CEDO declară inadmisibile două cereri ale omului de afaceri Dan Voiculescu

Joi, 17 martie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în cauzele Voiculescu v. România și Camelia Rodica Voiculescu și alții v. România.

În unanimitate, Curtea a reținut că aceste cereri sunt inadmisibile. Cauzele se refereau la procesul lui Dan Voiculescu – om de afaceri proeminent și fost politician – pentru spălare de bani și confiscarea bunurilor fiicelor și companiilor deținute de acesta – considerate venituri din infracțiuni. Bazându-se în special pe articolul 6 § 2 (prezumția de nevinovăție) și pe articolul 18 (limitarea folosirii restrângerii drepturilor) coroborate cu articolul 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) și cu articolul 1 din Protocolul nr. 1 (protecția proprietății), Dan Voiculescu s-a plâns, în special, că statul l-a urmărit penal în scop politic.

Invocând articolele 6 § 1 și 7 (nici o pedeapsă fără lege) și articolul 2 din Protocolul nr. 7 (dreptul la recurs în materie penală), ceilalți reclamanți s-au plâns că procesul care a dispus sechestrarea bunurilor lor nu a fost imparțial, că sechestrarea nu a avut un temei juridic și că procedura sechestrului nu a fost revizuită de o instanță superioară.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*