COMUNICAT DE PRESĂ al Consiliului Superior al Magistraturii din 20 iulie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Azi, 20 iulie 2023, s-a transmis Curții Constituționale un MEMORIU AMICUS CURIAE privind observațiile Consiliului Superior al Magistraturii  la sesizarea formulată de mai mulţi deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi deputaţi neafiliaţi, referitoare la neconstituționalitatea prevederilor Legii privind statutul asistentului judecătorului (PL-x nr. 231/2023).

Cu caracter principal, subliniem că legea supusă controlului de constituţionalitate nu cuprinde nicio dispoziţie care să afecteze în vreun fel principiul înfăptuirii justiţiei de către judecători. Dimpotrivă, reglementarea atribuţiilor asistentului judecătorului (art. 40 din lege) concretizează efectuarea de către aceştia a unor simple operaţiuni materiale, care nu sunt susceptibile să genereze, prin ele însele, vreo consecinţă juridică.

Este evident faptul că atribuțiile asistentului judecătorului nu afectează în niciun fel „criteriile de legitimitate ale hotărârilor judecătorești” (cum se susține prin obiecția de neconstituționalitate) și nu există nicio contradicţie între dispoziţiile legii supuse controlului de constituţionalitate şi prevederile art. 21, art. 124 şi ale art. 126 din Constituţia României, republicată.

Un alt aspect, indicat de Consiliu, în dezacord cu susținerile din cuprinsul obiecţiei de neconstituţionalitate, este că legea adoptată respectă exigenţele de calitate proprii unui act normativ, respectiv cerinţele de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate, fiind astfel în acord și cu dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată.

​Totodată, legea adoptată de Parlamentul României cuprinde dispoziţii clare referitoare la rolul și locul asistentului în cadrul instanțelor judecătorești, recrutarea, formarea profesională inițială și continuă, evaluarea profesională, suspendarea și eliberarea din funcție, drepturile și îndatoririle, atribuțiile, precum și răspunderea juridică a acestei categorii profesionale.

​​Consiliul a semnalat, pe de altă parte, că autorii obiecției de neconstituționalitate nu au indicat elemente concrete care să obiectiveze criticile, cu adevărat lacunare, lansate fără o argumentație serioasă în legătură cu această lege.

În consecință, Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că Legea privind statutul asistentului judecătorului respectă întrutotul exigenţele Constituției României, iar criticile invocate de deputaţii aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi de deputaţii neafiliaţi, în cuprinsul obiecției de neconstituționalitate sunt neîntemeiate, actul normativ fiind adoptat cu respectarea dispoziţiilor legale.

Memoriul amicus curiae poate fi vizualizat aici.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*