Avocat Kovacs Lavinia: UNDE DIVORȚĂM – LA NOTAR SAU LA AVOCAT?

Una dintre opțiunile ce ne sunt puse la dispoziție în cazul în care dorim desfacerea căsătoriei, este divorțul pe cale notarială. Procedura divorțului în fața unui notar este posibilă, chiar dacă există copii minori, însă este necesar ca soții să ajungă la un acord cu privire la următoarele aspecte:

– numele de familie pe care îl va purta fiecare soț după divorț

– exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

– stabilirea locuinței copilului/copiilor după divorț, la unul dintre soți

– dreptului părintelui separat de copil/copii de a păstra legături personale cu acesta/aceștia

– modul în care părinții vor contribui la cheltuielile de creștere, educare, învățătură si

pregătire profesională a copiilor

Soții se vor prezenta personal în fața unui notar public ce are sediul biroului în circumscripția teritorială de la locul încheierii căsătoriei sau unde se află ultima locuință comună a soților, pentru a depune cererea de divorț. Notarul public acorda soților un termen de 30 zile de reflecție, pentru eventuala retragere a cererii de divorț și va fixa un termen la care cei doi soți trebuie să se prezinte personal la Biroul notarial. La expirarea celor 30 zile, notarul public va verifica dacă soții doresc în continuare sa divorțeze și dacă, în acest sens, consimțămȃntul lor este liber și neviciat. Certificatul de divorț nu va cuprinde nicio mențiune cu privire la culpa soților. A doua variantă este cea a divorțului pe cale judiciară, asistată de un avocat. Această variantă este preferabilă celei desfășurate în fața notarului, întrucȃt toate chestiunile legate de divorț vor fi tranșate de un judecător.

Divorțul poate avea loc:

– prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unui dintre soți acceptată de către

celălalt soț

– atunci cȃnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și

continuarea căsătoriei nu mai este posibilă

– la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt de minim 2 ani

– la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei

Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află ultima locuință comună a soților, iar dacă aceștia nu au avut o locuință comună sau dacă niciunul nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se afla cea din urmă locuință comună, judecatoria care va fi competenta este cea în circumscripția căreia îsi are domiciliul pȃrȃtul, iar cȃnd pȃrȃtul nu are locuința în țară și instanțele romȃne sunt competente international, este competentă judecătoria în circumscripția căreia îsi are domiciliul reclamantul. Dacă niciunul dintre soți nu locuiesc în țară, ei pot conveni expres să introduce cererea de divorț la orice judecătorie din Romȃnia. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București.

În cazul divorțului pe cale judiciară, reclamantul va achita o taxă de timbru, a carei valoare diferă în funcție de motivul divorțului (cuantumul fiind cuprins între 50 și 200 lei). De reținut este că pe parcursul derulării procesului de divorț, în orice moment cei doi soți se pot împăca sau pot ajunge la o înțelegere prin care să decidă termenii divorțului.

Din punct de vedere al costurilor de suportat, onorariul notarial diferă în funcție de dificultatea cauzei, iar cel pe cale judiciară constă in taxa de timbru si onorariul de avocat, însă diferențele nu sunt semnificative.

3 comentarii

  1. Divorțul poate fi cerut pe cale administrativă, notarială sau judiciară, cu mențiunea ca soții nu pot alege calea administrativă dacă au copii minori născuți din căsătorie, din afara acesteia sau adoptați, dar pot demara procedura de divorț la notar sau la instanța de judecată competentă. Este adevărat ca o opțiune viabila, având inclusiv costuri reduse, este prin biroul notarial, insa sunt situații și când părțile nu se înțeleg. Sau sunt situații când deși se înțeleg, interesul unuia dintre soți ar trebui sa fie ca desfacerea căsătoriei sa fie pronunțată de catre instanta din culpa exclusiva.

    După ce am citit mult pe internet pe aceasta tema, eu am optat pentru divorțul în instanță. Recomand și altor persoane dacă exista motive pentru desfacerea căsătoriei din culpa exclusiva a soțului – sau viceversa.

    https://avodivort.ro/afla-cate-tipuri-de-divort-exista-care-sunt-motivele-si-ce-consecintele-sunt/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*