Curtea Constituțională a României – Comunicat 28 iunie 2023

I. În ședința din data de 28 iunie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați și constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, și, in special, a dispozițiilor Articolului unic pct.10 [cu referire la modificarea art.371 din Codul penal] din aceeași lege sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a reținut că majorarea limitelor speciale ale pedepselor penale și reglementarea unor forme agravate ale infracțiunilor este de competența exclusivă a legiuitorului, conform atribuției sale constituționale prevăzute la art.61 alin.(1) din Constituție, atribuție pe care acesta o exercită în acord cu politica penală a statului. Totodată, Curtea a constatat că dispozițiile Articolului unic pct.10 [cu referire la modificarea art.371 din Codul penal] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt clare, precise și previzibile, nefiind contrare principiului securității juridice.

II. De asemenea, Curtea Constituțională a amânat, pentru data de 12 iulie 2023:

– obiecția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; precum și

– obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

*

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*