COMUNICAT DE PRESĂ, 24 mai 2023 – Curtea Constituțională a României

1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de deputați neafiliați şi a constatat constată că Legea pentru modificarea anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională.

În esență, Curtea Constituțională a reținut că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, fiind înfrânte prevederile constituționale ale art.61 alin.(1) coroborate cu cele ale art.75. Curtea a constatat că legea adoptată de Camera de reflecție viza un aspect privind salarizarea în cadrul familiei ocupaționale „Învățământ”, iar forma legii adoptată în Camera decizională a vizat și un aspect privind salarizarea în cadrul familiei ocupaționale „Administrație”. Astfel, adoptată, aceasta apare ca o inițiativă exclusivă a Camerei decizionale, care nu se circumscrie obiectului de reglementare avut în vedere de Camera de reflecție.

2. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României şi a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare este neconstituțională, în ansamblul său.

În esență, Curtea a constatat temeinicia criticilor de neconstituționalitate extrinsecă formulate prin raportare la dispozițiile din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, care implică faptul că legea este, cu aportul specific al fiecărei Camere, opera întregului Parlament.

Astfel, din analiza parcursului legislativ, s-a reținut că legea, în redactarea pe care a adoptat-o Camera Deputaților (Cameră decizională), vizează aspecte total diferite față de dispozițiile legale dezbătute şi respinse în Senat (prima Cameră sesizată). Legea adoptată de Camera Deputaților schimbă configurația actului normativ şi se îndepărtează de la scopul avut în vedere de inițiatorii săi. Prin urmare, adoptând legea în forma supusă controlului, Camera decizională a sustras dezbaterii primei Camere sesizate soluția legislativă cuprinsă în art. II din legea criticată.

În consecință, s-a constatat că legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului.

*

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Compartimentul relații externe, relații cu presa și protocol al Curții Constituționale

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*