Indemnizația de concediu de creștere va putea fi executată silit pentru orice tip de datorie

Indemnizația primită pe durata concediului de creștere a copilului (CCC) va putea, în curând, să fie executată silit orice tip de datorie, potrivit unui act normativ care va intra în vigoare în lunile următoare. Inițial, se dorea permiterea urmăririi doar pentru recuperarea sumelor datorate pentru pensia de întreținere lunară în favoarea minorului, însă guvernanții au introdus, în formă finală a actului normativ, toate tipurile de datorii ale beneficiarului de indemnizație.

OUG 164/2022, care va modifica OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor în momentul în care vor fi actualizate și normele de aplicare ale OUG 111, introduce prevederea potrivit căreia „indemnizația pentru creșterea copilului (…) poate fi urmărită și executată silit indiferent de natura creanțelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie”.

Codul de procedură civilă stipulează faptul că veniturile primite periodic pot fi urmărite pentru datorii în următoarele limite:

  • în proporție de jumătate din veniturile lunare nete, pentru sumele care sunt datorate ca obligație de întreținere sau alocație pentru copii;
  • până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Modificarea vine ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 232/2021, conform căreia judecătorii constituționali au stabilit că „indemnizația lunară pentru creșterea copiilor trebuie să poate fi urmărită și supusă executării silite, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie, respectiv Codul civil și Codul de procedură civilă, pentru recuperarea oricăre creanțe”.

În faza de proiect a OUG 164, Ministerul Muncii dorea ca indemnizația de CCC să poată fi urmărită doar în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie de întreținere lunară în favoarea minorului.

În prezent, OUG 111/2011 prevede că „drepturile prevăzute de prezenta ordonanță nu pot fi urmărite silite decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu”. Tocmai acest articol a fost stabilit ca fiind neconstituțional de către CCR în decizia amintită anterior, din motivarea judecătorilor reieșind clar că executarea silită se poate face din orice motiv, deci pentru orice fel de datorie.

Punerea în practică a prevederii introduse de OUG 164 nu va avea loc prea curând, deoarece Guvernul va trebui să modifice normele de aplicare ale OUG 111.

În plus, executarea silită pentru orice tip de datorie nu vizează următoarele categorii de venituri acordate pe baza OUG 111/2010, după cum se prevede în OUG 164:

  • majorarea cu 50% a indemnizației cuvenite pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil;
  • stimulentul de inserție;
  • indemnizația majorată cu 50% pentru nașterile apărute în timpul unui CCC, începând cu al doilea copil;
  • indemnizația pentru îngrijire acordată până la vârsta de 7 ani a copilului cu dizabilități;
  • sprijinul lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afară de beneficiile sociale pentru persoanele cu dizabilității, acordată în cuantum de 45% din indemnizația minimă de CCC până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului cu dizabilități, respectiv 35% din cuantumul indemnizației minime pentru copilul cu dizabilități cu vârsta între 3 și 7 ani;
  • sprijinul lunar pentru persoana care nu îndeplinește condițiile pentru CCC, în cuantum de 35% din indemnizația minimă până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului cu dizabilități și de 15% pentru vârsta de la 3 la 7 ani a acestuia;
  • sprijinul lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile pentru CCC, în cuantum de 45% din indemnizația minimă până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului cu dizabilități, respectiv de 15% pentru perioada cuprinsă între vârsta de 2 și 7 ani a acestuia;
  • indemnizația egală cu jumătate din indemnizația minimă de CCC care se acordă părintelui care are în întreținere un copil cu dizabilități grave sau accentuate și care are un program de lucru redus la 4 ore, ce se acordă până la vârsta de 18 ani a copilului.

Sumele prezentate mai sus pot fi executate silit doar pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de la agențiile de plăți și asistență socială.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*