Şedinţa Secţiei pentru judecători din data de 02 noiembrie 2023 – Ordinea de zi soluționată

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 02 noiembrie 2023, ora: 10:00
Punctul 1 20667/2023
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a domnului judecător ROMAN CORNEL în funcția de președinte al
Secției a III-a de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Bihor (20461/2023)
2. Propunerea de delegare a doamnei judecător TĂMĂZLĂCARU CRINA în funcția de președinte
al Secției I civile a Tribunalului Alba (20381/2023)
3. Propunerea de delegare a domnului judecător VINTILĂ ANDREI CRISTIAN în funcția de
președinte al Secției penale a Judecătoriei Buzău(20381/2023)
4. Propunerea de delegare a doamnei GHENA DENISA-ALEXANDRA, judecător la Judecătoria
Timișoara, în funcția de președinte al Judecătoriei Deta (20794/2023)
5. Propunerea de delegare a doamnei judecător ZĂGAN ANCA ALIOARA în funcția de președinte
al Secţiei penale a Tribunalului Suceava (20911/2023)
6. Propunerea de delegare a doamnei judecător CUCEA ANA-MARIA în funcția de președinte al
Secţiei civile a Judecătoriei Buftea (20945/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea domnului judecător ROMAN CORNEL în funcția de președinte al
Secției a III-a de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Bihor, până la
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, în perioada 03.11.2023-
31.12.2023.
2. Delegarea doamnei judecător TĂMĂZLĂCARU CRINA în funcția de președinte
al Secției I civile a Tribunalului Alba, începând cu data de 14.11.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Delegarea domnului judecător VINTILĂ ANDREI CRISTIAN în funcția de
președinte al Secției penale a Judecătoriei Buzău, începând cu data de
03.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
4. Delegarea doamnei GHENA DENISA-ALEXANDRA, judecător la Judecătoria
Timișoara, în funcția de președinte al Judecătoriei Deta, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni,
începând cu data publicării decretului de eliberare din funcție prin pensionare a
doamnei judecător Claudia Molnar, sub rezerva prelungirii delegării sale în
funcție de execuție la Judecătoria Deta.
5. Delegarea doamnei judecător ZĂGAN ANCA ALIOARA în funcția de
președinte al Secției penale a Tribunalului Suceava, începând cu data de
03.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
6. Delegarea doamnei judecător CUCEA ANA-MARIA în funcția de președinte al
Secţiei civile a Judecătoriei Buftea, începând cu data de 03.11.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 2531
Hotărârea nr. 2532
Hotărârea nr. 2533
Hotărârea nr. 2534
Hotărârea nr. 2535
Hotărârea nr. 2536
Punctul 2 20581/2023
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător PĂȘTILĂ RĂZVAN în funcția de
președinte al Secției penale a Tribunalului Ilfov (19662/2023)
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CRISTIAN ANDREEA
ALEXANDRA în funcția de președinte al Judecătoriei Cornetu (18707/2023)
3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător OPRIȘAN VICA în funcția de
președinte al Tribunalului Călărași (20387/2023)
4. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător COSTIN MARIUS MIREL în
funcția de președinte al Tribunalului Ialomița (20384/2023)
5. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CIOBOTARU DANIELA în funcția
de președinte al Judecătoriei Panciu (20448/2023)
6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ȚÎRA LIVIA ADRIANA în funcția
de președinte al Secției civile a Judecătoriei Bistrița (20539/2023)
7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător TEBIEȘ MĂLINA în funcția de
președinte al Secției penale a Judecătoriei Bistrița (20540/2023)
8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ANDRONIC VIVIANA-GABRIELA
în funcția de președinte al Judecătoriei Bicaz (20669/2023)
9. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CONSTANTINESCU CRISTIAN,
vicepreședinte al Tribunalului Prahova, în funcția de președinte al acestei instanțe
(20774/2023)
10. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CRĂCIUNOIU SIMONA
CRISTINA în funcția de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel
Craiova (20705/2023)
11. Propunerea de prelungire a delegării doamnei MATEAȘ BEATRICE-LIZBETH, judecător
în cadrul Judecătoriei Ploiești, în funcția de președinte al Judecătoriei Mizil (20756/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
PĂȘTILĂ RĂZVAN în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului
Ilfov, începând cu data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării doamnei judecător CRISTIAN ANDREEA ALEXANDRA
în funcția de președinte al Judecătoriei Cornetu, începând cu data de
05.12.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
OPRIȘAN VICA în funcția de președinte al Tribunalului Călărași, începând cu
data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
4. Prelungirea delegării domnului judecător COSTIN MARIUS MIREL în funcția
de președinte al Tribunalului Ialomița, începând cu data de 21.11.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
5. Prelungirea delegării doamnei judecător CIOBOTARU DANIELA în funcția de
președinte al Judecătoriei Panciu, începând cu data de 21.11.2023, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
6. Prelungirea delegării doamnei judecător ȚÎRA LIVIA ADRIANA în funcția de
președinte al Secției civile a Judecătoriei Bistrița, începând cu data de
28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
7. Prelungirea delegării doamnei judecător TEBIEȘ MĂLINA în funcția de
președinte al Secției penale a Judecătoriei Bistrița, începând cu data de
28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
8. Prelungirea delegării doamnei judecător ANDRONIC VIVIANA-GABRIELA în
funcția de președinte al Judecătoriei Bicaz, începând cu data de 28.11.2023,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
9. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
CONSTANTINESCU CRISTIAN, vicepreședinte al Tribunalului Prahova, în
funcția de președinte al acestei instanțe, începând cu data de 21.11.2023, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
10. Prelungirea delegării doamnei judecător CRĂCIUNOIU SIMONA CRISTINA
în funcția de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de
Apel Craiova, începând cu data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
11. Prelungirea delegării doamnei MATEAȘ BEATRICE-LIZBETH, judecător în
cadrul Judecătoriei Ploiești, în funcția de președinte al Judecătoriei
Mizil, începând cu data de 28.11.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii
delegării sale în funcție de execuție la Judecătoria Mizil.
Hotărârea nr. 2537
Hotărârea nr. 2538
Hotărârea nr. 2539
Hotărârea nr. 2540
Hotărârea nr. 2541
Hotărârea nr. 2542
Hotărârea nr. 2543
Hotărârea nr. 2544
Hotărârea nr. 2545
Hotărârea nr. 2546
Hotărârea nr. 2547
Punctul 3 20180/2023
ELIBERARE DIN FUNCȚIE PRIN PENSIONARE
CURTE DE APEL
FĂNUȚĂ MARIA-MAGDALENA Judecător la Curtea de Apel Craiova
MITRU AUGUSTINA-CARMINA Judecător la Curtea de Apel Craiova
RĂESCU MARIANA-ALINA Judecător la Curtea de Apel Craiova
VASILE SORINEL Judecător la Curtea de Apel Craiova
DUMBRAVĂ NICOLAE-HORAŢIUS Judecător la Curtea de Apel Târgu-Mureş
TRIBUNAL
ONCIULEANU GABRIELA Judecător la Tribunalul Suceava
DIACONARU PETRUŞ-CIPRIAN Judecător la Tribunalul Iaşi
JUDECĂTORIE
COJOCARU CRISTIAN MIHAI Judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
MOLNAR CLAUDIA Judecător la Judecătoria Deta, delegată
preşedinte
AVRAMESCU CLAUDIA-MONICA Judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
GHICA ELENA MIRUNA Judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
înaintarea către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei FĂNUȚĂ MARIA-
MAGDALENA, judecător la Curtea de Apel Craiova.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MITRU AUGUSTINA-
CARMINA, judecător la Curtea de Apel Craiova.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RĂESCU MARIANA-ALINA,
judecător la Curtea de Apel Craiova.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului VASILE SORINEL,
judecător la Curtea de Apel Craiova.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului NICOLAE-HORAȚIUS
DUMBRAVĂ, judecător la Curtea de Apel Târgu-Mureș.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ONCIULEANU GABRIELA,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Suceava.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DIACONARU PETRUŞ
CIPRIAN, judecător la Tribunalul Iaşi.
8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului COJOCARU CRISTIAN
MIHAI, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului
2 Bucureşti.
9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător MOLNAR
CLAUDIA, delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Deta.
10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei AVRAMESCU CLAUDIA-
MONICA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului
3 Bucureşti.
11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHICA ELENA MIRUNA,
judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.
Hotărârea nr. 2548
Hotărârea nr. 2549
Hotărârea nr. 2550
Hotărârea nr. 2551
Hotărârea nr. 2552
Hotărârea nr. 2553
Hotărârea nr. 2554
Hotărârea nr. 2555
Hotărârea nr. 2556
Hotărârea nr. 2557
Hotărârea nr. 2558
Punctul 4 20671/2023
DELEGARE/DETAȘARE ÎN FUNCȚIE DE EXECUȚIE
1. Solicitarea Curții de Apel București de delegare a doamnei judecător NISTOROIU ANCA-
MIHAELA de la Judecătoria Brașov la Judecătoria Sectorului 3 București (18368/2023)
2. Solicitarea Curții de Apel București de delegare a doamnei judecător NEAMȚU-CUCU OANA
MĂDĂLINA de la Judecătoria Bârlad la Judecătoria Sectorului 3 București (20258/2023)
3. Solicitarea Curții de Apel București de delegare a doamnei judecător PINTILIESCU AMALIA
GEORGIANA de la Judecătoria Botoșani la Judecătoria Sectorului 3 București (20257/2023)
4. Solicitarea Curții de Apel București de delegare a doamnei judecător LĂCĂTUȘIU MARIA-
ISABELA de la Judecătoria Calafat la Judecătoria Alexandria (19440/2023)
5. Solicitarea Curții de Apel București de detașare a doamnei judecător POPESCU ANDREEA-
FLORINA de la Judecătoria Craiova la Judecătoria Sectorului 5 București (19459/2023)
6. Solicitarea Curții de Apel București de detașare a domnului judecător HÎRȘOVOIU
LAURENȚIU-DAN de la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin la Judecătoria Buftea (20085/2023)
7. Solicitarea Curții de Apel București de detașare a doamnei judecător BURCUȚĂ CRINA
MIRIANA de la Judecătoria Făgăraș la Judecătoria Buftea (20086/2023)
8. Solicitarea Curții de Apel București de delegare/detașare a doamnei judecător ANICĂI
RUXANDRA-MARIA de la Judecătoria Constanța la Judecătoria Cornetu (20084/2023)
9. Solicitarea Curții de Apel Ploiești de detașare a doamnei judecător ȘTEFAN IRINA de la Curtea
de Apel București la Tribunalul Buzău(19478/2023)
10. Solicitarea Curții de Apel Timişoara de delegare a domnului judecător URSULEAN ŞTEFAN-
ALEXANDRU de la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin la Judecătoria Moldova Nouă
(20912/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea solicitării Curții de Apel București de delegare a doamnei
judecător NISTOROIU ANCA-MIHAELA de la Judecătoria Brașov la Judecătoria
Sectorului 3 București. (unanimitate)
2. Respingerea solicitării Curții de Apel București de delegare a doamnei
judecător NEAMȚU-CUCU OANA MĂDĂLINA de la Judecătoria Bârlad la
Judecătoria Sectorului 3 București. (unanimitate)
3. Respingerea solicitării Curții de Apel București de delegare a doamnei
judecător PINTILIESCU AMALIA GEORGIANA de la Judecătoria Botoșani la
Judecătoria Sectorului 3 București. (unanimitate)
4. Respingerea solicitării Curții de Apel București de delegare a doamnei
judecător LĂCĂTUȘIU MARIA-ISABELA de la Judecătoria Calafat la Judecătoria
Alexandria. (unanimitate)
5. Detașarea doamnei judecător POPESCU ANDREEA-FLORINA de la
Judecătoria Craiova la Judecătoria Sectorului 5 București, pe o perioadă de 6
luni, începând cu data de 17.11.2023. (unanimitate)
6. Respingerea solicitării Curții de Apel București de
detașare a domnului judecător HÎRȘOVOIU LAURENȚIU-DAN de la Judecătoria
Drobeta-Turnu Severin la Judecătoria Buftea. (unanimitate)
7. Respingerea solicitării Curții de Apel București de detașare a doamnei judecător BURCUȚĂ CRINA MIRIANA de la Judecătoria Făgăraș la Judecătoria
Buftea. (unanimitate)
8.1. Respingerea solicitării Curții de Apel București de delegare a doamnei
judecător ANICĂI RUXANDRA-MARIA de la Judecătoria Constanța la
Judecătoria Cornetu. (unanimitate)
8.2. Respingerea solicitării Curții de Apel București de detașare a doamnei judecător ANICĂI RUXANDRA-MARIA de la Judecătoria Constanța la
Judecătoria Cornetu. (unanimitate)
9. Detașarea doamnei judecător ȘTEFAN IRINA de la Curtea de Apel București la
Tribunalul Buzău, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.12.2023. (8 Da,
1 Nu)
10. Respingerea solicitării Curții de Apel Timișoara de delegare a domnului
judecător URSULEAN ȘTEFAN ALEXANDRU de la Judecătoria Drobeta-Turnu
Severin la Judecătoria Moldova Nouă. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2559
Hotărârea nr. 2560
Hotărârea nr. 2561
Hotărârea nr. 2562
Hotărârea nr. 2563
Hotărârea nr. 2564
Hotărârea nr. 2565
Hotărârea nr. 2566
Hotărârea nr. 2567
Hotărârea nr. 2568
Punctul 5 20672/2023
DETAȘARE LA ALTE INSTITUȚII
Solicitarea Ministerului Justiției de detașare a domnului CAIAN CORNEL-GABRIEL, judecător la
Tribunalul Dolj (20476/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât detașarea la Ministerul Justiției a domnului CAIAN CORNEL-GABRIEL,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dolj, pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 13.11.2023. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2569
Punctul 6 20673/2023
Propunerea de organizare și desfășurare a concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (20779/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Organizarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, în perioada noiembrie 2023-martie 2024.
2. Stabilirea calendarului de desfășurare a concursului, conform anexei nr. 1.
3. Stabilirea numărului de posturi ce vor fi scoase la concurs, inclusiv cu
repartizarea pe secții a acestora, cu precizarea specializărilor la care se poate susține concursul, în funcție de secțiile ÎCCJ, conform art. 108 alin. (3) și art. 109
alin. (2) din Statut, după cum urmează:
– Secția I civilă – specializarea civil (Secția I) – 3 posturi
– Secția a II-a civilă – specializarea civil (Secția a II-a) – 2 posturi
– Secția penală – specializarea penal – 6 posturi
– Secția de contencios administrativ și fiscal – specializarea contencios
administrativ și fiscal – 6 posturi
4. Aprobarea cererii tip de înscriere la concursul de promovare în funcţia de
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform anexei nr. 2.
5. Desemnarea membrilor comisiei de organizare a concursului, conform anexei
nr. 3, precum și a președintelui acesteia.
Hotărârea nr. 2570
Punctul 7 20382/2023
EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr. 1404/10.12.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
(20446/2023)
2. Efectele Hotărârii nr. 264/16.02.2023 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (3070/2023)
3. Efectele Hotărârii nr. 2187/06.10.2022 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (20547/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1404/10.12.2013 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, în ceea ce privește postul doamnei judecător
P.L.S., începând cu data de 25.10.2023, ca urmare a eliberării din funcție, prin
pensionare.
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 264/16.02.2023 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce privește postul doamnei
judecător M.A.M., începând cu data de 01.11.2023, ca urmare a promovării la
instanța superioară.
3. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 2187/06.10.2022 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce privește postul doamnei
judecător R.A.E., începând cu data de 15.11.2023, ca urmare a transferului
doamnei judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.
Hotărârea nr. 2571
Hotărârea nr. 2572
Hotărârea nr. 2573
Punctul 8 20479/2023
Raportul Inspecției Judiciare privind apărarea independenței puterii judecătorești (23-
1347/2023)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 23-1347/2023 privind
apărarea independenţei puterii judecătoreşti. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2574
Punctul 9 20958/2023
Situația unui judecător (sub rezerva suplimentării)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după
suplimentarea ordinii de zi, a hotărât suspendarea din funcție a unui judecător,
începând cu data de 02.11.2023. (unanimitate)
Hotărârea nr. 2575

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*