Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 14 septembrie 2023 – Ordinea de zi soluţionată

Justitie

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii https://www.csm1909.ro

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI

Ordinea de zi soluționată din 14 septembrie 2023, ora: 09:30

page1image1468177760 page1image1468419056

Punctul 1 17551/2023

REÎNCADRARE

1. Cererile candidaților înscriși în procedura de reîncadrare în funcția de judecător, în condițiile art. 216 alin. (2)-(3) din Legea nr. 303/2022 (11077/2023)

2. Modificarea Hotărârii nr. 3135/15.12.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (11077/2023)

Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea parțială a Hotărârii nr. 3135/15.12.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce privește promovareacandidaților care la data de 01.01.2023 nu mai dețineau funcția de judecător, aceştia urmând a nu mai fi figura în anexa hotărârii. (unanimitate)

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinite condiţiile pentru reîncadrarea în funcția de judecător în temeiul art. 216 alin. (2)-(3) din Legea nr. 303/2022, a candidaţilor prevăzuți în anexă. (unanimitate)

3.1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea domnului VĂDEANU FLORIN în funcţia de judecător la Judecătoria

Agnita. (unanimitate)

2. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea doamnei MUNTEANU CRISTINA-MONICA în funcţia de judecător la Judecătoria Braşov. (unanimitate)

3. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea doamnei PÎRVULESCU ELENA-ANCA în funcţia de judecător la Tribunalul Covasna. (unanimitate)

4. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea doamnei SPĂTĂCEAN LIA în funcţia de judecător la Judecătoria Braşov. (unanimitate)

5. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea doamnei ANGHEL MONICA în funcţia de judecător la Judecătoria Buzău. (unanimitate)

6. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea

doamnei CRISTESCU MIHAELA-CAMELIA în funcţia de judecător la Judecătoria Pogoanele. (unanimitate)

7. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea doamnei MOCANU IULIA în funcţia de judecător la Tribunalul Buzău. (unanimitate)

8. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea domnului ROȘCA COSTACHE în funcţia de judecător la Judecătoria Buzău. (majoritate: 6 Da, 3 Nu)

9. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea

domnului ȘERBAN ALIN-DOREL în funcţia de judecător la Judecătoria Gurahonț. (unanimitate)

10. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea domnului COMAROMI NICOLAE în funcţia de judecător la Judecătoria Timișoara. (unanimitate)

11. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea domnului POPESCU EMILIAN-FLORIA în funcţia de judecător la Judecătoria Arad. (unanimitate)

12. Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea domnului POPESCU IOAN în funcţia de judecător la Judecătoria Arad. (unanimitate)

13 Înaintarea către Președintele României a propunerii privind reîncadrarea domnului TODOR MIRCEA-LAZĂR în funcţia de judecător la Judecătoria Făget. (unanimitate)

3.2. – respingerea cererilor de reîncadrare formulate de:

– doamna TITIAN DANA

8 Nu)
– doamna BONTEA RALUCA-OANA (unanimitate)
– doamna FIRAN VERONICA-VIOLETA (unanimitate)

3.3. – a luat act de renunţarea la cererile de reîncadrare în funcţia de judecător formulate de: (unanimitate)

– doamna BOCA ELENA
– domnul IRIMIE MARIUS-CORNEL
– doamna TARTLER ELENA-MARIA – doamna URS DANIELA-ELENA

(unanimitate, majoritate pentru Judecătoria Agnita: 1 Da,

– doamna BRĂTUIANU ANTONELA-CĂTĂLINA

– doamna MARIN MARIETA

3.4. – a luat act de neprezentarea domnului ARONESCU NICOLAIE-TIBERIU la interviul în fața Secției pentru judecători în cadrul procedurii privind reîncadrarea în funcția de judecător, în condițiile art. 216 alin. (2)-(3) din Legea nr. 303/2022. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2094

Hotărârea nr. 2095 Hotărârea nr. 2096 Hotărârea nr. 2097 Hotărârea nr. 2098 Hotărârea nr. 2099 Hotărârea nr. 2100 Hotărârea nr. 2101 Hotărârea nr. 2102 Hotărârea nr. 2103 Hotărârea nr. 2104 Hotărârea nr. 2105 Hotărârea nr. 2106 Hotărârea nr. 2107 Hotărârea nr. 2108 Hotărârea nr. 2109 Hotărârea nr. 2110 Hotărârea nr. 2111 Hotărârea nr. 2112Hotărârea nr. 2161 Hotărârea nr. 2162

Punctul 2 17549/2023

Punctul 3

NUMIRE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE

Propunerea de numire a domnului judecător URSA GABRIEL-CRISTIAN în funcția de președinte al Secției civile a Tribunalului Mureș (17344/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel URSA GABRIEL-CRISTIAN în funcția de președinte al Secției civile a Tribunalului Mureș, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 26.09.2023. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2113

17356/2023

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARCU ELENI-CRISTINA în funcția de președinte al Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție (17419/2023)

2. Propunerea de delegare a doamnei judecător BURCĂ IULIA CORINA în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Brăila (16489/2023)

3. Propunerea de delegare a domnului judecător DÎRVARU SERGIU IONUȚ, judecător la Tribunalul București, în funcția de președinte al Judecătoriei Răcari (17175/2023)

4. Propunerea de delegare a doamnei judecător OCNĂRESCU ANA-MARIA în funcția de președinte al Judecătoriei Drăgăşani (17008/2023)

5. Propunerea de delegare a doamnei judecător VLAD ELENA CRISTINA în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Buzău (17593/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

1. Delegarea doamnei judecător MARCU ELENI-CRISTINA în funcția de președinte al Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, începând cu data de 15.09.2023, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.

2. Delegarea doamnei judecător BURCĂ IULIA CORINA în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Brăila, începând cu data de 15.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

3. Delegarea domnului DÎRVARU SERGIU IONUȚ, judecător la Tribunalul București, în funcția de președinte al Judecătoriei Răcari, începând cu data de 15.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii delegării sale în funcție de execuție la Judecătoria Răcari.

4. Delegarea doamnei judecător OCNĂRESCU ANA-MARIA în funcția de președinte al Judecătoriei Drăgăşani, începând cu data de 15.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

5. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel VLAD ELENA

Punctul 4

CRISTINA în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Buzău, începând cu data de 15.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Hotărârea nr. 2114 Hotărârea nr. 2115 Hotărârea nr. 2116 Hotărârea nr. 2117 Hotărârea nr. 2118

17409/2023

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CAPOTA MARIUS PAVEL în funcția de președinte al Secției I civilă a Curții de Apel Oradea (17224/2023)

2. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător OGREAN VIRGIL-IOAN în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Mureş (17274/2023)

3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GĂUREAN ADINA în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Bistrița-Năsăud (17342/2023)

4. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător MUHA NICOLAE în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Suceava (17113/2023)

5. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător COȘMAN NECULAI CRISTIAN în funcția de președinte al Judecătoriei Dorohoi (17404/2023)

6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CHIȘBORA ANDRA-FLORINA în funcția de președinte al Judecătoriei Măcin (17403/2023)

7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ARGINTARU OLIVIA-ADRIANA în funcția de președinte al Judecătoriei Buftea (17470/2023)

8.Propunereade prelungire a delegării domnuluijudecător SOLOMON MARIAN în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Sectorului 4 București (17469/2023)

9. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător BUTNARU MITICĂ CRISTINEL în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Galați (17414/2023)

10.Propunereade prelungire a delegării domnului judecător COSTIN FLORIAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Galați (17670/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

1. Prelungirea delegării domnului judecător CAPOTA MARIUS PAVEL în funcția de președinte al Secției I civilă a Curții de Apel Oradea, începând cu data de 29.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai

mult de 6 luni.

2. Prelungirea delegării domnului judecător OGREAN VIRGIL-IOAN în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Mureş, începând cu data de 22.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

3. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel GĂUREAN ADINA în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Bistrița- Năsăud, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

4. Prelungirea delegării domnuluijudecător MUHA NICOLAE în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Suceava, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

5. Prelungirea delegării domnului judecător COȘMAN NECULAI CRISTIAN în funcția de președinte al Judecătoriei Dorohoi, începând cu data de 10.10.2023,

până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai

mult de 6 luni.

6. Prelungirea delegării doamnei judecător CHIȘBORA ANDRA-FLORINA în funcția de președinte al Judecătoriei Măcin, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

7. Prelungirea delegării doamneijudecător ARGINTARU OLIVIA-ADRIANA în funcția de președinte al Judecătoriei Buftea, începând cu data de 26.09.2023, până

la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.

8. Prelungirea delegării domnuluijudecător cu grad profesional de tribunal SOLOMON MARIAN în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Sectorului 4 București, începând cu data de 03.10.2023, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.

9. Prelungirea delegării domnului judecător BUTNARU MITICĂ CRISTINEL în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Galați, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu maimult de 6 luni.

10. Prelungirea delegării domnului judecător COSTIN FLORIAN în funcția de vicepreședinte al Tribunalului Galați, începând cu data de 26.09.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Hotărârea nr. 2119 Hotărârea nr. 2120 Hotărârea nr. 2121 Hotărârea nr. 2122 Hotărârea nr. 2123 Hotărârea nr. 2124 Hotărârea nr. 2125 Hotărârea nr. 2126

Punctul 5

Hotărârea nr. 2127 Hotărârea nr. 2128

17558/2023

ELIBERARE DIN FUNCȚIE, PRIN DEMISIE

Cererea domnului judecător BUTA BOGDAN MARIUS de eliberare din funcția de vicepreședinte al Tribunalului Alba, prin demisie (17262/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel BUTA BOGDAN MARIUS din funcția de vicepreședinte al Tribunalului Alba, începând cu data de 15.09.2023, ca urmare a demisiei. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2129

page7image1578233696 page7image1578227456

17553/2023

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE

Punctul 6

page7image1578246864

VĂLEANU PETRONELA- CRISTINA

judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

MITEA VALENTIN BICIUȘCĂ OVIDIU

GRIGORE ECATERINA

PANAIT MARILENA

DUMITRU FLORICA IULIA

ȚIPLEA DANIELA

TIMIŞAN CARMEN MIHAELA

RĂDUCU FLORENTINA

GHINDAR LIDIA DANIELA

IACOB MARINELA NICHIFOR DOINA

DOLGOȘ PAUL DORIN

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

CURTE DE APEL

judecător la Curtea de Apel Suceava

judecător la Curtea de Apel Constanţa judecător la Curtea de Apel Ploiești

TRIBUNAL

judecător la Tribunalul Prahova judecător la Tribunalul Maramureș judecător la Tribunalul Hunedoara

judecător la Tribunalul Giurgiu

judecător la Tribunalul București

judecător la Tribunalul Hunedoara judecător la Tribunalul Tulcea

JUDECĂTORIE

judecător la Judecătoria Bacău

page7image1578375904 page7image1578376208 page7image1578376640page7image1578376944

CIOBANU ELENA IULIA

judecător la Curtea de Apel Iași, detașată în funcția de magistrat asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție

page7image1578398512 page7image1578398816 page7image1578399120page7image1578399424 page7image1578399728page7image1578400288 page7image1578400496page7image1578400800 page7image1578401104page7image1578401408 page7image1578401712page7image1578402016 page7image1578402320page7image1578402624 page7image1578402928page7image1578403232 page7image1578403536page7image1578403840 page7image1578404144page7image1578404448

BĂLOI GRIGORE COSMIN

judecător la Judecătoria Târgu Jiu, desemnat judecător pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Târgu Jiu și Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj

page7image1578433952 page7image1578434256

page8image1577356672 page8image1577356880

POMENEA MARIAN judecător la Judecătoria Giurgiu STĂNILĂ FLORIN judecător la Judecătoria Gherla

page8image1577429312 page8image1577429616

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)

1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 25.09.2023, a doamnei VĂLEANU PETRONELA-CRISTINA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie.

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 02.10.2023, a domnului MITEA VALENTIN, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BICIUȘCĂ OVIDIU, judecător la Curtea de Apel Suceava.

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIOBANU ELENA IULIA, judecător la Curtea de Apel Iași, detașată în funcția de magistrat asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție.

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GRIGORE ECATERINA, judecător la Curtea de Apel Constanţa.

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PANAIT MARILENA, judecător la Curtea de Apel Ploiești.

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRU FLORICA IULIA, judecător la Tribunalul Prahova.

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ȚIPLEA DANIELA, judecător la Tribunalul Maramureș.

9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TIMIŞAN CARMEN MIHAELA,

judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Hunedoara.

10. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RĂDUCU FLORENTINA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Giurgiu.

11. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHINDAR LIDIA-DANIELA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul București.

12. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IACOB MARINELA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Hunedoara.

13. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICHIFOR DOINA, judecător la Tribunalul Tulcea.

14. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BĂLOI GRIGORE COSMIN, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Târgu Jiu, desemnat judecător pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Târgu Jiu și Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

15. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DOLGOȘ PAUL DORIN,

judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Bacău.

16. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului POMENEA MARIAN, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Giurgiu.

17. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului STĂNILĂ FLORIN, judecător la Judecătoria Gherla, desemnat în calitate de judecător titular pentru executarea atribuțiilor de supraveghere a executării pedepselor și a măsurilor privative de libertate la Penitenciarul Gherla, Spitalul Penitenciar Dej și la Centrul de Reținere

și Arestare preventivă din cadrul I.P.J. Cluj.

Hotărârea nr. 2130 Hotărârea nr. 2131 Hotărârea nr. 2132 Hotărârea nr. 2133 Hotărârea nr. 2134 Hotărârea nr. 2135 Hotărârea nr. 2136 Hotărârea nr. 2137 Hotărârea nr. 2138 Hotărârea nr. 2139 Hotărârea nr. 2140 Hotărârea nr. 2141 Hotărârea nr. 2142 Hotărârea nr. 2143 Hotărârea nr. 2144 Hotărârea nr. 2145 Hotărârea nr. 2146

Punctul 7 13898/2023

DETAȘARE LA ALTE INSTITUȚII

1. Solicitări de detașare la Consiliul Superior al Magistraturii

2. Solicitări de detașare la Inspecția Judiciară

3. Solicitări de detașare la Ministerul Justiției

4. Solicitare de detașare la Ministerul Afacerilor Interne – Biroul SIRENE România

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei TOADER DANIELA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.10.2023. (unanimitate)

2. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei ANDONE-BONTAȘ AMALIA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.09.2023. (unanimitate)

3. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei STĂNCIOI DANIELA-

IOANA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.09.2023. (unanimitate)

4. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei ASĂNICĂ ANDRA MONICA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.10.2023. (unanimitate)

5.1. Detașarea la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului judecător KAZANCI EDUARD-CARLO, președinte al Secției penale a Judecătoriei Ploiești, pe o

perioadă de 3 ani, începând cu data de 19.09.2023. (unanimitate)

5.2. Încetarea delegării în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Ploiești a domnului judecător Kazanci Eduard-Carlo, începând cu data detașării la Consiliul Superior al Magistraturii. (unanimitate)

5.3. Revocarea Hotărârii nr. 2063/24.08.2023 a Secției pentru judecători. (unanimitate)

6. Detașarea la Inspecția Judiciară adoamnei DUMITRACHE ADINA- PRETORIA, judecător la Curtea de Apel București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.11.2023. (unanimitate)

7. Detașarea la Inspecția Judiciară a doamnei ȘERBĂNUȚ IRINA VICTORIA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vrancea, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 02.01.2024. (unanimitate)

8. Detașarea la Ministerul Justiției a domnului NARLĂ LIVIU- ALEXANDRU, judecător la Judecătoria Cornetu, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.09.2023. (8 admitere, 1 respingere)

9. Detașarea la Ministerul Justiției a domnului NICOLAE MARIUS AURELIAN, judecător cu grad profesional de tribunal a Judecătoria Videle, delegat laTribunalulTeleorman,peoperioadăde3ani,începândcudatade15.09.2023. (8

admitere, 1 respingere)

10. Detașarea la Ministerul Justiției a doamnei LUCIANI MIHAELA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 București, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.09.2023. (8 admitere, 1 respingere)

11. Respingerea solicitării privind detașarea la Ministerul Justiției a doamnei TEACĂ GEORGIANA-MĂDĂLINA, judecător la Judecătoria Zimnicea, delegată la Judecătoria Roșiori de Vede. (unanimitate)

12. Detașarea la Ministerul Afacerilor Interne – Biroul național SIRENE a domnului FILIMON FLORIN, judecător la Curtea de Apel Oradea, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.10.2023. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2147 Hotărârea nr. 2148 Hotărârea nr. 2149 Hotărârea nr. 2150 Hotărârea nr. 2151

Hotărârea nr. 2152 Hotărârea nr. 2153 Hotărârea nr. 2154 Hotărârea nr. 2155 Hotărârea nr. 2156 Hotărârea nr. 2157 Hotărârea nr. 2158

Punctul 8 16660/2023
OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Solicitarea Curții de Apel Alba Iulia de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante la Judecătoria Sibiu (16602/2023)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi de judecător temporar vacante la Judecătoria Sibiu, în condiţiile art. 147 alin. 1 din Legea nr. 304/2022. (unanimitate)

Hotărârea nr. 2159

Punctul 9 17550/2023 COMPLETURI SPECIALIZATE

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)

1. Înființarea completului specializat conform propunerii formulate de Tribunalul Militar Cluj, menționat în Anexă.

2. Desființarea completului specializat conform propunerii formulate de

președinteleTribunalului București.

Hotărârea nr. 2160

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*