CSM – Infoletter nr. 6 2023

https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=49623cd4-9854-454d-999c-9fd753a85647-InfoCSM

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

ComponenţadCeoncseilmiulbuirîinde perioada 2023-2029: Preşedinte
• jud. Daniel GRĂDINARU

Vicepreşedinte

• proc. Daniel-Constantin HORODNICEANU
Membri aleşi cu activitate permanentă – judecători şi procurori:

• jud. Elena-Raluca COSTACHE
• jud. Claudiu-Marian DRĂGUŞIN
• jud. Alin-Vasile ENE
• jud. Narcis ERCULESCU • jud. Ramona-Graţiela MILU
• jud. Gheorghe-Liviu ODAGIU
• jud Mihaela-Laura RADU • jud. Denisa-Angelica STĂNIŞOR
• proc. Emilia ION
• proc. Claudiu-Constantin SANDU
• proc. Mărioara-Cătălina SÎNTION
• proc. Bogdan-Silviu STAICU

Membri de drept:

Alina – Ștefania GORGHIU- ministrul justiţiei
• Alex – Florin FLORENȚA – procuror general al PICCJ

• jud. Corina-Alina CORBU, preşedintele ICCJ Reprezentanţi ai societăţii civile:

• Fănel MIHALCEA • Ioan SAS

Statutul membrilorConsiliului: Consiliului Superior al Magistraturii funcţioneazăca organ cu activitate permanentă. Hotărârile se iau în Plen şi în secţii, potrivit atribuţiilor ce revin acestora.

Mandatul membrilor aleşi este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai Consiliului îşi suspendă activitatea de judecător sau procuror referitoare la prezenţa judecătorilor în complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire penală. Funcţiile lor de conducere la instanţe sau parchete se suspendă de drept.

Ei pot fi revocaţi la propunerea preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului ori a unei treimi din membri, sau la cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă.

page1image1202878464

În perioada de referinţă, Plenul:
➢a aprobat:
– Regulamentul privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii,
– Regulamentul privind concursul de admitere în magistratură,
– Regulamentul privind examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii,
– Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică ale auditorilor de justiţie,
– Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din calitatea de auditor de justiţie, – Planul de învăţământ al Şcolii Naţionale de Grefieri, pentru formarea iniţială, aferent anului şcolar 2023- 2024.
➢a hotărât:
– înaintarea către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a propunerii în vederea desemnării procurorilor care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin.(2) din Legea nr.49/2022; – validarea rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, organizat la data de 7 mai 2023, conform tabelului de clasificare din anexa nr. 1,
– declararea ca admişi la Şcoala Naţională de Grefieri a candidaţilor menţionaţi în anexa nr.2, conform dispoziţiior art. 29 din Regulamentul de concurs.
– numirea, în calitate de formator cu normă întreagă, la Institutul Național al Magistraturii a doamnei Ramaşcanu Beatrice- Lenuţa, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, la disciplina CEDO, începând cu data de 01.07.2023,
– numirea, în calitate de personal de instruire propriu, în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială, la disciplina „Informatică aplicată – instanţe (ECRIS în materie civilă) a doamnei Davidoiu Otilia-Andreea, grefier la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 01.07.2023,
– constituirea reţelei de formatori pentru formarea profesională iniţială a SNG, pentru anul şcolar 2023-2024.

Evenimente implicând conducerea CSM

09.06.2023 – Participarea domnului judecător Daniel Grădinaru, președintele Consiliului Superior al Magistraturii la Întâlnirea cu tema „Dezvoltarea personală a judecătorului în mediul organizational”, organizată de Curtea de Apel Constanța. 15.06.2023 – 17.06.2023 – Participarea domnului procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, la ședința de analiză a activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru semestrul I 2023, organizată în stațiunea Mamaia, Hotel Dacia Sud, în perioada 15-17.06.2023.

Activitatea Secţiei pentru judecători

În perioada de referinţă, Secția
➢a hotărât:
– înaintarea către Președintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a unui număr de 31 judecători;
-numirea doamnei judecător Constantinescu Mariana în funcția de vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 10 iulie 2023;
-detaşarea la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a doamnei Galiş Adriana-Veronica, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.09.2023;
-consultarea instanţelor judecătoreşti cu privire la adoptarea unei decizii preliminare privind normarea muncii, aplicabilă până la finalizarea analizelor iniţiate la nivelul Consiliului referitoare la determinarea volumului optim de muncă;
-acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei Eugenia Pușcașiu, judecător în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă de 1 an;
-înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de judecător, prin demisie, a doamnei Dregan Claudia Arabela, judecător la Tribunalul Sălaj;
-înaintarea către Preşedintele României a 35 de propuneri privind eliberarea din funcţia de procuror şi numirea în funcţia de judecător
-validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcții de președinte a judecătorilor la curți de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, organizat în perioada februarie-iunie 2023. Numirea în funcțiile de conducere pentru care au candidat judecătorii care au obținut rezultatul cel mai bun la concursul sau examenul desfășurat în perioada februarie-iunie 2023. Transferul judecătorilor care urmează a fi numiți în funcțiile de conducere. Eliberarea din funcțiile de conducere deținute a judecătorilor care au promovat concursul sau examenul. Încetarea delegării în funcții de conducere a judecătorilor ce vor fi numiți în urma promovării concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere. Încetarea delegării în funcții de conducere a unor judecători, ca urmare a ocupării acestor funcții în urma concursului de către alți judecători;
-desemnarea psihologilor în vederea testării psihologice/reexaminării psihologice în procedura de reîncadrare prevăzută de dispozițiile art. 216 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor;
-înființarea completurilor specializate menţionate în solicitarea președintelui Tribunalului Dolj;
-desemnarea judecătorilor şi a altor persoane de specialitate juridică de la instanţele judecătoreşti pentru participarea la activităţile specifice prevăzute în ”Protocolul de colaborare privind Educația juridică”, nominalizate în anexă, precum și transmiterea Ministerului Justiției a acestei liste.
-aprobarea metodologiei privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a judecătorilor pentru o altă afecțiune decât boala psihică;
-aprobarea metodologiei privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a judecătorilor pentru boală psihică;

mbrienoiembrie Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

ce

page2image1657504464

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

-detaşarea la Indstietcuteuml Nbaţrioindael acleMmagbistrriaetunrioi aiedomambnreiei Ramaşcanu Beatrice-Lenuţa, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.07.2023, data numirii ca formator cu normă întreagă.
NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-președinte al Secției civile a Tribunalului Cluj – judecător cu grad profesional de curte de apel Pop Şoimiţa Bianca,

-vicepreședinte al Tribunalului Cluj – judecător cu grad profesional de curte de apel Gaga Ioan,

-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Cluj – judecător cu grad profesional de curte de apel Ghica Mihaiştefan,

-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Sălaj – judecător cu grad profesional de curte de apel Puiu Danamaria,

-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului SAăclatjiv- jiutadteecaătoSreccuţigerai dppernotfreusiojnuadl edceăctuortrei dîne ampealtȘetreifeMdairsiaccirpisltiina,ră

-vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud – judecător cu grad profesional de curte de apel Boţu Mugurel-Arin,

page2image1657649792

În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:

-preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Vâlcea – judecător Ghinea-Vlăsceanu Andreea Cristina,

– ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,

-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Vâlcea – judecător Popa Cristiana Mirela,

– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II-

-preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Arad – judecător cu grad profesional de curte de apel Şurtea Horia Dorel,

a din Legea nr. 303/2004,

-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi – judecător Bodor-Ionescu Tiberiu,

-suspendarea din funcție până la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.

-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cluj-Napoca – judecător Tiliciu Alexandru,
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bacău – judecător Radu Cristina-Mădălina,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Vâlcea – judecător Andronache Marius Constantin,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Caracal – judecător Dinu Ionuţ Alex,
DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
– funcția de președinte al Secției a II-a penale a Curții de Apel București – Ilie Cristian-Răzvan, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Ilfov, -președinte al Tribunalului Bacău – judecător cu grad profesional de curte de apel Enache Silviu-Cătălin,
-președinte al Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Prahova – judecător Dinu Bianca,
-președinte al Secţiei penale a Tribunalului Prahova – judecător cu grad profesional de curte de apel Comardici Irina Nicoleta,
-vicepreședinte al Curții de Apel București – judecător Adomniței Sabina-Daniela,
-președinte al Secției I civilă a Curții de Apel Cluj – judecător Boboş Sergiu-Cătălin,
-președinte al Secției a II-a civile a Curții de Apel Cluj – judecător Andrei Axente Irinel,
-președinte al Secției penale şi pentru cauze cu minori a Curții de Apel Cluj – judecător Marian Mihăiţă Lucian,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Tulcea – judecător cu grad profesional de curte de apel Nicola Gheorghiu Daniel,
-președinte al Judecătoriei Curtea de Argeş – judecător Naiba Maria-Cosmina,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Buftea – judecător Layet Carmen Mihaela,
-preşedinte al Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Craiova – judecător Cadea Stelian Aurelian,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Alba Iulia – judecător Coman Codruţa Alina,
-preşedinte al Judecătoriei Petroşani – judecător Munteanu Andreea Mirela,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Medgidia – judecător Panait Mircea Florentin,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Iaşi – judecător cu grad profesional de curte de apel Cuzic Maricica-Daniela,
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Teleorman – judecător cu grad profesional de curte de apel Bucu Ana,
-preşedinte al Judecătoriei Făgăraș – judecător Flucuș Marius Ioan,

-preşedinte al Judecătoriei Vălenii de Munte – judecător Dumitran Marius Andrei,
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:
-președinte al Secţiei I civile a Curții de Apel Ploiești – i judecător Enache Cristiana Dana,
-președinte al Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Iași – judecător cu grad profesional de curte de apel Pipernea Oana, -președinte al Judecătoriei Târgu-Neamț – judecător Craiu Luminița-Monica,

-președinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud – judecător Candale Laura Camelia, -președinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Galaţi – judecător Arhip Andreea,
-președinte al Judecătoriei Giurgiu – judecător Mîrlogeanu Mariana,
-președinte al Judecătoriei Olteniţa – judecător Dumbravă Andreea-Maria,

-președinte al Judecătoriei Huşi – judecător Catargiu Magdalena, -președinte al Judecătoriei Vaslui – judecător Lungu Iolanda-Elena,

-președinte al Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu – judecător Lazăr Ana,

-președinte al Secţiei civile a Judecătoriei Buftea – judecător Cîrjan Ioana-Luiza,

-președinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Ploieşti – judecător Rușan Christiana Michaela Fraga,

-președinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Ploieşti – judecător Crăciunoiu Lucian Constantin,

-vicepreședinte al Curții de Apel Cluj – judecător Pop Carmen,

-președinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud – judecător Simionescu Ildiko,

-președinte al Tribunalului Harghita – judecător FILIP Ana-Maria,

-președinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ- judecător cu grad profesional de curte de apel Serghei Cătălin,

-președinte al Judecătoriei Topoloveni – judecător Ene Ligia,

-președinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti – judecător cu grad profesional de curte de apel Mihăiţă Florin,

-președinte al Judecătoriei Focşani – judecător Ţiu Alexandra,

-președinte al Judecătoriei Gheorgheni – judecător Balca Florentina,

-președinte al Judecătoriei Râmnicu Sărat – judecător Radu Mirela Emilia,
-președinte al Judecătoriei Alexandria – judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Roşiori de Vede, Duţă Mihai-Gabriel, -președinte al Judecătoriei Sighişoara – judecător Aenoaei Vasile,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Deva – judecător Gheberta Ioana Nicoleta,
-președinte al Secției civile a Judecătoriei Deva – judecător Popa-Haida Loredana-Cristina,
-președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Constanţa – judecător Boicescu Teodora,
-președinte al Judecătoriei Feteşti – judecător Radu-Constantin Croitoru,

page2image1467515376

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

decembridecembrienoiembrie

președinte al Judecătoriei Beclean – judecător Gurlui Claudiu Marius,
-președinte al Secţiei penale a Judecătoriei Iaşi – judecător Tarhon Diana-Raluca,
-președinte al Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi – judecător Nedelcu Ana-Maria,
-președinte al Tribunalului Dâmboviţa – judecător cu grad profesional de curte de apel Goloiu Ion,
-vicepreședinte al Tribunalului Ialomiţa – judecător cu grad profesional de curte de apel Ivănică Mariana-Raluca,
-președinte al Secţiei penale a Tribunalului Arad – judecător Boşca-Matiş Carmen-Nicoleta,
-vicepreședinte al Tribunalului Harghita – judecător Lorincz Romeo,
-președinte al Tribunalului Militar Iaşi – judecător Costea Anca Natalia,
-președinte al Tribunalului Militar Cluj – judecător Pop Marius Liviu,
-vicepreședinte al Tribunalului Militar Iaşi – judecător Ştefan Livia Georgiana,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Harghita – judecător cu grad profesional de tribunal Peter Fodor,
-președinte al Secției a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal și de insolvență a Tribunalului Alba – judecător cu grad profesional de curte de apel Chiriac Dragoș Sebastian,
-președinte al Secției penale a Tribunalului Botoșani – judecător Maga Mihaela Dorina,
-președinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti – judecător Ene Alexandra Andreea,
-președinte al Judecătoriei Ineu – judecător Pătru Lavinia Gabriela,
-președinte al Judecătoriei Lipova – judecător Komuves Alexandra,
-președinte al Judecătoriei Chişineu-Criş – judecător cu grad profesional de tribunal Ţărău-Radvanski Izabella-Reka,
-președinte al Judecătoriei Jibou – judecător Marincaș Minodora,
-președinte al Judecătoriei Brad – judecător Rogoveanu Monica,
-președinte al Judecătoriei Bălcești – judecător cu grad profesional de tribunal Andrei Delia,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Bacău – judecător Păduraru Alexandru-Cătălin,
-președinte al Judecătoriei Șimleu Silvaniei – judecător Ardelean Flavius-Florin,
-președinte al Judecătoriei Pătârlagele- judecător Mușat Lazăr Doru,
-președinte al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc – judecător cu grad profesional de tribunal Pop Anca Alice,
-președinte al Judecătoriei Rădăuţi – judecător cu grad profesional de curte de apel Ciobîcă George Octavian,
-președinte al Judecătoriei Sinaia – judecător Ciușleanu Andreea Maria,
-președinte al Judecătoriei Gurahonţ – judecător Aslău Anca,
-vicepreședinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea – judecător cu grad profesional de curte de apel Constantinescu Alina,
-președinte al Curții de Apel Alba Iulia – judecător Petrașcu Oana Maria,
-vicepreședinte al Curții de Apel Alba Iulia – judecător Gherman Lucian Ioan,
-vicepreședinte al Secției I civile a Curții de Apel Alba Iulia – judecător Dehelean Laura Maria,
-președinte al Secției I civile a Curții de Apel Pitești – judecător Postelnicescu Maria Corina,
-președinte al Curții de Apel Suceava – judecător Ilieș Titiana,
-vicepreședinte al Curții de Apel Brașov – judecător Niculeasa Daniela,
-președinte al Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Dâmbovița – judecător Popescu Octavian Adrian,
-președinte al Tribunalului Constanța – judecător Grădinariu Mihaela Cristina,
-președinte al Tribunalului Tulcea – judecător cu grad profesional de curte de apel VITOȘ RĂZVAN Arcadiu,
-vicepreședinte al Tribunalului Tulcea – judecător cu grad profesional de curte de apel Șurculescu Mădălina Lelia ,
-președinte al Judecătoriei Fălticeni – judecător Melinte Corina Oana,
-președinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea – judecător cu grad profesional de curte de apel Lumineanu Marius Alexandru,
-președinte al Judecătoriei Horezu – judecător Sandu Mariana,
-președinte al Judecătoriei Orăștie – judecător cu grad profesional de tribunal Tudosie Marina,
-președinte al Secției penale a Judecătoriei Baia Mare – judecător Trufan Andrei Radu,
-președinte al Judecătoriei Brezoi – judecător Dascălescu Cristian Vasile,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Baia Mare – judecător Radu Daniela-Draga,
-președinte al Judecătoriei Buhuși – judecător Savagăină Adrian-Petre.

Activitatea sectiei pentru judecători în materie disciplinară

În perioada de referinţă, Secţia a aplicat următoarele sancțiuni disciplinare:
– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pentru o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. r) teza

I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu drept de recurs în termen de

15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 25% pe o perioadă de 1 an” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.271 lit. g) teza I

din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu drept de recurs în termen de 15

zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
– „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.271 lit. g) teza I

din Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
– „excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.271 lit.b), art.271 lit.l) şi art.271 lit. s) teza a II a raportat la art.272

alin.(2) şi (3) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

Activitatea Secţiei pentru procurori

În perioada de referinţă, Secția: ➢ a hotărât:

– înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a unui număr de 24 procurori,
– înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror, ca urmare a condamnării definitive a domnului Eva Emilian,procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, în prezent suspendat din funcție,
– acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei Bucur Elena Eliana, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, dupăîmplinirea vârstei de 65 ani,
– desemnarea procurorilor şi a altor persoane de specialitate juridică de la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti pentru participarea la activităţile specifice prevăzute în ”Protocolul de colaborare privind Educația juridică”, nominalizate în anexa, precum și transmiterea Ministerului Justiției a acestei liste,
– înaintarea către Președintele României a propunerilor privind numiea în funcţiile de procuror și eliberarea acestora din funcţia de judecător.

➢ a aprobat:
-Regulamentul privind numirea procurorilor în funcții de execuție la DIICOT și revocarea din aceste funcții,
-Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcț ie a procurorilor pentru boală psihică, -Metodologia privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcție a procurorilor pentru altă boală decât cea psihică.

➢ a stabilit calendarul pentru examinarea propunerilor ministrului justiţ iei de avizare a numirilor în funcţ iile de prim-adjunct şi adjunct al procurorului general al PICCJ, procuror-şef adjunct al DIICOT şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA.

➢ a avizat favorabil:
– propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de prim adjunct al procurorului general al PICCJ a domnului Aurel – Sebastian Vălean, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea,
– propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al PICCJ a domnului Nicolae – Andrei Solomon, prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București,
– propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al DNA a doamnei Tatiana Toader, delegată în funcția de procuror şef adjunct alacestei structuri specializate,
– propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al DNA a domnului Silviu – Paul Dumitriu, delegat în funcția de procuror şef al Secției de combatere a infracțiunilor,
– propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT a doamnei Claudia – Ionela Curelaru, delegată în funcția de procuror şefadjunct al acestei structuri specializate.
DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin – procuror Drulă Carim,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad – procuror Dobre Mihai Alexandru,
-procuror șef Secție urnărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău – procuror Macovei Daniel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc – procuror Teodorescu Valentin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc – procuror Blănaru Dan,
-procuror şef al Serviciului judiciar din cadrul DIICOT – procuror Chichernea Oana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila – procuror Stanciu Gabi Daniela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor – procuror Lupășteanu Cristian Laurențiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați – procuror Oancea Florin,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați – procuror Popa Adriana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei – procuror Lăncrănjan Franchini Alexandra Florina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Toplița – procuror Szabo Ioana Alina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău – procuror Aisăchioaiei Andreea Ionela,
-procuror șef al Biroului teritorial Ialomița din cadrul DIICOT – procuror Dunca Wilhelm – Emanuel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești Oaș – procuror Dogeanu Cristi – Marius,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni – procuror Puiulescu Constantin Cosmin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede – procuror Popa Mihai,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești – procuror Vasile Cănel,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București – procuror Balaci Aurelia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa – procuror Nicolae Alexandru Moiceanu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu – procuror Dub Mircea,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța – procuror Rotea Teodora Elena,
-procuror șef al Serviciului cooperare internațională și programe din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – procuror Hălălău Cosmin Daniel,
-procuror militar șef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari din cadrul DNA – procuror Mircea Adrian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş – procuror Moatăr Alina Georgiana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui – procuror Lazăr Ciprian – Constantin – Alexandru,
-procuror șef al Serviciului teritorial Bacău din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – procuror Ștefan Gheorghe Daniel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc – procuror Chiriac Dragoș,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă – procuror Petcoiu Mihai Ion,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia – procuror Paraschiv Nela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna – procuror Foca Marilena,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei – procuror Stanciu Horeanu Ciprian Laurenţiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni – procuror Dezso Dora Margit,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiaşi – procuror Popa RADU COSTEL,
-procuror şef adjunct al Secţiei judiciare penale dn cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – procuror Mincă Marinela,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt – procuror Anuţa Anca Elena,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele – procuror Niţă Cosmin Marius,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina – procuror Jianu Silvana Raluca,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita – procuror Grigore Cristian,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi – procuror Apostol Mihaela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş – procuror Borcuti Dana Mirela,

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud – procuror Briciu Adrian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti – procuror Vlaicu Joiţa,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej – procuror Marian Virgil Clement,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni – procuror Filip Răzvan Cătălin,
-procuror şef al Secţiei judiciare civile din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – procuror Reincke Carmen-Mihaela, -prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomireşti – procuror Maria Daniel Marius,

-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag – procuror Meszaroş Tiberiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud – procuror Ciugudean Georgeta Adriana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina – procuror Cojocaru Ionela Amalia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti – procuror Ionaşcu Cătălin Olivian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași – procuror Stancu Hariton,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău – procuror Dohan Ioan Călin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj – procuror Dordea Marcian Silviu,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca – procuror Ciopa Ani Claudia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești – procuror Pascaru Andrei Răzvan,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul București – procuror Anghel Alexandru – Adrian,
-procuror general militar adjunct la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel – procuror colonel magistrat Nicula Ilie Ionel,
-procuror militar șef Birou Documente Clasificate la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel – procuror colonel magistrat Ivănescu Petrișor, procuror militar șef Secție urmărire penală în cadrul în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara,
-procuror șef al Serviciului de combatere a criminalității economico- financiare din cadrul DIICOT – procuror Militaru George Cosmin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu – procuror CROITORU TRAian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu – procuror Alexe Ioan Adrian,
-procuror șef Secție urmărire penală și supraveghere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu – procuror Popa Sorin Mihai,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani – procuror Gal Veronica,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus – procuror Amarie Cătălin Leonard,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria – procuror Dică Mirela,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița – procuror Dinu Viorica Cleopatra,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria GIurgiu – procuror Bratu Adriana Marilena,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi – procuror Mogoş Irina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani – procuror Moscu Alexandru,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani – procuror Tăbăcaru Robert Andrei,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu – procuror Iacob Teodora,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia – procuror Avram Elena Alina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare – procuror Iancu Marius Gheorghe,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi – procuror Gălbează Daniel Constantin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni – procuror Chiosa Andrei-Ioan,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi – procuror Manea Cornelia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară – procuror Bănescu Liliana,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi – procuror Mihăilă Paul,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi – procuror Predescu Mihaela,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi – procuror Grigore Dorina,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița – procuror Szabo Violeta,
-procuror șef al Biroului teritorial Hunedoara din cadrul Serviciului teritorial Alba-Iulia al DIICOT – procuror Mitrana Ion,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa – procuror Arion Florin Lucian,
-procuror militar şef al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul PICCJ – procuror Nicolau Adrian Cornel,
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita – procuror Popovici Rodica Nicoleta,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți – procuror Niculeasa Daniel Ionuț,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați – procuror Andrinoiu Nicoleta,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Regin – procuror Stoian Ioan Andrei,
-procuror șef al Biroului teritorial Călărași din cadrul DIICOT – procuror Albu Constanța – Viorica,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov – procuror Radu Adrian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București – procuror Țîrlea Adrian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița – procuror Pîrșcoveanu Vlad,
-procuror șef al Serviciului teritorial Târgu Mureș din cadrul DNA – procuror Murariu Ovidiu Daniel,
-procuror militar șef adjunct al Secției Parchetelor Militare din cadrul PICCJ – procuror locotenent colonel magistrat Cozma Tiberiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă – procuror Rădulescu Laura Adriana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți – procuror Minea Costinel Claudiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova – procuror Sighete Brigitte,
-procuror șef al Serviciului teritorial Constanța din cadrul DIICOT – procuror Hira Camelia Mădălina,
-procuror șef al Serviciului teritorial Ploiești din cadrul DIICOT – procuror Lalu Ioan,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București – procuror Căzăceanu Ciprian Daniel,
-procuror șef al Serviciului de organizare și resurse umane din cadrul Secției de resurse umane și documentare a PICCJ – procuror Balcan Cristina Daniela, -procuror militar șef Birou documente clasificate la Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti – procuror căpitan magistrat Georgescu Ioana Mihaela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț – procuror Munteanu Dumitru,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni – procuror Plopeanu (Șerbănați) Mădălina Brândușa,
-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia – procuror Anghel Alexandru Bogdan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba – procuror Căbulea Adrian Ioan,
-procuror șef al Serviciului teritorial Galați din cadrul DIICOT – procuror Pătrănoiu Robert Gabriel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara – procuror Tudoroaia Gabriel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin – procuror Roșca Sergiu Valer,

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova – procuror Drumea Monica-Mariana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia – procuror Cristea Virgil,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle – procuror Tomescu Irinel Mihai,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei – procuror Ghiran Alina Andreia,
-prim procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara – procuror locotenent colonel magistrat Golban Adrian Nicolae, -procuror șef al Biroului teritorial Hunedoara din cadrul Serviciului teritorial Alba Iulia al DIICOT – procuror Cibian Gina – Monica,

NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:

-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș – procuror Vasiu Tudor Antoniu,
-prim procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași – procuror locotenent colonel magistrat Sîrcu Ichim Codrin, -procuror șef al Secției judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași – procuror Zaharia Laura Camelia,
-procuror șef al Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași – procuror Popa Alina Diana,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara – procuror Capşa Floriana-Livia,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea – procuror Popescu Adriana Mihaela.

Activitatea sectiei pentru procurori în materie disciplinară

În perioada de referinţă, Secţia a aplicat o sancțiune disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit. t) teza a ll-a din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională -reunită

În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a decis sesizarea Comisiei Europene referitor la demersul legislativ vizând pensiile judecătorilor și procurorilor.
➢ şi-a însuşit punctele de vedere DLDC referitoare la:
– propunerea legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– o eventuală stare de incompatibilitate și a apreciat că nu există incompatibilitate între calitatea de auditor de justiție și cea de membru, reprezentant al studenților, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, comisia de etică universitară sau comisia de etică a cercetării. Pe de altă parte, Comisia a stabilit că există incompatibilitate între calitatea de auditor de justiție și cea de membru în structurile de conducere ale instituțiilor de învățământ superior, precum senatul universitar, consiliul de administrație, consiliul facultății, consiliul departamenului, consiliul școlii doctorale sau consiliul studiilor universitare de doctorat.
– compatibilitatea funcției de judecător cu participarea la proiecte de cercetare şi a apreciat că funcţia de judecător este compatibilă cu participarea la proiecte de cercetare, dacă această participare se realizează în considerarea calităţii de doctorand şi tară implicarea într-un raport juridic de muncă sau într-un alt raport juridic care ar putea conduce la exercitarea unei funcţii publice sau private,
– compatibilitatea funcției de judecător sau procuror cu cea de expert în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene şi a apreciat că funcţia de judecător sau procuror este incompatibilă cu cea de expert în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene în cazul în care participarea în acest proiect presupune încheierea unui contract individual de muncă,
– propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– propunerea legislativă privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– la reînnoirea Protocolului de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul de Mediere și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Consiliul de Mediere, urmând a fi stabilită o întâlnire cu reprezentanții acestuia la o dată ulterioară,
– propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, republicată și a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Senatul României,
– incompatibilităţile funcţiei de grefier.

Activitatea Comisiei nr. 1 – Legislaţie şi cooperare interinstituţională – procurori

În perioada de referinţă, Comisia a analizat:

-propunerile şi observaţiile care vizează Regulamentul privind numirea procurorilor în funcţii1 de execuţie la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi revocarea din aceste funcţii şi a decis transmiterea acestora Secţiei pentru procurori, cu observaţiile formulate în comisie, -propunerile şi observaţiile care vizează Regulamentul privind numirea procurorilor în funcţii de execuţie ia Direcţia Naţională Anticorupţie şi revocarea din aceste funcţii şi a decis transmiterea acestora Secţiei pentru procurori, cu observaţiile formulate în comisie.

Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – reunită

În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a decis:
– punerea în dezbatere publică, cu observațiile formulate, a proiectului de Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii,
– punerea în dezbatere publică, cu observațiile formulate, a proiectului de Regulament privind examenul de capacitate al judecătorilor și al procurorilor stagiari, – transmiterea lucrării, referitoare la observaţiile formulate în cadrul procedurii de dezbatere publică vizând proiectul Regulamentului privind concursul de admitere în magistratură cu observaţiile formulate, către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu propunerea de aprobare a Regulamentului privind concursul de admitere în magistratură,
– transmiterea lucrării, referitoare la observaţiile formulate în cadrul procedurii de dezbatere publică vizând proiectul Regulamentului privind admiterea laInstitutul Naţional al Magistraturii cu observaţiile formulate, către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu propunerea de aprobare a Regulamentului privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii.

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

page7image1618602768

➢a analizat nota DRUO privind stabilirea numărului de posturi de judecător şi procuror ce vor fi scoase la concursul de admitere în magistratură ce va fi organizat în condiţia art. 63 – art. 79 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a decis sesizarea Guvernului României pentru aprobarea Memorandului vizând organizarea concursului de admitere în magistratură, cu observaţiile formulate în şedinţă.
➢și-a însușit nota DRUO privind solicitările de rearondare a unor localităţi în circumscripţia Judecătoriei Balş şi a decis transmiterea unui răspuns, cu observaţiile formulate, către Ministerul Justiţiei.

➢a avizat Livrabilul A.l.l raport de cercetare ce include analiza contextului, metodologia aplicată, analiza rezultatelor obținute din sondaj și interviuri pentru: judecători, procurori, judecători cu funcții de conducere, procurori cu funcții de conducere

În perioada de referinţă, Comisia:

➢și-a însușit punctul de vedere DLDC, referitor la solicitarea Curții de Apel Cluj de modificare a dispozițiilor alineatului (2) al articolului 142 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești cu observațiile formulate, și a decis transmiterea lucrării la Secția pentru judecători cu propunere de modificare a Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești.
➢a decis că procesul-verbal în care se consemnează depunerea jurământului se semnează de judecătorul care a depus jurământul, precum și de conducătorul instanței și de alți doi judecători prezenți, la ședința solemnă putând participa, pe lângă judecătorii instanței, și alți judecători invitați de la instanța ierarhic superioară.

În perioada de referinţă, Comisia a analizat Nota DRUO-SRUP cu propunerile privind componenţa comisiilor de evaluare la concursul de promovare efectivă a procurorilor în funcţie de execuţie, organizat în perioada 24 mai -13 octombrie 2023şi a decis transmiterea acesteia către Secţia pentru procurori, cu propunere de aprobare.

În perioada de referinţă, Comisia a decis transmiterea observațiilor elaborate de către membrii echipei tehnice echipa tehnică de implementare din partea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la L2c. Raport de proiectare detaliată din cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”, descrise în cuprinsul notei întocmite, precum și a răspunsului cu privire la întrebările adresate Consiliului vizând aspecte ale aplicației ECRIS V, cu completările ce au rezultat din dezbaterile din cadrul ședinței.

În perioada de referinţă, Comisia a avizat:

– participarea domnului judecător Claudiu-Marian Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și a doamnei judecător Roxana Chiuariu, directorul Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe la invitația primită din partea Direcției Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei,
– participarea la vizitele de lucru a Profesioniștilor organizat în cadrul proiectului TJENI – ”Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of ECHR”, în lunile iulie și septembrie – noiembrie 2023, a doamnei judecător Denisa Angelica Stănișor și a domnului judecător Narcis Erculescu, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, s-a decis consultarea Direcției Legislație, Documentare și Contencios din cadrul Consiliului, precum și a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale a României pentru a-și exprima opinia cu privire la eventuala participare la vizitele de studiu.

1. Activităţi privind formarea iniţială

a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I

➢Potrivit Programului de formare profesională inițială aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 60 din 6 aprilie 2023, în perioada de referință, auditorii de justiție din anul I au participat la conferințe și seminare organizate la disciplinele prevăzute în primul semestru al anului de formare.
b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
➢În perioada de referință, auditorii de justiție din anul II au continuat desfășurarea stagiului de practică în cadrul instanțelor (grupele de judecători) și parchetelor (grupele de procurori), sub îndrumarea coordonatorilor de practică, potrivit Programului de formare inițială aprobat prin hotărârea sus-menționată. c) Alte activități privind formarea inițială

➢Competiția Themis – echipa Institutului Național al Magistraturii, formată din auditorii de justiție Ioana Bianca Burciu, Karina Livia Reizner și Aurelia Vasilache, coordonată și însoțită de către doamna judecător Laura Andrei, formator al INM, a obținut calificarea în Marea Finală a Competiției internaționale THEMIS, Ediția a XVIII-a. Echipa a ocupat locul I în cadrul Semifinalei B – Drept european și Drept european al familiei, care s-a desfășurat în perioada 6 – 9 iunie 2023 la Napoli, Italia. Cea de a doua echipă română participantă în cadrul acestei Semifinale a fost constituită din auditorii de justiție Maria Jude, Alexandra Ghintuială și Fabiana Gabriela Șoșoi, echipa fiind coordonată și însoțită de către doamna judecător Raluca Cristina Radu, formator al INM. Echipele române s-au bucurat, de asemenea, pe tot parcursul pregătirii în vederea participării în Semifinală, de îndrumare juridică și lingvistică din partea doamnei judecător Amelia Onișor, a domnului judecător Bogdan Sebastian Gavrilă, precum și a doamnei Carmen Roxana Țane, formatori ai INM. Participarea în această etapă competițională a constat în elaborarea unor lucrări și susținerea unor prezentări orale ale acestora, urmate de sesiuni interactive de dezbateri cu membrii juriului.➢Competiția Themis – echipa Institutului Național al Magistraturii, formată din auditorii de justiție Ana Cătălina Dascălu, Ana-Maria Dimofte și Ioana Gherghel, coordonată de către doamnele judecător Amelia Onișor și Gabriela Florescu, formatori ai INM, au obținut locul al III-lea în cadrul Semifinalei C – Drept europeanși Drept procesual civil european, care s-a desfășurat în perioada 13 -16 iunie 2023 la Budapesta, Ungaria. Participarea în această etapă competițională a constat în elaborarea unor lucrări și susținerea unor prezentări orale ale acestora, urmate de sesiuni interactive de dezbateri cu membrii juriului.

➢Școli de vară EJTN – în perioada 19 – 23 iunie 2023, 6 auditori de justiție au participat la școala de vară organizată de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară(EJTN/REFJ), Summer School in Linguistics Criminal Matters – SLI/2023/02, desfășurată în Napoli, Italia. În cadrul acestei activități de formare, participanții auavut ocazia de a-și dezvolta abilitățile lingvistice și de a-și îmbogăți cunoștințele juridice, într-o manieră practică și dinamică;
➢Școli de vară INM – în perioada 26 – 30 iunie 2023, 16 auditori de justiție au participat la Școala de vară INM 2023 – Sinaia, cu tema „Comunicare și leadership”. Obiectivele specifice ale acestei activități au constat în identificarea specificităților comunicării verbale, paraverbale și non-verbale; identificarea și aplicarea principalelor tipuri de leadership în funcție de context; identificarea diferitelor tipuri de conflicte și gestionarea rezolvării lor, în mod eficient; dezvoltarea abilităților de comunicare verbală și non-verbală, precum și conștientizarea importanței comunicării non-verbale.

page7image1647837728

Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – judecători

page7image1647846880

Activitatea Comisiei nr. 2 – Resurse umane şi organizare – procurori

page7image1647855712

Comisiei nr. 3 – judecători „Digitalizare”

page7image1647861312

Activitatea Comisiei nr. 5 – Relații Internaționale și Programe

Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor

În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1-30 iunie 2023 au fost organizate 12 activități de formare profesională la nivelcentralizat, după cum urmează:

➢ În perioada 8-9 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Dreptul muncii. La seminar au participat 14 judecători.

➢ În perioada 8-9 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Combaterea corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare. La seminar auparticipat 4 judecători şi 17 procurori.

➢ În perioada 12-13 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Tehnici de audiere în procesul penal. La seminar au participat 4 judecători, 12 procurori, precum şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului Naţional alMagistraturii.

➢ În perioada 12-13 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, conferința cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 35 de judecători, un magistrat-asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi 8 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (din care 3 reprezentanţi din cadrul Ministerului Justiţiei, un reprezentant din cadrul Inspecţiei Judiciare, un reprezentant din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi 3 reprezentanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii).

➢ În perioada 12-13 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Etică și deontologie profesională. La seminar au participat 19 judecători şi unprocuror.

➢ În perioada 12-13 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Managementul judiciar – Leadership. La seminar au participat 15 judecători, 3 procurori, precum şi 2 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (din care un reprezentant din cadrul Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate).

➢ În perioada 15-16 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Tehnici de audiere în procesul penal, cu accent pe audierea persoanelor vulnerabile. La seminar au participat 8 judecători şi 10 procurori.

➢ În perioada 15-16 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 17judecători.

➢ În perioada 15-16 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Tehnici de formare a adulților. La seminar au participat 9 judecători şi 4procurori.

➢ În perioada 22-23 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Dezvoltare personală și programare neurolingvistică. La seminar au participat13 judecători, 2 procurori, 3 magistraţi-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi un reprezentant din categoria personalului de specialitatejuridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei.

➢ În perioada 26-27 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, Întâlnirea președinților secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel. La eveniment au participat 25 de judecători, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un reprezentant din cadrul instituţiei Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum şi 3 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (din care 2 reprezentanţi din cadrul Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al INM).

➢ În perioada 29-30 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Recuperarea prejudiciului infracţiunii. La seminar au participat 5 judecători şi10 procurori.

În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat, în perioada 1-30 iunie 2023 au fost organizate 9 activități de formare, după cum urmează:

➢ În perioada 15-16 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bucureşti, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 14 procurori.

➢ În perioada 15-16 iunie 2023 s-a desfășurat, la Craiova, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 10 procurori.

➢ În perioada 19-20 iunie 2023 s-a desfășurat, la Cluj, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 13 procurori.

➢ În perioada 19-20 iunie 2023 s-a desfășurat, la Alba Iulia, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 23 de judecători.

➢ În perioada 22-23 iunie 2023 s-a desfășurat, la Alba Iulia, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 14 procurori.

➢ În perioada 22-23 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bacău, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 16judecători.

➢ În perioada 26-27 iunie 2023 s-a desfășurat, la Iași, workshop-ul în domeniul Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 29 dejudecători.

➢ În perioada 26-27 iunie 2023 s-a desfășurat, la Bacău, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 12 procurori.

➢ În perioada 29-30 iunie 2023 s-a desfășurat, la Constanţa, workshop-ul în domeniul Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La seminar au participat 15 procurori.

În cadrul Proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție” în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în perioada 1-30 iunie 2023 au fost organizate 4 activități de formare, după cum urmează:

➢ În perioada 19-20 iunie 2023 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul în domeniul Executarea hotărârilor penale, cu accent pe aspecte specifice populației de etnie romă, activitatea 1.9. La seminar au participat 10 judecători, un procuror, 6 consilieri de probaţiune, un psiholog, un poliţist, 2 ofiţeri – regim penitenciar, precum şi 2 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

➢ În perioada 20-21 iunie 2023 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Tehnici de audiere a minorilor, cu accent pe specificul populației de etnie romă, activitatea 2.1. La seminar au participat 14 judecători, 4 procurori, 6 psihologi şi un poliţist.
➢ În perioada 21-22 iunie 2023 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul în domeniul Executarea hotărârilor penale, cu accent pe aspecte specifice populației de etnie romă, activitatea 1.9. La seminar au participat 6 judecători, 8 consilieri de probaţiune, un ofiţer- psiholog, 2 poliţişti şi un ofiţer specialist evidenţă deţinuţi.

➢ În perioada 22-23 iunie 2023 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Tehnici de audiere a minorilor, cu accent pe specificul populației de etnie romă, activitatea 2.1. La seminar au participat 11 judecători, 4 procurori şi 10 psihologi.

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

În cadrul Programului de formare continuă 2023, în luna iunie au fost organizate următoarele 4 activități de formare profesională continuă:
➢ În perioada 7-9 iunie 2023 a fost organizat, la Poiana Braşov, seminarul cu tema Combaterea traficului de persoane. Seminarul a fost organizat în cadrulproiectului „Consolidarea răspunsului proactiv al sistemului de justiție la traficul de persoane din România” derulat de către International Justice Mission cu suportul Oficiului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Departamentului de Stat al S.U.A. La seminar au participat 15

judecători.
➢ În perioada 12-16 iunie 2023 a fost organizat, la Constanţa, seminarul cu tema Investigarea cauzelor de abuz sexual cu victime minore. O nouă abordare,

finanțat de UNICEF România și derulat de Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii. La seminar auparticipat 10 procurori şi un medic legist.

➢ În perioada 26-30 iunie 2023 a fost organizat, la Sibiu, seminarul cu tema Investigarea cauzelor de abuz sexual cu victime minore. O nouă abordare, finanțat de UNICEF România și derulat de Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii. La seminar au participat 11 procurori, 2 polițiști și 2 auditori de justiție din cadrul INM.

➢ În perioada 26-30 iunie 2023 a fost organizată, la Sinaia, Școala de vară a Institutului Naţional al Magistraturii, Ediţia a XVIII-a, cu tema Comunicare şileadership. La şcoala de vară au participat 7 judecători, 6 procurori, 16 auditori de justiţie ai INM, 2 magistraţi- asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un formator cu normă întreagă al INM, precum şi 6 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (din care 3 reprezentanţi din cadrul Ministerului Justiţiei, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, precum şi 2 reprezentanţi ai INM).

De asemenea, în perioada 12-15 iunie 2023, respectiv 19-20 iunie 2023 s-au desfășurat cursuri de formare profesională pentru magistrații numiți în temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ca urmare a concursului de admitere în magistratură desfășurat în perioada iulie 2022 – martie 2023. La cursuri au participat un număr de 24 de procurori, respectiv 65 de judecători.

3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor

➢ concurs/examen pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 24 februarie – 15 iunie 2023, pentru ocuparea unui număr de 138 de funcții de președinte vacante, 48 candidați îndeplinind condițiile legale de participare la concurs/examen. În luna aprilie 2023 au avut loc primele două probe de concurs/examen, în luna mai 2023 având loc testarea scrisă privind managementul, comunicarea și resusele umane. Rezu ltatele concursului/examenului au fost validate prin Hotărârea nr. 1721/15.06.2023 a Secției pentru judecători a CSM.

➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 1506/11.05.2023 a Secției pentru judecători a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 292 de candidați.

➢ concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor – în perioada mai – octombrie 2023, aprobat prin Hotărârea nr. 744/23.05.2023 a Secției pentru procurori a CSM, concurs pentru care au îndeplinit condițiile legale de participare 174 de candidați.

4. Personal de instruire – proceduri de recrutare, sesiuni de formare

➢ În data de 15 iunie 2023, Plenul CSM a hotărât numirea în calitatea de formator cu normă întreagă a doamnei judecător Beatrice Ramașcanu, la disciplinaCEDO.

➢ În data de 28 iunie 2023, Plenul CSM a hotărât numirea în calitatea de coordonator de practică în cadrul instanțelor și parchetelor a 24 de judecători șiprocurori.

5. Relații externe

În cadrul programului de relații externe aprobat pentru anul 2023, INM a găzduit, în perioada 26-28 iunie 2023, seminarul organizat de Academia de Drept European (ERA) cu tema „Legislația europeană și românească privind deșeurile și protecția mediului prin dreptul penal – accent pe combaterea infracțiunilor legate de deșeuri”. La seminar au participat 21 de magistrați români (8 judecători şi 13 procurori) şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul INM.

În perioada 19-30 iunie 2023 au fost organizate în România stagiul unui grup de 8 judecători şi al unui grup de 8 procurori europeni, în cadrul programului de schimb al EJTN. Stagiul a inclus, în prima săptămână, vizite la instituţii cu atribuţii în cadrul sistemului judiciar, precum şi la instanţe şi unităţi de parchet din Bucureşti, precum şi o vizită la Penitenciarul Rahova. În cea de-a doua săptămână grupul de judecători a beneficiat de un stagiu organizat în cadrul Curţii de Apel Constanţa iar cel de procurori de un stagiu organizat în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

De asemenea, în perioada 12-14 iunie 2023, a fost organizat, în cadrul aceluiaşi program al EJTN, stagiul a doi preşedinţi de instanţe din Cehia şi Finlanda la Tribunalul Vrancea.

În luna iunie 2023, Institutul Naţional al Magistraturii a fost reprezentat la următoarele evenimente internaţionale:
➢reuniunea „Annual Coordination and Planning Meeting of the EUAA Courts and Tribunals Network”, organizată de Agenţia Uniunii Europene pentru Azil

(EUAA), desfăşurată la Valletta (Malta), în perioada 1-2 iunie 2023;
➢ reuniunea Comitetului de Pilotaj al Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), care a avut loc la Stockholm (Suedia), în data de 14 iunie 2023;➢Adunarea Generală a Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), desfăşurată la Stockholm, în perioada 15-16 iunie 2023. Cu această ocazie,

reprezentantul INM a moderat una din cele două sesiuni ale atelierului de lucru dedicat creșterii participării şi evaluării impactului activităților EJTN. ➢Întâlnirea online a Comitetului de Pilotaj din cadrul Proiectului coordonat de Şcoala de Magistratură din Franţa (ENM), dedicat protecţiei victimelor în cadrul procedurilor extraordinare vizând infracţiuni cu un număr mare de victime („The place of victims in criminal proceedings with a substantial number of

victims – VICTI”), organizată în data de 22 iunie 2023.

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri

În luna iunie 2023, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102/ 15.06.2023, a fost aprobat Planul de învățământ al Școlii Naționale de Grefieri pentru formarea profesională inițială, aferent anului școlar 2023-2024, iar prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.101/15.06.2023 a fost aprobată Rețeaua de formatori (personal de instruire) pentru formarea profesională inițială a Școlii Naționale de Grefieri pentru același an școlar. Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 111/28.06.2023 s-a dispus validarea rezultatelor concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, organizat la data de 7 mai 2023, conform tabelului de clasificare din Anexa 1, parte integrantă a hotărârii, fiind declarați ca admiși candidații menționați în Anexa 2 a hotărârii.

În luna iunie 2023, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat 11 acțiuni de formare profesională de tip seminar față în față, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea. Aceste seminare fac parte din proiectul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA1156, cod MySMIS 152441 și au vizat următoarele tematici: Dezvoltare personală și profesională prin stimularea inteligenței emoționale; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie penală; Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești; Strategii unitare de lucru privind înregistrarea și arhivarea documentelor; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în materia insolvenței persoanei juridice; Aplicații informatice dezvoltate în procesul de digitalizare a sistemului judiciar; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie civilă; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a

– p

Infoletter CSM „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul

Nr. 6/2023, iunie 2023

independenţei justiţiei”

practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de carieră; Tehnici de redactare unitară a actelor procedurale în materie civilă; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie civilă; Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie penală.

Laceste acțiuni de formare au participat 215 grefieri, din care: 175 grefieri care își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor și 40 de grefieri care își desfășoară activitatea în cadrul parchetelor.

În format descentralizat, s-a organizat acțiunea cu tema Dezvoltare personală și profesională prin stimularea inteligentei emoționale, care a avut loc în data de 20 iunie 2023, la care au participat 24 de grefieri din circumscripția Curții de Apel Constanța și acțiunea cu tema Strategii unitare de lucru privind gestionarea informațiilor clasificate, care s-a desfășurat în data de 22 iunie 2023, la care au participat 24 grefieri din circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

De asemenea, în perioada de referință, în cadrul aceluiași proiect, s-a finalizat cursul în format e-Learning cu tema Cooperare judiciară internațională în materie civilă, la care au participat 39 de grefieri.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna iunie 2023, implementarea proiectului cu titlul FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative si judiciare unitare, Cod MySMIS 152441, cod SIPOCA 1156. În această perioadă a fost semnat un act adițional referitor la achiziționarea a 9 tablete pentru formatori, care să fie folosite pentru activitățile didactice specifice Activităților 2 și 4.

Totodată, au fost centralizate datele în vederea întocmirii Raportului trimestrial de progres aferent perioadei 01.04.2023-30.06.2023.

În perioada 15-16 iunie 2023, a avut loc la Stockholm cea de-a 26-a Adunare Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară, organizată de EJTN și găzduită de Academia de Formare Judiciara din Suedia (Swedish Judicial Training Academy) împreună cu Serviciul de Procuratură din Suedia (Swedish Prosecution Service). Școala Națională de Grefieri a fost reprezentată de directorul Școlii și un formator din cadrul Departamentului Relații Internaționale, responsabil de relația cu EJTN.

Cu această ocazie, Școala Națională de Grefieri și-a anunțat candidatura de a participa activ, pentru următorii doi ani, la lucrările grupurilor de lucru organizate în cadrul EJTN, respectiv: WG Exchange Programe: grupul de lucru privind schimbul de grefieri între statele membre; WG Programe: grup de lucru privind programele de formare derulate de către EJTN; SWG Civil: subgrup de lucru pentru organizarea de seminare în materie civilă; SWG Criminal Justice: subgrup de lucru pentru organizarea de seminare în materie penală; WG Judicial Training Methods: grup de lucru pentru dezvoltarea metodelor de predare; WG Lingvistic: grup de lucru pentru dezvoltarea de seminare în domeniul limbajului juridic de specialitate utilizat în diverse state membre.

În luna iunie 2023, Școala Națională de Grefieri a transmis către Ministerul Justiției-Direcţia Programe Europene, raportarea întocmită cu privire la îndeplinirea ţintei 425 din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), aferentă perioadei martie 2023-mai 2023.

În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, cu sprijinul Departamentului de formare a formatorilor, în perioada de referință a continuat derularea unei proceduri de selecție pentru ocuparea a 4 posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea profesională inițială.

În perioada 8 mai – 30 iunie 2023, în cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, Cod SIPOCA 454/cod MySMIS 2014+ 118765, s-a derulat cursul cu tema Formare formatori – Instrumente și bune practici de comunicare, sub forma învățământului la distanță (eLearning).

Biroul de Informare Publică și Relații Mass Media

page10image1810913088

page10image1810914192

www.csm1909.ro – Informaţii oficiale despre CSM www.csm1909.ro/infoletter – Infoletter – buletin informativ oficial cu apariţie lunară

page10image1810931216 page10image1810931520

Consiliul Superior al Magistraturii

page10image1810937472

page10image1810937776 page10image1810938304

– p

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*