Președintele UNPIR Satu Mare ne prezintă măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri

Președintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), filiala Satu Mare, Sorin Iancu, ne prezintă o serie de măsuri de sprijnire a mediului de afaceri pentru a evita insolvența. Firmele au posibilitatea de a opta pentru restructurarea datoriilor.

În atenția agenților economici

Printre masurile de sprijinire a mediului de afaceri, O.U.G. 85 din 2022 vine cu modificari semnificative la O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021. Astfel in scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, agentii economici datornici au posibilitatea de a opta pentru restructurarea datoriilor.

Potrivit acestui act normativ contribuabilii care inregistreaza obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, pot opta pentru restructurarea acestora.

“ Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificările și completările ulterioare;*) Legea nr. 85/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2014.d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3);f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe. Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului.”

Obligatia notificarii organului fiscal competent :

Foarte important este ca debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa in perioada  20 iunie 2022- 31 ianuarie 2023 inclusiv si se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Masura anularii unor obligatii fiscale:

Măsura de anulare a unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale, in sold la 31.12.2021, totodata accesoriile datorate pentru acestea  sunt amanate la plata, pana la ducerea la indeplinire a planului de rstructurare dupa care se anuleaza.

Obligațiile bugetare care fac obiect al restructurării nu sunt considerate obligații restante.

Pentru obligațiile bugetare ce formează obiect al restructurării,  nu se datorează și nu se calculează obligații de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare.

Pentru obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării, nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită de la data depunerii notificării .

Pentru intocmirea planului de restructurarea potrivit Legii nr. 85/2016,  Capitoulul  II-Procedura acordului de restructurare , trebuie angajat un administrator de restructurare din  practicieni  in insolventa active,  care dispun de asigurarea profesionala valabila.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*