Avocații sătmăreni, în grevă! Astăzi nu intră în sălile de judecată

Consiliul Baroului Satu Mare, prin Decan avocat Vlad Baculescu, ne anunţă că miercuri este zi de grevă.

Avocaţii din întreaga ţară au stabilit o zi în care nu vor intra în sălile de judecată (cu excepţia cazurilor urgente), ca urmare a disfuncţionalităţilor identificate în sistemul judiciar, astfel încât 4 octombrie a fost denumită ” O zi fără avocaţi, ziua în care justiţia nu există! „Totodată această zi este dedicată expunerii problemelor cu care se confruntă profesia de avocat.

Redăm mesajul transmis de Consiliul Baroului Satu Mare:

Prin acest demers dorim să iniţiem un dialog între toţi factorii decizionali şi reprezentanţii corpului profesional al avocaţilor, care să aibă ca finalitate identificarea măsurilor ce trebuie adoptate şi implementate în vederea asigurării cadrului necesar exercitării profesiei de avocat, corespunzător statutului avocatului de partener indispensabil al actului de justiţie şi exigenţelor cerute de necesitatea asigurării unei asistenţe juridice de calitate.

Considerăm că multe din deficienţele actuale ale sistemului judiciar pot fi remediate pe baza unei conlucrări instituţionale oneste între toţi cei implicaţi în înfăptuirea justiţiei, inclusiv a puterii legislative şi executive acolo unde este cazul, în sprijinul destinatarului actului de justiţie, care este cetăţeanul. Întreaga profesie a întâmpinat în ultima perioada mari dificultăţi ,printre care am aminti în principal nerespectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor. În acest sens, facem referire la termenele indelungate acordate de instanţe, durata exagerată a etapei scrise a procesului , soluţionarea îngreunată a majorităţii dosarelor ,având ca factor declanşator principal numărului redus de judecători. Intervalul de circa 6 luni între momentul la care se iniţiază un anumit demers juridic şi primul termen de judecată generează nemulţumirea vădită a clienţilor şi diminuează încrederea oamenilor în sistemul de justiţie. Alte deficienţe ale sistemului ,reclamate de avocaţi, sunt reprezentate de limitările care îngreunează liberul acces la justiţie al cetăţenilor , cauzate de cuantumul nerezonabil al taxelor. Valoarea excesivă a taxelor judiciare de timbru în unele situaţii ( în special procesele de partaj), împiedică sau descurajează părţile să iniţieze demersurile judiciare.Am aminti şi ineficienţa practică a legislaţiei ajutorului public judiciar care nu este corelată cu realităţile economice din prezent.

Actualul sistem nu permite justiţiabililor care au nevoie de asistenţă juridică să acceadă la aceasta. O altă problemă care necesită a fi expusă are în vedere întârzierile sistematice la plata oficiilor către avocaţi. În acest an s-au înregistrat întârzieri inacceptabile la plata onorariilor din oficiu pentru prestaţiile executate, cu precădere în faza de urmărire penală (la nivelul Parchetelor), la aproape toate Barourile din ţară. Unele instanţe de judecată reduc cuantumului cheltuielilor de judecată ,reprezentând onorariul avocaţial, până la sume derizorii, după criterii subiective şi fără luarea în considerare a obligaţiilor fiscale aferente veniturilor avocaţiale. Dorim să atragem atenţia asupra unei chestiuni care la acest moment aduce atingere profesiei de avocat, respectiv măsurile fiscale care au fost adoptate recent, cu încălcarea principiilor consacrate legislativ, al contributivităţii, al legalităţii şi al justei aşezări a sarcinilor fiscale care vor avea un impact economic deosebit de grav asupra pieţei serviciilor, implicit asupra profesiei de avocat, cu efect direct asupra onorariilor percepute justiţiabililor, îngreunând şi mai mult liberul acces la actul de justiţie.

Acestea sunt o parte din problemele semnalate de avocaţi, pe care dorim să le aducem în atenţia instituţiilor cu care colaborăm. Totodată dorim ca expunerea de mai sus să aibă ca efect o conştientizare a necesităţii imperative de respectare a misiunii şi rolului Avocatului într-un Stat de Drept.

Consiliul Baroului Satu Mare prin Decan avocat Vlad Baculescu

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*