRISTIAN în funcţia de preşedinte al Tribunalului Harghita, începând cu data de
01.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea doamnei judecător URSACHE SABRINA în funcţia de vicepreşedinte
al Judecătoriei Sibiu, începând cu data de 01.11.2023, până la ocuparea funcţiei,
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
7. Delegarea domnului judecător BĂGUȚ TUDOR în funcţia de preşedinte al Secției
penale a Judecătoriei Sibiu, începând cu data de 01.11.2023, până la ocuparea
funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8. Încetarea delegării doamnei judecător ARGINTARU OLIVIA-ADRIANA în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Buftea, începând cu data de 01.11.2023, ca urmare
a delegării doamnei judecător la Judecătoria Sectorului 2 București.
9. Delegarea domnului judecător IOAN EUGEN MAIER în funcția de președinte al
Tribunalului Specializat Mureș, începând cu data de 19.10.2023, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 2386
Hotărârea nr. 2387
Hotărârea nr. 2388
Hotărârea nr. 2389
Hotărârea nr. 2390
Hotărârea nr. 2391
Hotărârea nr. 2392
Hotărârea nr. 2393
Hotărârea nr. 2394
Punctul 3 19278/2023
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GRIGORE CORINA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Iași (19294/2023)
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BUTA MIHAELA-CARLA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Iași (19293/2023)
3. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător POP ALIN LENUŢ în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Bistriţa (19148/2023)
4. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător IULIAN IORDACHE în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Slobozia (19101/2023)
5. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător PLEȘA DIANA ELISABETH în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Tribunalului Alba (19379/2023)
6. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător MIHALAȘ CĂLIN-CIPRIAN în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Arad (19366/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Prelungirea delegării doamnei judecător GRIGORE CORINA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Iași, începând cu data de 31.10.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării doamnei judecător BUTA MIHAELA-CARLA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Iași, începând cu data de 31.10.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării domnului judecător POP ALIN LENUŢ în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Bistriţa, începând cu data de 24.11.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
4. Prelungirea delegării domnului judecător IORDACHE IULIAN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Slobozia, începând cu data de 31.10.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
5. Prelungirea delegării doamnei judecător PLEȘA DIANA ELISABETH în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Tribunalului Alba, începând cu data de 31.10.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
MIHALAȘ CĂLIN-CIPRIAN în funcţia de preşedinte al Secției civile a Judecătoriei
Arad, începând cu data de 02.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 2395
Hotărârea nr. 2396
Hotărârea nr. 2397
Hotărârea nr. 2398
Hotărârea nr. 2399
Hotărârea nr. 2400
Punctul 4 18823/2023
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE
CURTE DE APEL
EPURE MARIUS-CRISTIAN judecător la Curtea de Apel Constanța
IFTIMUȘ ADINA CAMELIA judecător la Curtea de Apel Alba Iulia
ILEANA-NIȚĂ VALI-
ȘTEFANIA judecător la Curtea de Apel Craiova
TRIBUNAL
BUZDUGEANU CRISTINA președinte al Secției penale a Tribunalului Hunedoara
DOBRIN MARIANA NUȚI judecător la Tribunalul Teleorman, delegată la Tribunalul
Ilfov
STEGARU MITU judecător la Tribunalul București
DARAGIU DELIA judecător la Tribunalul Suceava
JUDECĂTORIE
COZMA VIOREL DAN judecător la Judecătoria Câmpeni
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului EPURE MARIUS-
CRISTIAN, judecător la Curtea de Apel Constanța.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IFTIMUȘ ADINA
CAMELIA, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ILEANA-NIȚĂ VALI-
ȘTEFANIA, judecător la Curtea de Apel Craiova.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător cu grad profesional
de curte de apel BUZDUGEANU CRISTINA, președinte al Secției penale a
Tribunalului Hunedoara.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DOBRIN MARIANA
NUȚI, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Teleorman, în
prezent delegată la Tribunalul Ilfov.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului STEGARU MITU, judecător la
Tribunalul București.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DARAGIU DELIA, judecător la
Tribunalul Suceava.
8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului COZMA VIOREL
DAN, judecător la Judecătoria Câmpeni.
Hotărârea nr. 2401
Hotărârea nr. 2402
Hotărârea nr. 2403
Hotărârea nr. 2404
Hotărârea nr. 2405
Hotărârea nr. 2406
Hotărârea nr. 2407
Hotărârea nr. 2408
Punctul 5 17946/2023
ELIBERAREA DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE
Cererea formulată de domnul PUŞCAŞU VOICU IONEL, judecător la Tribunalul Hunedoara, de
eliberare din funcţie, prin demisie (17576/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act
de renunțarea domnului PUŞCAŞU VOICU IONEL, judecător cu grad profesional de
curte de apel la Tribunalul Hunedoara la cererea de eliberare din funcţie, prin
demisie. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2409
Punctul 6 19637/2023
DETAŞARE/MODIFICARE DATĂ DETAŞARE
1. Solicitarea Tribunalului Brașov de aprobare a modificării Hotărârii Secției pentru judecători nr.
2379/11.10.2023 precum și de ocupare a unui post de judecător temporar vacant pe perioadă
nedeterminată (4/19287/2023)
2. Solicitarea de detaşare la Judecătoria Răcari a doamnei RĂDULESCU CĂTĂLINA, judecător cu
grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Modificarea Hotărârii Secției pentru judecători nr. 2379/11.10.2023, în sensul ca
data detașării doamnei judecător ROMANIUC CORNELIA ELENA de la Tribunalul
Brașov la Tribunalul Harghita să fie 01.01.2024 în loc de 01.11.2023, precum și
aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Tribunalul Brașov, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022.
2. Detaşarea la Judecătoria Răcari a doamnei RĂDULESCU CĂTĂLINA, judecător
cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, pe o perioadă
de 1 an, începând cu data de 01.11.2023.
Hotărârea nr. 2410
Hotărârea nr. 2411
Punctul 7 19651/2023
Suspendarea din funcţie a unui judecător
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
Suspendarea din funcție a unui judecător, începând cu data de 12.10.2023 până la
încetarea măsurii privative de libertate, precum și suspendarea parțială a efectelor
Hotărârii nr. 2327/05.10.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii cu privire la acesta.
Hotărârea nr. 2412
Punctul 8 19650/2023
Propuneri privind componența comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru
numire în funcţii de conducere a judecătorilor, organizat în perioada septembrie-decembrie
2023 (16495/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
componenței comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru numirea
în funcții de conducere a judecătorilor organizat în perioada septembrie-decembrie
2023, conform propunerilor formulate. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2413
Punctul 9 19378/2023
COMPLETURI SPECIALIZATE
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Înființarea completului specializat menționat în anexă, conform propunerii
formulate de președintele Tribunalului Olt.
2. Înființarea completurilor specializate menționate în anexă, conform propunerii
formulate de președintele Tribunalului Dolj.
Hotărârea nr. 2414
Hotărârea nr. 2415
Punctul 10 19377/2023
OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două
posturi temporar vacante de judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (19184/2023)
2. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a
patru posturi temporar vacante de judecător la Tribunalul București (19458/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante de
judecător la Judecătoria Sectorului 5 București, în condiţiile art. 147 alin. 1 din
Legea nr. 304/2022. (posturile doamnelor judecător G.R.S și V.A.M)
2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 4 posturi temporar vacante de
judecător la Tribunalul București, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr.
304/2022. (posturile doamnelor judecător C.I.V, C.S., I.G., V.V.)
Hotărârea nr. 2416
Hotărârea nr. 2417
Punctul 11 19177/2023
EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr. 2081/19.12.2019 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (10773/2023)
2. Efectele Hotărârii nr. 2183/06.10.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (19557/2023)
3. Efectele Hotărârii nr. 317/07.03.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (3777/2023)
4. Reincluderea în fondul de rezervă a unui post de judecător alocat Judecătoriei Huedin (8749/2023)
5. Efectele Hotărârii nr. 1028/06.04.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (19300/2023)
6. Efectele Hotărârii nr. 365/18.03.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (19357/2023)
7. Efectele Hotărârii nr. 2708/17.11.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (19349/2023)
8. Efectele Hotărârii nr. 1207/08.10.2020 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (19143/2023)
9. Efectele Hotărârii nr. 1220/21.10.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (19626/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 2081/19.12.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce privește postul doamnei judecător
B.I.C., începând cu data de 01.11.2023, ca urmare a încadrării doamnei judecător
pe un post vacant de la Judecătoria Brăila.
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 2183/06.10.2022 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce o privește pe doamna judecător T.I.,
începând cu data de 01.11.2023, data promovării efective a doamnei judecător la
instanța superioară.
3. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 317/07.03.2023 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 01.11.2023, data
promovării efective a doamnei judecător G.R.A. la instanța superioară.
4. Reincluderea postului alocat Judecătoriei Huedin în fondul de rezervă, începând
cu data de 01.11.2023, data vacantării acestuia și încetarea efectelor Hotărârii nr.
264/25.02.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în
ceea ce îl privește pe domnul judecător Z.F.O, precum și transmiterea unei
comunicări în acest sens Ministerului Justiției.
5. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1028/06.04.2022 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 27.10.2023, ca urmare a
încadrării doamnei judecător R.I. pe un post vacant de judecător de la Judecătoria
Târgu-Mureș.
6. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 365/18.03.2021 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător D.A.M.
pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,
începând cu data de 01.11.2023, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
domnului judecător R.I.M.
7. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 2708/17.11.2022 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 01.11.2023, data
promovării efective a doamnei judecător C.A.C. la instanța superioară.
8. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1207/08.10.2020 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a încadrării doamnei judecător
L.I.G. pe un post vacant în cadrul instanței, începând cu data publicării în Monitorul
Oficial al României a decretului de eliberare din funcție, prin pensionare, a doamnei
judecător N.D.
9. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 1220/21.10.2021 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător H.I.C. pe
unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,
începând cu data de 01.11.2023, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
domnului judecător B.A.M.
Hotărârea nr. 2418
Hotărârea nr. 2419
Hotărârea nr. 2420
Hotărârea nr. 2421
Hotărârea nr. 2422
Hotărârea nr. 2423
Hotărârea nr. 2424
Hotărârea nr. 2425
Hotărârea nr. 2426
Punctul 12 19443/2023
Solicitări ale Ministerului Finanțelor cu privire la sesizarea Inspecţiei Judiciare
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea
Inspecției Judiciare pentru a efectua verificările prevăzute la art. 269 alin. (4) din
Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu privire la
situațiile menționate în notele Direcției legislație, documentare și contencios.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 2427
Hotărârea nr. 2428
Hotărârea nr. 2429
Hotărârea nr. 2430
Hotărârea nr. 2431
Hotărârea nr. 2432
Hotărârea nr. 2433
Hotărârea nr. 2434
Hotărârea nr. 2435
Hotărârea nr. 2436
Punctul 13 19178/2023
Raportul Inspecției Judiciare nr. 23-1325/2023
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-1325, în sensul că eroarea judiciară nu a fost
comisă ca urmare a exercitării funcţiei cu rea-credinţă sau gravă
neglijenţă. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2437
Punctul 14 16836/2023
Raportul de control privind respectarea dispoziţiilor procesuale şi procedurale care
reglementează motivarea şi conţinutul hotărârilor judecătoreşti, în materie penală, la Curtea de
Apel Iaşi şi Curtea de Apel Galaţi, precum şi la instanţele arondate acestora (23-773/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea
analizării Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-773/2023. (unanimitate)
Punctul 15 16013/2023
Raportul de control privind respectarea dispoziţiilor art. 439 Cod procedură penală (procedura
de comunicare a cererilor de recurs în casație și a celorlalte înscrisuri doveditoare, precum și
de înaintare a dosarelor în calea de atac) și a art. 72 alin. (5) și (6) și art. 73 alin. (2) și (3) Cod
procedură penală (procedura de înaintare a cererilor de strămutare instanței competente,
precum și conținutul informațiilor solicitate)
Soluţie
1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr 23-770/2023 privind verificarea
respectării dispozițiilor art.439 Cod procedură penală şi a art. 72 alin. (5) şi (6) şi
art. 73 alin. (2) şi (3) Cod procedură penală.
1.2. Aprobarea următoarelor măsuri:
– Completarea Capitolului II Secţiunea a IX a din Regulamentul de ordine interioară
al instanțelor judecătorești şi înființarea Registrului de evidenţă a recursului în
casaţie;
– Completarea/modificarea dispozițiilor art. 131 din Regulamentul de ordine
interioară al instanțelor judecătorești, în sensul creării dosarului de recurs în
casație cu indicativul ,,RC”, pentru a nu se confunda cu calea de atac a recursului,
care este cu indicativul ,,R” potrivit art. 131 din Regulament.
– Analizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii în sensul stabilirii în
sistemul ECRIS a unui modul dedicat recursului în casaţie în scopul posibilităţii de
evidenţiere a comunicărilor efectuate conform art. 439 alin. 2 Codul de procedură
penală, fără ştergerea comunicărilor efectuate pentru decizia din apel. În
consecinţă, este oportună crearea unui modul dedicat recursului în casaţie, în
aplicaţia ECRIS, în cadrul căruia să se facă menţiunile specifice.
– Analizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a oportunităţii unei
propuneri de modificare a dispoziţiilor art.439 alin.4 Cod procedură penală în
sensul celei formulate de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală, respectiv
comunicarea acestei căi de atac să fie realizată nu mai devreme de împlinirea
termenului de 30 zile calculat începând cu data comunicării deciziei instanţei de
apel tuturor părţilor din cauză şi procurorului.
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât respingerea propunerii Inspecției Judiciare privind completarea
dispoziţiilor art. 72 alin. 6 din Codul de procedură penală, în sensul de a se preciza
că informaţiile necesare soluţionării cererii de strămutare pot fi obţinute, parţial şi
prin accesarea aplicaţiei ECRIS. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2438
Punctul 16 14522/2023
Raportul Inspecției Judiciare nr. 22/3123 privind monitorizarea cazurilor de nerespectare a
termenelor legale de redactare a hotărârilor judecătorești în anul 2022
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 22/3123 privind monitorizarea
cazurilor de nerespectare a termenelor legale de redactare a hotărârilor
judecătorești în anul 2022.
2. Aprobarea următoarelor măsuri:
1. Continuarea activității de monitorizare și pentru anul 2023.
2. Verificarea situației hotărârilor neredactate în termenele legale la intervale
regulate de timp (trimestrial, semestrial și anual) indiferent de perioada cu care
termenul a fost depășit la momentul raportării.
Hotărârea nr. 2439

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*