ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la dispoziţiile art. 24 alin. (1) – (3) din Legea nr. 554/2004 pe scurt dacă trebuie interpretate în sensul că procedura de executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată de o instanţă de contencios administrativ, se aplică inclusiv în situaţia în care obligaţia stabilită prin hotărârea respectivă este aceea de adoptare a unui act administrativ, respectiv a unei hotărâri de Guvern?

Un alt subiect vizează dacă prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 trebuie interpretate în sensul că procedura de fixare a sumei definitive datorate creditorului cu titlu de penalităţi se aplică inclusiv în situaţia în care, prin titlul executoriu, instanţa de judecată a stabilit penalităţi aplicabile părţii obligate, pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 18 alin. (5) din Legea nr. 554/2004?”.

Potrivit Deciziei nr. 2/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 141/2023, îÎn ceea ce privește prima chestiune deşi termenul de a “încheia” un act administrativ este utilizat atunci când se pune problema încheierii unui contract (act juridic bilateral), nu există nicio raţiune/logică pentru care art. 24 din Legea nr. 554/2004 s-ar aplica în ipoteza în care autoritatea publică ar fi obligată să încheie un act administrativ bilateral, ce presupune un acord de voinţe, dar nu s-ar aplica în ipoteza în care autoritatea publică ar fi obligată să adopte un act administrativ unilateral.

Ca urmare, în aplicarea şi interpretarea art. 24 alin. (1) – (3) din Legea nr. 554/2004, procedură de executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate de o instanţă de contencios administrativ, este aplicabilă inclusiv în situaţia în care obligaţia stabilită prin respectiva hotărâre este aceea de adoptare a unui act administrativ unilateral cu caracter individual.

În ceea ce privește cea de-a doua chestiune sesizată ÎCCJ a reținut că prevederile art. 24 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 554/2004 trebuie interpretate în sensul că procedura de fixare a sumei definitive datorate creditorului cu titlu de penalităţi se aplică inclusiv în situaţia în care, prin titlul executoriu, instanţa de judecată a stabilit penalităţi aplicabile părţii obligate, pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 18 alin. (5) din Legea nr. 554/2004.

Sursa: lexcafe.ro

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*