BILANȚUL extins al Tribunalului Satu Mare și al judecătoriilor de circumscripție

În anul 2022, Tribunalul Satu Mare s-a confruntat, la fel ca şi în anul anterior, cu un număr mare de posturi vacante de judecător, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare şi a promovării la instanţa superioară. Astfel, din 27 de posturi de judecători, au fost ocupate efectiv doar un număr de 16 posturi.

”Situaţia numărului redus de judecători este una foarte delicată, iar perspectivele nu sunt deloc încurajatoare, în condiţiile în care la judecătoriile din circumscripţie sunt foarte puţini judecători care îndeplinesc condiţiile de vechime în vederea promovării la tribunal”, susține conducerea Tribunalului Satu Mare, prin președintele Cardonel Felix Mureșan, vicepreședintele Laura Micle și Remus Nemeș, respectiv coordonatorul Biroului de Informații și Relații Publice.

 1. Date statistice privind activitatea Tribunalului Satu Mare şi a judecătoriilor din circumscripţia sa.

 I.1. Volumul de activitate.

În anul 2022, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia acestuia au avut de soluţionat un număr de 38382 dosare, din care 9423 dosare aflate în stoc la finele anului 2021, iar 28959 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Au fost soluţionate 28443 dosare, rămânând nesoluţionate la 31.12.2022 un număr de 9939 dosare în care se includ şi cele 770 dosare suspendate.

 

Comparativ cu anii anteriori;

 • Anul 2021 – 34991 dosare de soluţionat, din care 9074 dosare aflate în stoc la finele anului 2020 şi 25917 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2020 – 33855 dosare de soluţionat, din care 9369 dosare aflate în stoc la finele anului 2019 şi 24486 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2019 – 36647 dosare de soluţionat, din care 8087 dosare aflate în stoc la finele anului 2018 şi 28560  dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2018 – 35247 dosare de soluţionat, din care 9252 dosare aflate în stoc la finele anului 2017 şi 995 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2017 – 37183 dosare de soluționat, din care 8631 dosare aflate în stoc la sfârșitul anului 2016 și 28552 dosare nou înregistrate în cursul anului.
 • Anul 2016 – 34297 dosare de soluționat, din care 8442 dosare aflate ăn stoc la sfârșitul anului 2015 și 25855 dosare nou intrate;
 • Anul 2015 – 29258 dosare de soluţionat, din care 8929 dosare aflate în stoc la sfârşitul anului 2014 şi 20329 dosare nou intrate;
 • Anul 2014 – 252 dosare de soluţionat, din care 12.032 dosare aflate în stoc la sfârşitul anului 2013 şi 24.220 dosare nou intrate;

 

Evoluţia volumului de activitate al Tribunalului Satu Mare şi al judecătoriilor din circumscripţia sa în perioada 2014-2021

În anul 2022, volumul de activitate al instanţelor a crescut faţă de anul 2021 cu 3391 dosare.

Constatăm creşterea stocului de dosare rămas nesoluţionat la 31.12.2022 faţă de sfârşitul anului 2021. Dacă anul 2021 s-a încheiat la 31.12.2021 cu un stoc de dosare de 9313, la 31.12.2022 stocul a fost de 9939 dosare (incluzând şi cele 770 dosare suspendate).

Pe instanţe, situaţia volumului total al activităţii se prezintă astfel:

 • la Tribunalul Satu Mare în anul 2022 numărul de cauze a scăzut faţă de anul 2021 cu 629 dosare reprezentând o scădere de 7,88%;
 • la  Judecătoria Satu Mare în anul 2022 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2021 cu 2649 dosare;
 • la Judecătoria Carei în anul 2022 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2021 cu 762 dosare;
 • la Judecătoria Negreşti Oaş în anul 2022 numărul de cauze a crescut faţă de anul 2021 cu 609 de dosare .

În anul 2022 numărul cauzelor nou înregistrate pe rolul Tribunalului Satu Mare şi al instanţelor din circumscripţia sa a fost de 28959 cu o complexitate cumulată de 153.304, faţă de anul 2021 în care au fost înregistrate un număr de 25917 dosare cu o complexitate cumulată de 135.386, faţă de anul 2020 care a în care au fost înregistrate un număr de 24486 dosare cu o complexitate cumulată de 121.289 şi faţă de anul 2019 care a în care au fost înregistrate un număr de 28.560 dosare cu o complexitate cumulată de 142.317 şi faţă de anul 2018 care a înregistrat un număr nou de dosare de 25995 cu o complexitate cumulată de 130.530. În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 28.552 dosare noi cu o complexitate cumulată de 154.578.

Din analiza datelor de mai sus, rezultă o creştere a volumului de activitate faţă de anul anterior, corelată cu o creştere proporţională a complexităţii cauzelor.

I.1.A. Volumul de activitate la nivelul judecătoriilor

Judecătoriile din circumscripție au avut de soluţionat, împreună, în cursul anului 2022, un număr de 31038 dosare, din care 6710 dosare stoc la începutul anului și 24328 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 23465 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2022 un număr de 7573 dosare în care se includ cele 543 dosare sunt suspendate.

Cele 24328 dosare înregistrate în anul 2022 pe rolul judecătoriilor au avut o complexitate cumulată de 112925, complexitatea pentru fiecare judecătorie fiind următoarea:

Comparativ:

 • În anul 2021, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 27018 dosare, din care 6325 dosare stoc la începutul anului 2021 și 20693 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 20391 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2021 un număr de 6627 dosare în care au fost incluse cele 451 dosare suspendate.
 • În anul 2020, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 26631 dosare, din care 6623 dosare stoc la începutul anului 2020 și 20008 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 20393 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2020 un număr de 6238 dosare în care au fost incluse cele 512 dosare suspendate.
 • În anul 2019, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 29337 dosare, din care 5981 dosare stoc la începutul anului 2019 și 23356 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 801 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2019 un număr de 6536 dosare în care au fost incluse cele 513 dosare suspendate.

– În anul 2018, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat, împreună, un număr de 28.044 dosare, din care 6.804 dosare stoc la începutul anului 2018 și 21.240 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 22.149 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2018 un număr de 5.895 dosare în care au fost incluse cele 497 dosare suspendate.

– În anul 2017, judecătoriile din circumscripția Tribunalului Satu Mare au avut de soluţionat un număr de 27.505 dosare, din care 5933 dosare stoc la începutul anului 2017 și 21.572 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate 20.805 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2017 un număr de 6.700 dosare în care au fost incluse şi cele 485 dosare sunt suspendate.

– În anul 2016, la nivelul judecătoriilor arondate tribunalului, volumul de activitate a fost de 25.351 dosare, din care 5.575 dosare stoc la începutul anului 2016 și 19.776 dosare înregistrate în cursul anului. Au fost soluționate, în anul 2016, 19.545 dosare şi au rămas nesoluţionate la 31.12.2016 un număr de 5.806 dosare în care au fost incluse cele 498 dosare suspendate.

– În anul 2015, la nivelul judecătoriilor, volumul de activitate a fost de 20.533 dosare din care stoc 5.866 şi intrate în cursul anului 14.667 dosare. Soluționate, au fost în 2015, 15.060 dosare și 5.473 dosare nesoluţionate la sfârşitul anului.

În anul 2022, din totalul dosarelor soluționate, de 23465  dosare, un număr de 17809 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 75,89% din totalul hotărârilor  și 5656 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 24.10% din totalul hotărârilor.

În anul 2021, din totalul dosarelor soluționate, de 20391 dosare, un număr de 14931 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 73,22% din totalul hotărârilor  și 5460 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 26.77% din totalul hotărârilor.

În anul 2020, din totalul dosarelor soluționate, de 20393 dosare, un număr de 15847 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 77,7% din totalul hotărârilor  și 4546 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 22.3% din totalul hotărârilor.

În anul 2019, din totalul dosarelor soluționate, de 22.801 dosare, un număr de 17.401 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 76% din totalul hotărârilor  și 5.400 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 24% din totalul hotărârilor.

În anul 2018, din totalul dosarelor soluționate, de 22.149 dosare, un număr de 16.684 soluții au fost pronunțate în materie non-penală, reprezentând procentual 75% din totalul hotărârilor  și 5.465 soluții au fost pronunțate în materie penală, reprezentând 25% din totalul hotărârilor.

În anul 2017, din totalul dosarelor soluționate, de 20805 dosare, au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti în materie non-penală, procentual, 73% din totalul hotărârilor  iar în materie penală  27% din totalul hotărârilor.

Volumul de activitate al fiecărei judecătorii este:

 • Judecătoria Satu Mare

                        – 20629 dosare de soluţionat, din care 4008 dosare stoc din anul 2021 şi 16621 dosare nou înregistrate.

– 16347 dosare soluţionate şi 4282 dosare stoc la  31.12.2022, incluzând și 366 dosare suspendate.

Din totalul dosarelor de soluţionat, pe materii situaţia se prezintă astfel:

 1. dosare non-penale 15663, din care 3048 stoc din anul 2021 şi 12615 dosare nou intrate. Soluţionate 12240 dosare, nesoluţionate 3423 dosare.
 2. dosare penale 4966 din care 960 stoc din anul 2021 și 4006 dosare nou intrate. Soluţionate 4107 dosare, nesoluţionate 859.
 • Judecătoria Carei

           – 6377 dosare de soluţionat, din care 1530 dosare stoc din anul 2021 şi 4847 dosare nou înregistrate.

– 4499 dosare soluţionate şi 1878 dosare stoc la 31.12.2022, incluzând și 80 dosare suspendate.

Din totalul dosarelor de soluţionat, pe materii situaţia se prezintă astfel:

 1. dosare non-penale 5166, din care 1200 stoc iniţial şi 3966 dosare nou intrate. Soluţionate 3666 dosare, nesoluţionate 1500.
 2. dosare penale 1211, din care 330 stoc la 31.12.2021 şi 881 dosare nou intrate. Soluţionate 833 dosare, nesoluţionate 378 dosare.
  • Judecătoria Negreşti Oaş

– 4032 dosare de soluţionat, din care 1172 dosare stoc din anul 2021 şi 2860 dosare nou înregistrate.

– 2619 dosare soluţionate şi 1413 dosare stoc la  31.12.2022, incluzând și 97 dosare suspendate.

Din totalul dosarelor de soluţionat, pe materii situaţia se prezintă astfel:

 1. dosare non-penale 3147, din care 940 stoc la 31.12.2021 şi 2207 dosare nou intrate. Soluţionate 1903 dosare, nesoluţionate 1244 dosare.
 2. dosare penale 885, din care 232 stoc din anul 2021 şi 653 dosare nou intrate. Soluţionate 716 dosare, nesoluţionate 169 dosare.

 

Volumul de activitate al judecătoriilor în anul 2022

 I.1.B. Volumul de activitate la nivelul Tribunalului Satu Mare

Tribunalul Satu Mare a avut de soluţionat în anul 2022 un număr total de 7344 dosare (cu 629 dosare mai puține  faţă de anul 2021) din care, stoc la începutul anului 2713 dosare şi 4631 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Tribunalul Satu Mare a avut de soluţionat în anul 2021 un număr total de 7973 dosare (cu 749 dosare mai multe faţă de anul 2020) din care, stoc la începutul anului 2749 dosare şi 5224 dosare nou înregistrate în cursul anului.

Constatăm, aşadar, o scădere  a volumului total de activitate cu 629 dosare , o scădere  a cauzelor înregistrate în anul 2022 faţă de 2021 cu 593 dosare şi o scădere a stocului iniţial, la începutul celor doi ani de referinţă, cu  36 dosare.

În anul 2022, au fost soluţionate un număr de 4978  dosare, rămânând nesoluţionate la finele anului 2366 dosare. Stocul de 2.366 dosare include şi 227 dosare suspendate.

Constatăm o scădere a stocului de dosare la finele anului 2022 faţă de finele anului 2021 cu 320 dosare.

 

Constatăm în anul 2022 a avut loc o scădere procentuală a dosarelor nesoluţionate din totalul dosarelor de soluţionat, cu 1,47% faţă de anul 2021.

Evoluţia volumului de activitate a tribunalului pe o perioadă mai mare de timp este următoarea:

În anul 2022 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7344 dosare din care, stoc la 31.12.2021 – 2713 dosare şi 4631 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2021 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7973 dosare din care, stoc la 31.12.2020 – 2749 dosare şi 5224 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2020 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7224 dosare din care, stoc la 31.12.2019 – 2746 dosare şi 4478 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2019 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7310 dosare din care, stoc la 31.12.2018 – 2106 dosare şi 5204 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2018 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 7203 dosare din care, stoc la 31.12.2017 – 2448 dosare şi 4755 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2017 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 9.678 dosare din care, stoc la 31.12.2016 – 2.698 dosare şi 6.980 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2016 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 8.946 dosare din care, stoc la 31.12.2015 – 2.867 dosare şi 6.079 dosare nou înregistrate în cursul anului.

În anul 2015 tribunalul a avut un total cauze pe rol de 8.726 de dosare din care dosare în stoc la 31.12.2014 -3.063 dosare şi nou înregistrate 5.663 dosare.

În anul 2014 tribunalul a avut de soluţionat un număr de 11.561 de cauze din care 5.836 aflate în stoc la 31.12.2013 şi nou înregistrate 5.725 dosare.

I.1.B. a. Volumul de activitate al Secției Civile I

           Secţia I – a civilă a avut în lucru un număr de 2877 dosare, în scădere față de cele 3396 dosare în anul 2021 şi reprezintă 39,17% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2022.

Din totalul celor 2877 dosare de soluționat ale secției, 1853 dosare au fost dosare de fond, 964 dosare în apel şi 60 dosare în recurs.

Secţia I – a civilă a început activitatea în anul 2022 cu un stoc de 1226 dosare, din care 835 dosare stoc în cauzele de fond, 376 dosare stoc în cauzele aflate în apel, 15 dosare stoc în cauzele aflate în recurs.

Pe rolul acestei secţii au fost înregistrate 1651 dosare noi, din care 1018 dosare noi de fond, 588 dosare noi în apel şi 45 dosare noi în recurs.

Secţia I – a civilă a soluționat 1931 dosare, fiind pronunţate astfel: 1282 soluţii în fond, 610 soluţii în apel şi 39 soluţii în recurs.

Secţia I – a civilă a lăsat un stoc de dosare la 31.12.2022 de 946 dosare, din care 571 dosare de fond nesoluţionate, 354 de dosare nesoluţionate în apel, 21 dosare nesoluţionate în recurs. Din dosarele nesoluţionate, într-un număr de 123 dosare judecata este suspendată.

I.1.B. b. Volumul de activitate al Secției Civile II de contencios administrativ și fiscal.

            Secţia a II – a civilă a avut în lucru un număr de 3389 dosare, în scădere față de anul 2021 când numărul dosarelor de soluționat a fost de  3595 dosare şi reprezintă 46,14% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2022.

Din totalul celor  3389 dosare de soluționat ale secției,  1713 dosare au fost dosare de fond (336 – litigii cu profesionişti, 770 – contencios administrativ, 607 – procedura insolvenţei), 1656 dosare în apel şi 20 dosare în recurs.

Secţia a II – a civilă a început activitatea în anul 2022 cu un stoc de 1379 dosare, din care 813 dosare stoc în cauzele de fond ( 103 – litigii cu profesionişti, 345 – contencios administrativ, 365 – procedura insolvenţei), 561 dosare stoc în cauzele aflate în apel, 5 dosare stoc în cauzele aflate în recurs.

Pe rolul acestei secţii au fost înregistrate 2010 dosare noi, din care 900 dosare noi de fond (233 – litigii cu profesionişti, 425 – contencios administrativ, 242 – procedura insolvenţei), 1095 dosare noi în apel şi 15 dosare noi în recurs.

Secţia a II-a civilă a soluționat 2065 dosare, fiind pronunţate astfel: 928 soluţii în fond ( 150 – litigii cu profesionişti, 510 – contencios administrativ, 268 – procedura insolvenţei), 1122 soluţii în apel şi 15 soluţii în recurs.

Secţia a II –a civilă a lăsat un stoc de dosare la 31.12.2022 de 1324 dosare, din care 785 dosare de fond nesoluţionate( 186 – litigii cu profesionişti, 260 – contencios administrativ, 339 – procedura insolvenţei), 534 de dosare nesoluţionate în apel, 5 dosare nesoluţionate în recurs. Din dosarele nesoluţionate, într-un număr de 104 dosare judecata este suspendată.

I.1.B. c. Volumul de activitate al Secției Penale.

            Secţia Penală a avut în lucru un număr de 1078 dosare de soluționat, în creştere față de cele 982 dosare din anul 2021 şi reprezintă 14,67% din volumul total de activitate al Tribunalului în anul 2022.

Din totalul celor 1078 dosare de soluționat ale secției, 657 dosare au fost dosare de fond şi 421 contestații.

Secţia Penală a început activitatea în anul 2022 cu un stoc de 108 dosare, din care 78 dosare stoc în cauzele de fond și 30 dosare contestații.

Pe rolul acestei secţii au fost înregistrate 970 dosare noi, din care 579 dosare noi de fond şi 391 dosare contestații.

Secţia Penală a soluționat 982 dosare, fiind pronunţate astfel: 580 soluţii în fond şi 402 soluţii în contestații.

Secţia Penală a lăsat un stoc de dosare la 31.12.2022 de 96  dosare, din care 77 dosare de fond nesoluţionate și 19 dosare contestații. Nu există dosare penale suspendate.

 În privinţa soluţiilor pronunţate de secţiile Tribunalului Satu Mare, exprimate procentual din totalul hotărârilor judecătoreşti, prezentăm mai jos exprimarea grafică a acestei situaţii, pe anul 2022.

I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă

I.2.A. Încărcătura pe judecător şi pe schemă la nivelul judecătoriilor.  

Judecătoria Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe schemă de 755,5 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 937,7 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului.

La stabilirea mediei s-au avut în vedere toate cele 22 de posturi menţionate în schema Judecătoriei la sfârşitul anului 2022, împrejurare care dezavantajează statistic această instanţă, în raport de împrejurarea că unul dintre posturile instanţei este afectat cu caracter de continuitate judecătorului delegat la Penitenciarul Satu Mare, care nu desfăşoară ope legis activitate în cadrul instanţei, ci o activitate specifică, care însă nu este evidenţiată statistic în numărul de cauze înregistrate pe rolul instanţei.

Privitor la încărcătura medie pe judecător având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat la cifra de 15,4, în raport de fluctuaţia de personal în anul 2022, reţinem că Judecătoria Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 1079,3 dosare, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 1339,5 dosare având în vedere volumul total de activitate.

Judecătoria Carei a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 807,8 dosare pe judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 1062,8 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului. La stabilirea mediei s-au avut în vedere numărul de 3,6 posturi efectiv ocupate din cele 6 posturi pe schemă existente în statul de funcţii al Judecătoriei Carei în anul 2022.

Privitor la încărcătura medie pe schemă, raportat la numărul de posturi de judecător, de 6 posturi, încărcătura medie pe schemă este de 1346,4 de dosare prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 1771,4 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului.

Judecătoria Negreşti Oaş a înregistrat o încărcătură medie pe schemă de 715,0 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 1008,0 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului. La stabilirea mediei s-au avut în vedere cele 4 de posturi existente în schema Judecătoriei Negreşti Oaş.

Privitor la încărcătura medie pe judecător având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat la cifra de 3 reţinem că Judecătoria Negreşti Oaş a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 953,3 dosare, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 1344,0 dosare, prin raportare la volumul de activitate efectiv, cu includerea stocului anterior.

 

I.2.B. Încărcătura pe judecător şi pe schemă la nivelul Tribunalului Satu Mare  

Tribunalul Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe schemă de 171,5 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, respectiv o încărcătură de 272 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului și de 473,8 dosare având în vedere volumul total adiționat de activitate. Constatăm o scădere a încărcăturii de dosare pe post de judecător față de anul 2021, când încărcătura de dosare a fost de  193,48 dosare pe un post de judecător, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2021, respectiv o încărcătură de 295,2 dosare având în vedere volumul total de activitate, cu includerea stocului de la începutul anului şi o scădere a încărcăturii de dosare având în vedere volumul total adiționat de activitate care a fost de 487,7 dosare.

 La stabilirea mediei s-au avut în vedere toate cele 27 de posturi menţionate în schema tribunalului pentru anul 2022.

Privitor la încărcătura medie pe judecător având ca element de referinţă posturile efectiv ocupate, care s-au situat în anul 2022 la cifra de 16,2 reţinem că Tribunalul Satu Mare a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 285,9 dosare, prin raportare la numărul de dosare nou intrate în anul 2022, o încărcătură de 453,3 dosare, prin raportare la volumul de activitate efectiv, cu includerea stocului anterior, respectiv o încărcătură de 789,7 de dosare prin raportare la volumul de activitate adiţionat.

Încărcătura pe secții  

Secţia I – a  civilă a avut o încărcătură medie pe judecător de 456,7 dosare (adiţionat 742,7 dosare), prin raportare la volumul efectiv de activitate (stoc + dosare nou intrate în 2022), calculată la o prezenţă de 6,3 judecători.

Secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal – a avut o încărcătură medie pe judecător de 484,1 dosare (adiţionat 945 dosare) prin raportare la volumul efectiv de activitate (stoc +dosare nou intrate în 2022), calculată la o prezenţă de 7 judecători.

Secţia penală a avut o încărcătură medie pe judecător de 359,3 dosare (adiţionat 4997,7) prin raportare la volumul efectiv de activitate (stoc +dosare nou intrate în 2022), calculată la o prezenţă de 3 judecători.

I.3. Indicatori de eficienţă.

Prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a fost aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, în care au fost incluse observaţiile şi propunerile instanţelor judecătoreşti. Raportul cuprinde cinci indicatori, respectiv de parametrii în baza cărora se poate face o analiză a activităţii instanţelor.

Analiza pe baza acestor indicatori trebuie să conducă la măsuri pe care, în cazul nostru, tribunalul, dar şi completele de judecată trebuie să le identifice şi să le implementeze pentru a corecta lipsa sau slaba performanţă a activităţii.

Cei cinci indicatori pe baza cărora se poate evalua eficienţa instanţelor sunt:

 • Rata de soluţionare a dosarelor.
 • Stocul de dosare.
 • Ponderea dosarelor închise într-un an.
 • Durata medie de soluţionare.
 • Redactările peste termenul legal.

Gradele de eficienţă propuse în Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor şi acceptate, în care se încadrează instanţele în funcţie de performanţele profesionale realizate sunt ”foarte eficient”, ”eficient”, ”satisfăcător” şi ”ineficient”.

În anul 2022, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia sa au înregistrat un grad general de eficienţă „Eficient”, iar cei cinci indicatori de eficienţă s-au plasat în gradele „foarte eficient” şi „satisfăcător”, conform graficului de mai jos.

În anul 2021, Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţia sa au înregistrat un grad general de eficienţă „Eficient”, iar cei cinci indicatori de eficienţă s-au plasat în gradele „foarte eficient”, „eficient” şi „satisfăcător”, conform graficului de mai jos.

I.3.A. Indicatori de eficienţă ai judecătoriilor din circumscripţie.

 • Judecătoria Satu Mare a înregistrat un grad general de eficientă „Eficient”, acelaşi nivel atins şi în anul 2021.
 • Judecătoria Carei a înregistrat un grad general de eficientă „Eficient”, acelaşi nivel atins şi în anul 2021.
 • Judecătoria Negreşti Oaş a înregistrat un grad general de eficientă „Eficient”, acelaşi nivel atins şi în anul 2021.

I.3.B. Indicatori de eficienţă ai Tribunalului Satu Mare.

Tribunalul Satu Mare.

Gradul general de eficienţă al Tribunalului Satu Mare la 31.12.2022 a fost Foarte Eficient

Gradul general de eficienţă al Tribunalului Satu Mare în anul 2021 a fost Eficient.

Plasarea Tribunalului Satu Mare pe grade de eficienţă, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, este următoarea:

 1. Tribunalul Satu Mare este „foarte eficient” la primul indicator – Rata de soluţionare a dosarelor, ca urmare a soluţionării unui număr mai mare de dosare în perioada de referinţă decât numărul de dosare înregistrate în această perioadă.
 2. Stocul de dosare rămase nesoluţionate în la finele anului 2022, respectiv numărul dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni în stoc determină gradul de eficienţă „satisfăcătorla cel de-al doilea indicator.
 3. Al treilea indicator de eficienţă are gradul „foarte eficient” la nivelul Tribunalului Satu Mare în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.
 4. Indicatorul patru de eficienţă – durata medie de soluţionare este, de asemenea, la gradul „foarte eficient”.
 5. Procentul Tribunalului Satu Mare de redactare peste termenul legal a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre a determinat în anul 2022 un grad „foarte eficient” la indicatorul de eficienţă cinci.

Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienţei Tribunalului Satu Mare în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 este redată cu culoarea galbenă, care indică faptul că instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „FOARTE EFICIENT”.

Comparând rezultatele Tribunalului Satu Mare din anul 2022 cu cele din anul 2021 şi 2020, pe cei cinci indicatori de eficienţă, constatăm creşterea gradului de eficienţă a activităţii de la „eficient” la „foarte eficient” faţă de anul 2021 respectiv faţă de nivelul anului 2020.

 

 • Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 4631dosare nou intrate şi un număr de 4978 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul FOARTE EFICIENT , potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.

Datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei, în perioada analizată, sunt reflectate în următorul extras din aplicaţia STATIS

La o analiză a acestui indicator pe secţiile tribunalului, constatăm  că cele trei secţii  ale instanţei în perioada 01.01.2022-31.12.2022 s-au încadrat în gradul Eficient şi Foarte eficient:

Secţia penală a soluţionat 982 de dosare având 970 dosare intrate în perioada analizată, valoare indicator 101,20/%. la acest indicator având gradul de eficienţă Foarte eficient.

Secţia I civilă şi secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal având valoarea indicatorului  de 117,00% respectiv 102,70% încadrându-se la gradul de eficienţă Foarte eficient respectiv Eficient.

 

 • Stocul de dosare

 

La  finele anului 2022, din totalul de 2366 dosare aflate în stoc un număr de 288 dosare, reprezentând un procent de 12,20% sunt mai vechi de 1 an şi 6 luni.  

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul SATISFĂCĂTOR, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

Încadrarea Tribunalului Satu Mare, din perspectiva indicatorului „stoc de dosare”, în gradul de eficienţă „SATISFĂCĂTOR” se datorează datelor statistice înregistrate în materia falimentului (total dosare în stoc – 339; dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani – 152, valoare indicator – 44,80%) şi datelor statistice înregistrate în materia litigii cu profesioniştii ( total dosare în stoc – 327; dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani –  33,valoare indicator -10,10% ) respectiv datelor statistice înregistrate în materia litigii de muncă( total dosare în stoc171; dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani –  20,valoare indicator -11,70% )

Materia falimentului face parte dintre materiile care se judecă de către  Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Satu Mare, secţie care, în materia contencios administrativ şi fiscal se încadrează în plaja „foarte eficient” (2,90%), iar în materia litigii cu profesioniştii în plaja „ satisfăcător” (10,10%).

Astfel, coroborând datele statistice înregistrate pe materii, la indicatorul analizat, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal se situează în gradul de eficienţă ”ineficient”( 15,40%)

Secţia a I-a civilă şi secţia penală din cadrul Tribunalului Satu Mare este eficientă din perspectiva acestui indicator având  în stoc mai vechi de 1,5 ani 77 dosare cu o valoare a indicatorului 8,10% respectiv 7 dosare în stoc mai vechi de 1,5 ani cu o valoare a indicatorului 7,30%.

3)Ponderea dosarelor închise într-un an

În perioada de referinţă, din totalul de 4978 dosare soluţionate un număr de 4518 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare,  reprezentând un procent de 90,80%.

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul FOARTE EFICIENT potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.

Datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul instanţei, în perioada analizată, sunt reflectate în următorul extras din aplicaţia STATIS:

4) Durata medie de soluţionare

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 7,3 luni, instanţa încadrându-se în gradul FOARTE EFICIENT.

În penal, această durată a fost de 1,5 luni, instanţa încadrându-se în gradul FOARTE EFICIENT.

Indicatorul prezentat la acest punct şi datele statistice aferente acestuia sunt relevate în următorul extras STATIS

      5)Redactările peste termenul legal

              În perioada de referinţă, din totalul de 4867 dosare soluţionate, un număr de 449 dosare reprezentând 9,20% din totalul soluţionatelor au fost redactate peste termen, determinând încadrarea instanţei în gradul  FOARTE EFICIENT.

Datele statistice aferente acestui din urmă indicator sunt reflectate în imaginea de mai jos, preluată din aplicaţia STATIS.

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti

În actualul cadrul legislativ, afectat de numeroase imperfecţiuni, calitatea actului de justiţie şi controlul activităţii profesionale a judecătorului asigurat sub forma exercitării căilor de atac sunt în mod obiectiv necesare şi utile, de natură să contribuie la garantarea funcţionării normale a sistemului judiciar.

La nivelul Tribunalului Satu Mare în anul 2022 din totalul de 4978 dosare soluţionate au fost atacate, cu apel sau recurs, după caz, 1440 hotărâri, rezultând o pondere a atacabilităţii de 28,92%, mai mică faţă de anul 2021 când ponderea a fost de 29,41% şi mai mică faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 45,39%.

La secţia I – a civilă a Tribunalului Satu Mare au fost pronunţate în anul 2022 un număr de 1931 hotărâri, din care au fost atacate cu apel 737 hotărâri şi cu recurs 82 hotărâri (total 819 hotărâri).

Ponderea de atacabilitate la Secţia I-a civilă a fost de 42,41%, în creștere faţă de anul 2021 când ponderea de atacabilitate a fost de 37,34%,  şi în scădere faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 72,08%.

La secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal, au fost pronunţate în anul 2022 un număr de 2065 hotărâri, din care au fost atacate cu apel 133 hotărâri şi cu recurs 320 hotărâri (total 453 hotărâri).

Ponderea de atacabilitate la Secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal a fost de 21,93%, în scădere faţă de anul 2021 când ponderea de atacabilitate a fost de 28,75%, și  în scădere faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 29,44%.

La secţia penală, au fost pronunţate în anul 2022 un număr de 982 hotărâri, din care au fost atacate cu apel 38 hotărâri, cu contestaţii 130 hotărâri (total 168 hotărâri).

Ponderea de atacabilitate la Secţia penală a fost de 17,10%, în creștere faţă de anul 2021 când ponderea de atacabilitate a fost de 11,40%, şi în creștere faţă de anul 2020 când ponderea de atacabilitate a fost de 11,61%.

I.4. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti

            În căile de atac promovate faţă de totalul celor 4978  hotărâri pronunţate de Tribunalul Satu Mare, au fost desfiinţate/modificate/casate de către instanţele de control judiciar un număr de 219  hotărâri reprezentând un procent de 4,39% , în scădere faţă de anul 2021 când procentul înregistrat a fost de 5,35%.

 Pe secţii, indicele de desfiinţare/modificare/casare se prezintă astfel:

 • Secţia I – a civilă – din totalul hotărârilor pronunţate de 1931, au fost desfiinţate/modificate/casate în căile de atac 60 hotărâri. Indicele de desfiinţare/modificare/casare în anul 2022 este de 3,10%, în scădere faţă de anul 2021 când indicele de casare a fost de 3,58%.
 • Secţia a II – a civilă de contencios administrativ şi fiscal – din totalul hotărârilor pronunţate de 2065, au fost desfiinţate/modificate/casate în căile de atac 128 hotărâri. Indicele de desfiinţare/modificare/casare în anul 2022 este de  6,19%, în scădere faţă de anul 2021 când indicele a fost de  8,15%.
 • Secţia penală – din totalul hotărârilor pronunţate de 982, au fost desfiinţate/modificate/casate în căile de atac 31 hotărâri. Indicele de desfiinţare/modificare/casare în anul 2022 este de 3,15%, în creştere faţă de anul 2021 când indicele a fost de 2,62%.

I.6. Operativitatea

Având în vedere datele statistice de mai sus, indicele general de operativitate al tribunalului şi al judecătoriilor din circumscripţia sa a fost în anul 2022 de 75,62%, în creștere faţă de  anul 2021 când a fost de 74,83% şi în creștere faţă de anul 2020 când a fost de  75,17%. Acest indice de operativitate este calculat prin raportare procentuală a numărului de dosare soluţionate – 28443, la numărul total al cauzelor de soluţionat – 38382  (însumând stocul de dosare de la începutul anului cu dosarele nou înregistrate), cu scăderea cauzelor a căror soluţionare este suspendată la finele anului 2022.

În ceea ce priveşte operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS, care se calculează prin raportare procentuală a numărului de dosare soluţionate doar la dosarele nou intrate în anul 2022, constatăm că aceasta este de 98,21% în scădere faţă de anul 2021 când a fost de  99,07% şi  în scădere faţă de anul 2020 când a fost de  101,64%.

 I.6.A Operativitatea judecătoriilor

 • Judecătoria Satu Mare a înregistrat o operativitate (calculată prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) de 80,67,% în creștere uşoară faţă de anul 2021 când a fost de 79,47% şi faţă de anul 2020 când a fost de 80,59%.  Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 98,35%.

 

 • Indicele general de operativitate al Judecătoriei Carei în anul 2022 (calculat prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) este de 71,44%, în scădere faţă de anul 2021 când a fost de 73,66% şi în scădere faţă de anul 2020 când a fost de 77,13%. Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 92,82%.

 

 • Indicele general de operativitate al Judecătoriei Negreşti Oaş în anul 2022 (calculat prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) este de 66,55%, în scădere faţă de anul 2021 când a fost de 67,55 % şi în scădere faţă de anul 2020 când a fost de 66,60%. Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 91,57%

 

I.6.B Operativitatea Tribunalului Satu Mare

Indicele general de operativitate al tribunalului (calculat prin însumarea stocului de dosare de la începutul anului, a dosarelor nou înregistrate pe parcursul anului, cu scăderea dosarelor a căror soluționare este suspendată) în anul 2022 a fost de 69,94%, în creştere faţă de anul 2021 când a fost de 68,27% şi în creștere faţă de anul 2020 când a fost de 64,31%.

Pe grade de jurisdicţie, indicele de operativitate al Tribunalului Satu Mare se prezentă astfel: fond 68,73%, crescând cu 2,30 procente faţă de anul 2021 când indicele de operativitate a fost de 66,43%; apel 67,60%, scăzând cu 0,26 procente faţă de anul 2021 când indicele de operativitate a fost de 67,86 %; recurs 91,93%, crescând cu 2,32  procente faţă de anul 2021 când indicele de operativitate a fost de 89,61 %.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 107,49%.

 

 • Secţia I-a civilă a înregistrat un indice de operativitate de 70,11%, în creştere cu 3,5 procente faţă de anul 2021 când a fost înregistrat un indice de operativitate de 66,61%.

Pe grade de jurisdicţie, indicele de operativitate al secţiei I-a civilă se prezentă astfel: fond 72,55% , apel 65,52%, recurs 69,64%.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 116,95%

 

 • Secţia a II-a civilă a înregistrat un indice de operativitate de 62,86%, în scădere cu 1,04 procente faţă de anul 2021 când a fost înregistrat un indice de operativitate de 63,93%.

Pe grade de jurisdicţie indicele de operativitate al secţiei a II-a civilă se prezentă astfel: fond 56,75%, apel 68,79%, recurs 78,94%.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 102,73%

 

 • Secţia penală a înregistrat un indice de operativitate de 91,09%, în creştere cu 1,79 procente faţă de anul 2021 când a fost înregistrat un indice de operativitate de 89,30%.

Pe grade de jurisdicţie indicele de operativitate al secţiei penale se prezentă astfel: fond 88,28%, contestaţii 95,48%.

Operativitatea evidenţiată de aplicaţia STATIS este de 101,23%

 

 

 1. Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul Tribunalului şi a judecătoriilor.

 

II.1. Situaţia posturilor

La începutul anului 2022, potrivit statului de funcţii Tribunalul Satu Mare şi judecătoriile din circumscripţie aveau aprobate un număr de 200 posturi, iar la finele anului acelaşi număr, 200 de posturi.

 

II.1.A. Situaţia posturilor la Tribunalul Satu Mare.

 

Schema statului de funcţii la începutul anului 2022 a Tribunalul Satu Mare era structurată astfel: 96 posturi din care:

 • 27 de posturi de judecător, din care : 9 posturi vacante( 2 posturi vacante de președinte secție și 7 posturi vacante de execuție)
 • 2 asistenţi judiciari;
 • 56 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex, (38 de grefieri, 5 informaticieni, 5 grefieri arhivari, 2 grefieri registratori, 3 posturi de aprod şi 3 posturi de şofer);
 • 8 funcţionari publici din care 1 de manager economic;
 • 3 posturi de personal contractual.

Modificări în cursul anului 2022 în situaţia posturilor de judecător de execuţie şi conducere, a posturilor de execuţie şi conducere a personalului auxiliar,  conex şi funcţionarilor publici:

 • Conform Decizia nr.2/BRU/12.01.2022 a Curţii de Apel Oradea, începând cu data 14.01.2022, raportul de serviciu  al d-nei SÂNGEORZAN AURA DIANA expert superior la Tribunalul Satu Mare, încetează prin demisie.

 

 • Conform Decretului Președintelui României nr.70/20.01.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.64/20.01.2022, începând cu data de 20.01.2022, dl. judecător ROŞIORU EUGEN în cadrul Tribunalul Satu Mare, este eliberat din funcție ca urmare a pensionării.

 

 • Conform Decretului Președintelui României nr.126/01.02.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.103/01.02.2022, începând cu data de 01.02.2022, dna judecător MAXIM RODICA în cadrul Tribunalul Satu Mare, este eliberată din funcție ca urmare a pensionării.

 

 • Prin Hot. C.S.M nr.110/ 18.01.2022 şi conform OMJ 1363/C/25.03.2022, domnul judecător NEMEŞ REMUS VASILE este delegat în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Satu Mare, începând cu data de 19.01.2022,  până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

 

 • Conform OMJ 3911/C/16.08.2022, începând cu data de 20.07.2022 domnul judecător NEMEŞ REMUS VASILE este delegat în continuare, în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Satu Mare, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

 

 • Conf. Hot C.S.M nr.3056/15.12.2022, începând cu data de 21.01.2023 domnul judecător NEMEŞ REMUS VASILE este delegat în continuare, în funcția de președinte al Secției penale a Tribunalului Satu Mare, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

 

 • Începând cu data de 23 mai 2022, doamna MAIER CAMELIA FLORICA este numită în funcţia de expert (relaţii publice) la Tribunalul Satu Mare, conform Decizie nr.52/BRU/19.05.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Doamna PETRE ANAMARIA, judecător la Tribunalul Satu Mare, promovează pe loc în grad profesional judecător de curte de apel.  Promovată la Curtea de Apel Cluj începând cu data de 15.11.2022, fiind declarată admisă la concursul de promovare efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, în perioada mai-octombrie 2022.

 

 • Începând cu data de 29.07.2022, doamna CRIȘAN FLORICA MARIA este menținută în funcția de expert grad superior la Tribunalul Satu Mare, raportul de serviciu al acesteia fiind prelungit până la împlinirea vârstei de 65 de ani (Decizia nr.68/BRU/07.07.2022 a Curţii de Apel Oradea ).

 

 • Începând cu data de 29.07.2022, încetează raportul de serviciu al domnului ANDOR IOAN consilier resurse umane la Tribunalul Satu Mare , ca urmare a pensionării anticipate, conform Decizie nr.73/BRU/28.07.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Începând cu data de  01.10.2022, raportul de serviciu al doamnei DAVID LAVINIA CRISTINA, grefier la Tribunalul Satu Mare, se suspendă ca urmare a întrării acesteia în concediu îngrijire copil până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia nr.56/BRU/30.09.2022 a Curţii de Apel Oradea).

 

 • Hot C.S.M. nr.2335/03.11.2022, începând cu data 15.11.2022 domnul judecător CAPITAN CORNELIU LUCIAN  promovează de la Judecătoria Satu Mare la Tribunalul Satu Mare-Secţia civilă

 

 • Începând cu data de 01 decembrie 2022, domnul PAŞCA FLORIN MARIUS este numit în funcţia de consilier (resurse umane) la Tribunalul Satu Mare, conform Decizie nr.111/BRU/23.11.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • În urma concursului de promovare pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie organizat în perioada septembrie- decembrie 2022, domnii judecători NEMEŞ REMUS VASILE, CIORCAŞ MIHAI, ZBONA CLAUDIU ADRIAN  din cadrul Tribunalului Satu Mare, au promovat pe loc în grad profesional de curte de apel

 

La sfârșitul anului 2022 schema statului de funcții este reprezentată astfel: 96 posturi din care:

 • 27 de posturi de judecător, din care : 11 posturi vacante ( 1 post vacant de președinte secție și 10 posturi vacante de execuție)
 • 2 asistenţi judiciari;
 • 56 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex, (38 de grefieri, 5 informaticieni, 5 grefieri arhivari, 2 grefieri registratori, 3 posturi de aprod şi 3 posturi de şofer);
 • 8 funcţionari publici din care 1 de manager economic;
 • 3 posturi de personal contractual.

 

          

   II.1 .B Situația posturilor la Judecătoria Satu Mare

 

Schema statului de funcții la începutul anului 2022 a Judecătoriei Satu Mare era structurată astfel: 66 posturi din care:

o          22 de posturi de judecător din care: 4 posturi de execuţie vacante şi 2 posturi vacante temporar;

o          44  de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex: – 35 de grefieri, din care: 1 post vacant temporar,  6 grefieri arhivari din care 1 post vacant temporar, 2 posturi de aprod şi 1 post de şofer.

 

Modificări în cursul anului 2022 în situația posturilor de judecător de execuție şi conducere, a posturilor de execuție și conducere a personalului auxiliar, conex:

 • Conform Hot. C.S.M. nr.1501 din 14.12.2021 şi OMJ 1413/C/30.03.2022 , începând cu data de 15.02.2022, se prelungeşte delegarea domnului judecător CAPITAN CORNELIU LUCIAN, în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Satu Mare

 

 • Conform Decizia nr.6/BRU/21.01.2022 a Curţii de Apel Oradea, începând cu data 25.01.2022, raportul de serviciu  al d-nei SUCIU ROXANDRA MARIA –grefier la Judecătoria Satu Mare, încetează prin demisie.

 

 • Începând cu data de 03.02.2022, doamna MORARU TATIANA ALINA își reia activitatea în funcția de grefier şef secţie penala-Judecătoria Satu Mare, revine din concediu pentru creșterea copilului (Decizia nr.12/BRU/27.01.2022 a Curţii de Apel Oradea).

 

 • Începând cu data de 03 februarie 2022, doamnei DAVID IOANA îi încetează numirea temporară în funcţia de conducere de grefier sef secţia penală în cadrul Judecătoriei Satu Mare şi începând cu data 03 februarie 2022 doamna David Ioana este reîncadrată în funcţia de grefier la Judecătoria Satu Mare, conform Decizie nr.11/BRU/27.01.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Conform OMJ nr.901/C/02.03.2022, începând cu data de 01.01.2022, doamna COZMA MARIA CRISTINA, este numită în  funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare

 

 • Conform OMJ nr.972/C/03.03.2022, începând cu data de 01.01.2022, doamna COJOCARU MARIA, este numită în  funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare

 

 • Conform Ordin OMJ nr.2561/C/06.06.2022, începând cu data de 05.05.2022, dna. COJOCARU MARIA-judecător stagiar, este numită în funcția de judecător cu grad profesional de judecătorie la Judecătoria Satu Mare.

 

 • Începând cu data de 01 mai 2022, doamna ERDEI ALEXANDRA MARIA este numită în funcţia de grefier gradul II la Judecătoria Satu Mare, urmare a transferului de la Judecătoria Baia Mare, conform Decizie nr.40/BRU/20.04.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Conform OMJ nr.1037/C/07.03.2022, începând cu data de 01.01.2022, doamna VARNA DALIANA ADRIANA, este numită în  funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare.

 

 • Conform OMJ nr.1038/C/07.03.2022, începând cu data de 01.01.2022, doamna TĂMAŞ MARINA, este numită în  funcția de judecător stagiar la Judecătoria Satu Mare

 

Conform Ordin OMJ nr.2567/C/06.06.2022, începând cu data de 18.05.2022, dna. TĂMAŞ MARINA-judecător stagiar, este numită în funcția de judecător cu grad profesional de judecătorie la Judecătoria Satu Mare

 

 • Conform Hot. CSM nr.1494/14.12.2021 şi OMJ 1408/C/30.03.2022, începând cu data de 18.01.2022 doamna judecător POP CAMELIA ANA este delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Satu Mare, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen în condiţiile legii,  dar nu mai mult de 6 luni.

Eliberare din funcţie, începând cu data de 01.04.2022, urmare a pensionării

 

 • Conform Decretului Președintelui României nr.325/29.03.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.309/30.03.2022 şi Ordin OMJ nr.1733/C/20.04.2022, începând cu data de 30.03.2022, dna. LUPOIDA RALUCA DACIANA, este numită în funcția de judecător la Judecătoria Satu Mare.

 

 • Conform OMJ 2307C/25.05.2022 şi Decizia nr.29/BRU/22.03.2022 a Curţii de Apel Oradea, începând cu data de 18.04.2022, încetează suspendarea raportului de muncă al doamnei DEAC BOGDANA- judecător la Judecătoria Satu Mare, revine din concediu pentru creșterea copilului.

 

 • Conform Ordin OMJ nr.3250/C/05.07.2022, dna.judecător  SCRIDON ANAMARIA, începând cu data de 13.05.2022 este delegat în funcția de președinte al secţiei civile a Judecătoriei Satu Mare,  până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Conf. Hot. C.S.M nr.714/ 03.03.2022 şi Ordin OMJ nr.2305/24.04.2022, doamna judecător, este delegat în funcția de președinte al secţiei civile a Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 23.03.2022,  până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

Începând cu luna decembrie 2022 doamna SCRIDON ANA MARIA este  promovată la Tribunalul Bistriţa Năsăud

 

 • Conform OMJ nr.2302/C/25.05.2022, începând cu data de 01.04.2022, domnul CAPITAN CORNELIU LUCIAN judecător la Judecătoria Satu Mare şi vicepreşedinte delegat al acestei instanţe, promovează pe loc în grad profesional judecător de tribunal.

 

 • Conform OMJ 4578/C/05.10.2022, începând cu data de 17.08.2022 domnul judecător CAPITAN CORNELIU LUCIAN este delegat în continuare, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Satu Mare, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

 

 • Conform Decretului Președintelui României nr.843/27.05.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.527/27.05.2022, începând cu data de 01.06.2022, dna. judecător COJOCARIU DANA GIGLIOLA-Judecătoria Satu Mare, este eliberată din funcție ca urmare a pensionării.

 

 • Începând cu data de 12.06.2022, doamna MICHIŞ MARIA AURELIA este menținută în funcția de grefier la Judecătoria Satu Mare până la împlinirea vârstei de 65 de ani (Decizia nr.58/BRU/27.05.2022  a Curţii de Apel Oradea )

 

 • Începând cu data de 23.06.2022, doamna TĂTAR CARMEN LUMINIŢA MARIA este menținută în funcția de grefier la Judecătoria Satu Mare până la împlinirea vârstei de 65 de ani (Decizia nr.57/BRU/27.05.2022  a Curţii de Apel Oradea ).

 

 • Conform Ordin OMJ nr.2935/C/31.05.2022, începând cu data de 05.05.2022, dna. FIŢ MĂDĂLINA CORNELIA, este numită în funcția de judecător la Judecătoria Satu Mare.

 

 • Conform Ordin OMJ nr.2637/C/07.06.2022, începând cu data de 05.05.2022, dna. RUGEA IOANA CARMEN-judecător stagiar, este numită în funcția de judecător cu grad profesional de judecătorie la Judecătoria Satu Mare.

 

 • Conform Decizia nr.63/BRU/15.06.2022 a Curţii de Apel Oradea, începând cu data 16.06.2022, raportul de serviciu  al d-nei BENDEL TIMEA NOEMI, grefier la Judecătoria Satu Mare, încetează prin demisie

 

 • Conform Hot. C.S.M nr.842/03.03.2022, doamna judecător NECHITA ALINA DANA se transfera de la Judecătoria Satu Mare la Judecătoria Baia Mare, începând cu data 04.03.2022.

 

 • Conform Hot. C.S.M nr.1555/23.06.2022 şi OMJ nr.3877/C/12.08.2022, domnul judecător FILIP GHEORGHE este  delegat  în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a  Judecătoriei Satu Mare,  începând cu data 24.06.2022, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

 

 • Conform OMJ nr.4514/C/04.10.2022, domnul judecător FILIP GHEORGHE este  delegat în continuare,  în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a  Judecătoriei Satu Mare,  începând cu data 01.08.2022, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

 

 • Conform Hot. C.S.M nr.3057/15.12.2022, domnul judecător FILIP GHEORGHE este  delegat în continuare  în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a  Judecătoriei Satu Mare,  începând cu data 28.12.2022, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

 

 • Conform Decretului Președintelui României nr.1258/14.11.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.1096, începând cu data de 14.11.2022, dna. judecător MUNTEANU DIANA MARIA judecător la Judecătoria Satu Mare, este eliberată din funcție ca urmare a pensionării.

 

 • Începând cu data de 21 decembrie 2022, doamna MAXIM OANA DENISA este numită în funcţia de grefier gradul II la Judecătoria Satu Mare, conform Decizie nr.116/BRU/21.12.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Conform Hot. C.S.M nr.3036/15.12.2022, domnul judecător DORNAUER RICHARD EMIL este  delegat în  funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu 16.12.2022, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

 

 • Conform Hot. C.S.M nr.3037/15.12.2022, doamna judecător POP DANA EUGENIA este  delegată în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu 16.12.2022, până la ocuparea funcției prin numire, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

 

Schema statului de funcţii la sfârşitul anului 2022, este reprezentantă astfel: 66 posturi din care:

 • 22 de posturi de judecător din care: 6 posturi de execuţie vacante şi 1 post vacant temporar – suspendare activitate pentru creşterea copilului;
 • 44  de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex: – 35 de grefieri, din care: 1 post vacant temporar,  6 grefieri arhivari din care 1 post de grefier arhivar vacant temporar, 2 posturi de aprod şi 1 post de şofer.

   

         II.1.C.Situația posturilor la Judecătoria Carei

 

Schema statului de funcţii la începutul anului 2021 a Judecătoriei Carei  era structurată astfel: 21  posturi din care:

 • 6 de posturi de judecători din care, 1 post vacant de execuţie;
 • 14 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (10 de grefieri din care: 1 grefier arhivar, 1 grefier registrator,1 post de aprod şi 1 post de şofer)
 • 1 post personal contractual;

 

Modificări în cursul anului 2022 în situaţia posturilor de judecător de execuţie şi conducere, a posturilor de execuţie şi conducere a personalului auxiliar, conex:

 • Conform Decretului Președintelui României nr.129/01.02.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.103/01.02.2022, începând cu data de 01.02.2022, dna. judecător STROESCU CRISTINA ANTOANETA-Judecătoria Carei, este eliberată din funcție ca urmare a pensionării.

 

 • Prin Hot. C.S.M nr.190/03.02.2022 şi Ordin OMJ 1512/C/05.04.2022, se prelungeşte detaşarea doamnei judecător ANCA DEMIAN de la Judecătoria Haţeg la Judecătoria Carei, pe o perioadă de 1 an , începând cu data 09.03.2022 .

 

 • Prin Hot. C.S.M nr.1493/14.12.2021, se prelungeşte delegarea doamnei COSTAŞI SIMONA MINODORA, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei, începând cu data 21.01.2022, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

Conform OMJ 1482/C/04.04.2022, începând cu data de 21.01.2022 doamna judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA este delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Carei, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen în condiţiile legii,  dar nu mai mult de 6 luni

Începând cu  data 03.10.2022 doamna COSTAŞI SIMONA MINODORA este eliberată din funcţie , ca urmare a pensionării

 

 • Începând cu data de  23.05.2022, raportul de serviciu al doamnei MARIAN CAMELIA IOANA, grefier la Judecătoria Carei se suspendă ca urmare a întrării acesteia în concediu îngrijire copil până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia nr.56/BRU/27.05.2022 a Curţii de Apel Oradea).

 

 • Conform Hot. C.S.M nr.1102/14.04.2022, doamna judecător RENGLE BIANCA IOANA este detaşată de la Judecătoria Chişineu Criş, la Judecătoria Carei, pe o perioadă de 1 an, începând cu data 20.04.2022

 

 • Conform Deciziei nr.30/28.09.2022 emisă de Preşedintele Tribunalului Satu Mare, d-na judecător MĂRĂŞESCU ANDA MIHAELA va îndeplinii atribuţiile preşedintelui Judecătoriei Carei

 

Schema statului de funcţii la sfârşitul anului 2022 a Judecătoriei Carei  era structurată astfel: 21  posturi din care:

 • 6 de posturi de judecători din care: 1 post vacant de preşedinte, 2 posturi vacante de execuţie;
 • 14 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (10 de grefieri din care: 1 grefier arhivar, 1 grefier registrator,1 post de aprod şi 1 post de şofer)
 • 1 post personal contractual;

 

II.1.D. Situația posturilor la Judecătoria Negrești Oaș

 

Schema statului de funcţii la începutul anului 2021 a Judecătoriei Negreşti Oaş  era structurată astfel: 17 posturi din care:

  • 4 de posturi de judecător din care, 1 post vacant de judecător de execuţie;
  • 12 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (8 de grefieri ocupate din care: -1 post de grefier, 1 grefier arhivar, 1 post vacant grefier registrator,1 agent procedural, 1 de aprod şi 1 post de şofer)
  • 1 post personal contractual;
 • Conform Decizia nr.5/BRU/21.01.2022 a Curţii de Apel Oradea, începând cu data 25.01.2022, raportul de serviciu  al d-nei RADU MIHAELA IONELA –grefier la Judecătoria Negreşti Oaş, încetează prin demisie.

 

 • Conform OMJ 1483/C/04.04.2022, începând cu data de 07.01.2022 domnul judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU SIMION este delegat în funcția de președinte al Judecătoriei Negreşti Oaş, până la ocuparea funcției prin concurs sau examen în condiţiile legii,  dar nu mai mult de 6 luni

 

 • Conform Decretului Președintelui României nr.95/26.01.2022, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr.78/26.01.2022, începând cu data de 26.01.2022, dl. judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU – Judecătoria Negreşti Oaş, este eliberat din funcție ca urmare a pensionării.

 

 • Începând cu data de 01 februarie 2022, doamna FANEA ANAMARIA este numită în funcţia de grefier registrator debutant, la Judecătoria Negreşti Oaş, conform Decizie nr.13/BRU/27.01.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Conform OMJ nr.888/C/02.03.2022, începând cu data de 01.01.2022, doamna SUCIU ŞTEFANIA SIMINA, este numită în  funcția de judecător stagiar la Judecătoria Negreşti Oaş

 

 • Conf. Hot. C.S.M nr.937/ 14.03.2022 şi Ordin OMJ nr.1867/C/03.05.2022 , domnul judecător ŞTEFAN PETRE MENANDRU este delegat în funcția de președinte al Judecătoriei Negreşti Oaş, începând cu data de 15.03.2022,  până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

 

 • Conform OMJ 4561/C/05.10.2022, domnul judecător ŞTEFAN PETRE MENANDRU este delegat în continuare, în funcția de președinte al Judecătoriei Negreşti Oaş, începând cu data de 01.08.2022,  până la ocuparea funcției prin concurs sau examen, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

 

 • Începând cu data de 11 aprile 2022, doamna HAIDUC BIANCA GEORGETA este numită în funcţia de aprod, la Judecătoria Negreşti Oaş, conform Decizie nr.37/BRU/07.04.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

 • Începând cu data de 21 decembrie 2022, domnul NEDELCU MIHAI ANDREI este numit în funcţia de grefier gradul II la Judecătoria Negreşti Oaş, conform Decizie nr.118/BRU/21.12.2022 a Curţii de Apel Oradea.

 

Schema statului de funcţii la sfârşitul anului 2022 a Judecătoriei Negreşti Oaş  era structurată astfel: 17 posturi din care:

  • 4 de posturi de judecător din care, 1 post vacant de judecător de execuţie;
  • 12 de posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex (7 de grefieri, 1 grefier arhivar, 1 grefier registrator,1 agent procedural, 1 de aprod şi 1 post de şofer)
  • 1 post personal contractual;

 

 

 

Nr. Crt. CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi – schema aprobată Nr. posturi ocupate Nr. posturi vacante
1 JUDECĂTORI 59 38 21
2 ASISTENŢI JUDICIARI 2 2
3 GREFIERI studii superioare 66 66
studii medii 19 19
4 GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1
studii medii 0
5 GREFIERI DOCUMENTARIŞTI studii superioare 3 3
studii medii 1 1
6 INFORMATICIENI 5 5
7 GREFIERI ARHIVARI 13 13
8 GREFIERI REGISTRATORI 4 4
9 AGENŢI PROCEDURALI 1 1
10 APROZI 7 7
11 ŞOFERI 6 6
12 FUNCŢIONARI PUBLICI 8 8
13 PERSONAL CONTRACTUAL 5 5
14 TOTAL 200 179 21

 

CONCLUZII  

 

La fel ca în anul 2021, Tribunalul Satu Mare s-a confruntat şi în anul 2022 cu problema inadecvării numărului de judecători la dinamica și dimensiunea reală a volumului de muncă.

În aceste condiţii specifice anului 2022, activitatea instanţei noastre s-a îmbunătăţit, din perspectiva parametrilor de eficiență analizaţi, fiind lăudabil faptul că, în pofida numărului mare de posturi vacante, Tribunalul Satu Mare a obţinut gradul de eficienţă „foarte eficient”.

Activitatea Tribunalului Satu Mare, expusă în prezentul raport sintetic, reflectă eforturile întregului personal pentru cunoaşterea, interpretarea şi aplicarea corectă a legii şi totodată reprezintă meritul întregului colectiv, asigurându-se o activitate judiciară corectă, exercitată cu bună credintă.

În concluzie, în anul 2022, tot personalul instanţei începând cu judecătorii, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi contractual, specialiştii IT şi nu în ultimul rând funcţionarii publici, au depus eforturi pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii, precum şi pentru acoperirea deficienţei de personal.

În continuare, creşterea eficienţei activităţii generale a instanţei si a gradului de satisfacţie al magistraţilor, personalului auxiliar, al justiţiabililor, îmbunătăţirea imaginii Tribunalului Satu Mare şi a instanţelor arondate la nivel local şi sporirea încrederii publice ca urmare a asigurării unui grad înalt de profesionalism în sistem, va reprezenta principala preocupare a întregului colectiv al instanţei.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*