AUTORECENZAREA a început azi și este o premieră în statistica românească

Începând de luni, 14 martie 2022, a debutat recensământul populației și locuințelor, prin desfășurarea celei de-a doua etape: Autorecenzarea.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 1 februarie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

În ceea ce privește forma chestionarului de recensământ, aceasta este electronică, realizată în două versiuni corespunzătoare celor două metode de colectare directă a datelor de la populaţie, şi anume autorecenzare online sau interviu faţă în faţă asistat de calculator. Printre altele, chestionarul de recensământ are şi o secţiune pentru recenzarea locuinţei, dar şi o alta pentru recenzarea persoanei.

Secţiunea dedicată recenzării locuinţei conţine date despre persoanele care ocupă respectiva gospodărie, tipul locuinţei, forma de proprietate, numărul de camere, caracteristicile grupului sanitar, utilitățile la care are acces locuința, combustibilul folosit pentru încălzire și eficiența energetică.

FORMULARUL POATE FI GĂSIT AICI.

Secţiunea pentru recenzarea persoanei conţine date despre aceasta (stare civilă, motivul pentru care a ales localitatea de reședință, etnie, educație, religie), la momentul de referință 1 decembrie 2021.

De asemenea, vor fi preluate, în scopul prelucrării statistice, datele stocate deja în bazele de date administrative ale mai multor autorități și instituții publice, după cum urmează:

 • Ministerul Afacerilor Interne (Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date; Inspectoratul General pentru Imigrări; Direcția Generală de Pașapoarte; Inspectoratul General al Poliției Române);
 • Ministerul Finanțelor (Agenția Națională de Administrare Fiscală);
 • Ministerul Muncii și al Protecției Sociale (Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială; Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adoptii; Inspecția Muncii);
 • Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor; Autoritatea pentru Cetățenie);
 • Ministerul Educației;
 • Ministerul Sănătății (Institutul Național de Sănătate Publică; Casa Națională de Asigurări de Sănătate);
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură);
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară);
 • Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunități.

În plus, s-a stabilit bugetul alocat desfășurării recensământului (392,6 milioane de lei), precum și modalitatea de plată a recenzorilor în funcție de numărul chestionarelor completate.

Elementele de noutate ale actualului Recensământ al populației și locuințelor (RPL2021) sunt:

 • 100% informatizat în etapele de culegere și prelucrare a datelor;
 • posibilitatea autorecenzării – premieră în statistica românească;
 • recenzare prin interviu, cu înregistrarea datelor pe tablete, de către un recenzor;
 • autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, pe tabletă, laptop sau PC;
 • chestionarul pentru autorecenzare – disponibil în limba română și în limbile minorităţilor naţionale precum și în limba engleză.

Recensământul populației și locuințelor se desfășoară în trei etape:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi popularea bazei de date RPL2021;
 • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare;

• 16 mai – 17 iulie 2022: Colectare a datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (înregistrarea datelor în chestionarul electronic, cu ajutorul tabletelor).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*