Desființarea unei societăți va putea fi făcută prin intermediul registratorilor de la ONRC

De la sfârșitul lunii noiembrie 2022, vor exista trei situații în care desființarea unei societăți va putea fi făcută direct prin intermediul noului personal specializat de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) – registratorii. Cu toate acestea, încheierile registratorilor prin care se constată îndeplinirea condițiilor de dizolvare vor putea fi contestate în instanță înainte de a deveni executorii. Măsura este prevăzută în noua Lege a ONRC (nr. 265/2022), care va aduce, în data de 26 noiembrie 2022modificări ample la Legea societăților (nr. 31/1990). Noutatea reiese din punctele 43, 46, 47 și 53 ale articolului 129 din actul normativ recent oficializat. În esență, cele trei situații în care dizolvarea unei societăți va putea fi făcută, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, prin intermediul registratorilor de la ONRC sunt acum de competența instanțelor. Acestea sunt, mai precis, următoarele:
  • nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;
  • a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși trei ani de la data înscrierii în registrul comerțului;
  • în cazul societăților cu durată determinată, la expirarea duratei menționate în actul constitutiv, în anumite condiții stabilite de Legea societăților.
Totuși, încheierea registratorilor de la ONRC prin care se constată că sunt îndeplinite condițiile de desființare nu va fi executorie din start. Se va putea face plângere împotriva încheierii în termen de 15 zile, aceasta urmând să fie înaintată instanței competente, iar hotărârea pronunțată va putea fi atacată numai cu apel. „Încheierea registratorului prin care s-a constatat întrunirea condițiilor pentru dizolvarea societății nu are caracter executoriu. Aceasta se menționează în registrul comerțului, se comunică societății dizolvate și, pe cale electronică, Agenției Naționale de Administrare Fiscală – administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului și se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului. Societatea a cărei dizolvare a fost constatată de către registrator, precum și Agenția Națională de Administrare Fiscală pot face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, iar orice altă persoană interesată, în termen de 15 zile de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al registrului comerțului. Plângerea se depune la oficiul registrului comerțului și se face mențiune despre aceasta în registrul comerțului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerțului o înaintează instanței competente”, este detaliat în Legea 265/2022. Dacă plângerea este respinsă de instanță sau dacă nu se depune nicio plângere în termenul de 15 zile, abia atunci se concretizează desființarea și începe lichidarea. „Dacă nu s-a formulat plângere împotriva încheierii registratorului, la expirarea termenului prevăzut (…), oficiul registrului comerțului înregistrează, din oficiu, mențiunea de dizolvare a societății în registrul comerțului. După data înregistrării mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, societatea intră în lichidare. (…) După rămânerea definitivă, hotărârea instanței se transmite oficiului registrului comerțului pentru înscrierea mențiunii de dizolvare în registrul comerțului. După data înscrierii mențiunii de dizolvare, societatea intră în lichidare”, este precizat în noul act normativ. Sursa: avocatnet.ro

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*