MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu prilejul ” Zilei Europene a Justiției”

Justiția este fundamentul statelor

La data de 05 iunie 2003 a fost stabilită de către Consiliul Europei și Comisia Europeană „Ziua Europeană a Justiției Civile”, destinată tuturor cetățenilor europeni care activează în domeniul justiției.

 La data de 25 octombrie a fiecărui an, în întreaga Europă, este marcată  Ziua Europeană a Justiției, aceasta fiind sărbătorită și în România începând cu anul 2005.

Scopul principal este acela de a sublinia că justiția este un serviciu de interes public aflat  în slujba cetățenilor, un mijloc de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului consacrate prin Constituție și tratatele internaționale, de a aduce justiția în atenția publicului, astfel încât aceștia să fie mai bine informați cu privire la drepturile lor dar și cu privire la modalitățile și procedurile în baza cărora funcționează justiția ca serviciu public.

Într-un atare context, se impune a fi subliniat faptul că statul de drept constituie unul dintre fundamentele Uniunii Europene, consacrat în art. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, precum și pe respectarea drepturilor omului.

Sistemul de justiție eficace are un rol esențial în susținerea statului de drept și a valorilor  fundamentale ale UE, sistem ce presupune  asigurarea și respectarea independenței sale – Consiliul Superior al Magistraturii fiind garantul independenței justiției (art. 133 alin. 1 din Constituție), adecvarea duratei procedurilor judiciare și accesibilitatea tuturor cetățenilor la aceste proceduri, la o justiție transparentă și modernă.

În temeiul statului de drept, toate puterile publice trebuie să acționeze numai în limitele conferite și impuse de lege.

Ziua Europeană a Justiției este sărbătorită în România la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor prin organizarea la sediile acestora de manifestări specifice, cât și la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, constând în organizarea de acțiuni de genul „Ziua porților deschise”, întâlniri între profesioniștii dreptului – judecători, procurori, avocați, notari, executori judecătorești, realizarea și publicarea de materiale informative, ș.a..

Prin organizarea tuturor acestor evenimente se urmărește creșterea gradului de transparență a procedurilor judiciare și apropierea justiției de cetățeni.

Este un moment de sărbătoare dedicat justiției și tuturor celor care prin activitatea lor profesională o înfăptuiesc în numele principiului supremației legii în scopul asigurării echilibrului social, a stabilității și ordinii de drept în societate.

Cu această ocazie, înțelegem să subliniem importanța și necesitatea existenței unui dialog continuu, deschis și transparent între justiție și societatea civilă, astfel încât să fie asigurat un climat de încredere și respect reciproc.

                              Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii,

 reprezentanți ai societății civile

 Av. Ioan Sas și Fănel Mihalcea

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*