Şedinţa Plenului din data de 16 noiembrie 2023 – Ordinea de zi

ROMÂNIA
Consiliul Superior al Magistraturii
https://www.csm1909.ro
PLENUL
Ordinea de zi din 16 noiembrie 2023, ora: 10:00
Punctul 121423/2023 – INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
Propunerea Institutului Naţional al Magistraturii privind numirea unor magistraţi în calitate de
formatori colaboratori, în cadrul formării iniţiale (21126/2023)
Punctul 221073/2023 – Plângerea prealabilă formulată de petenta Asociația Centre for
Democracy and Rule of Law /Centrul pentru democrație și stat de drept (19027/2023)
Punctul 320562/2023 – Solicitarea de avizare a numirii judecătorilor şi procurorilor desemnaţi
ca puncte de contact în cadrul Reţelei Judiciare Europene, respectiv în cadrul Reţelei
Judiciare Române în materie penală (DAERIP nr. 5931/2023)
Punctul 419463/2023 – Solicitarea Direcţiei Instanţelor Militare de a analiza actualitatea, în
raport cu Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Regulamentului
comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau
parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare
şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.176/2014 şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.47/2014 (DLDC nr.17052/2023)
Punctul 521220/2023 – Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie
(6746/2023)
Punctul 621009/2023 – Raportul referitor la consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire
la propunerile şi sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului
Superior al Magistraturii pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare ca serviciu
public aflat în slujba societăţii, pentru trimestrul III 2023 (20785; 20787/2023)
Punctul 720686/2023 – Proiectul de lege pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua
Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației
anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care
România este parte (15820/2023)
Punctul 821669/2023 – Solicitarea Ministerului Justiţiei de întreprindere a diligenţelor
necesare pentru acordarea doamnei procuror CEH LAURA FELICIA a Diplomei Meritul
Judiciar (21308/2023)
Punctul 921670/2023 – Stabilirea preţului maxim pentru renegocierea chiriei spaţiilor închiriate
de Consiliul Superior al Magistraturii

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*