A fost aprobat și publicat raportul de activitate al CSM pe anul 2021

Marți, 7 decembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2021.

Jud. Bogdan Mateescu, președinte CSM: „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției având un rol esenţial în arhitectura autorităţii judecătoreşti. Garantarea şi apărarea independenței şi reputației profesionale a judecătorilor şi procurorilor, gestionarea carierei acestora, precum organizarea şi funcționarea corespunzătoare a instanțelor şi parchetelor, sunt repere esențiale în activitatea instituției, de care depinde funcționarea normală a justiției ca serviciu public. Amprenta pandemiei generate de virusul SARS – CoV – 2, a persistat şi în anul 2021, însă sistemul judiciar a continuat să funcționeze în acest context dificil, căruia i s-au adăugat şi alte provocări.

O provocare majoră cu care Consiliul Superior al Magistraturii s-a confruntat a fost cea generată de reducerea resursei umane din instanțe și parchete într-un context în care cadrul normativ în vigoare nu a permis derularea tuturor procedurilor de ocupare a posturilor vacante.

Consiliul a făcut eforturi deosebite pentru soluționarea acestei probleme şi după numeroase demersuri a fost posibilă organizarea în acest an a concursurilor de admitere în magistratură respectiv la Institutul Național al Magistraturii în urma finalizării cărora noi generații de judecători şi procurori vor intra în sistem.

Cu toate acestea nu se poate face abstracție de faptul că în lipsa prevederilor legale care să permită transferul judecătorilor şi procurorilor deficitul de resurse umane la nivelul instanțelor superioare continuă să reprezinte o problemă majoră.

Pentru a răspunde nevoilor justițiabilului și societății în ansamblu, precum şi în scopul creșterii calității actului de justiție și încrederii publice în justiție, Consiliul Superior al Magistraturii a continuat derularea proiectelor din fonduri europene inițiate în anii precedenți în domeniul comunicării publice, al managementului operațional, al asistenței psihologice la nivelul sistemului judiciar, al formării profesionale și a îmbunătățirii capacității la nivelul sistemului.

Promovarea unui sistem de justiție adaptat minorilor reprezintă un deziderat la nivelul sistemului judiciar din România, în ultimii ani fiind realizate diferite demersuri în acest sens. Conștientizând importanța acestui obiectiv, Consiliul a întreprins acțiuni concrete, astfel că prin intermediul proiectului finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014 – 2021 vor fi amenajate în incinta mai multor instanțe camere de audiere a minorilor, care respectă standardele internaționale în domeniu.

În anul 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a creat şi lansat aplicația portal ReJust, care permite cetățenilor şi practicienilor din cadrul sistemului judiciar accesul facil şi gratuit la hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele naționale. Aplicația asigură o mai bună cunoaștere a practicii judiciare, o transparență sporită a activității instanțelor atât în interiorul, cât și în exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție, prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Consecvent principiilor afirmate de-a lungul timpului Consiliul subliniază că temeinica pregătire profesională, specializarea reală, experiența profesională dobândită în decursul carierei, integritatea şi respectul față de valorile şi principiile activității judiciare reprezintă garanții apte să preîntâmpine erori ale autorităților judiciare, precum şi elemente esențiale în asigurarea încrederii cetățenilor în sistemul de justiție.

Pentru protejarea acestor deziderate Consiliul Superior al Magistraturii, acționând ca instanță în materie disciplinară, a sancționat orice abatere de la normele legale dovedind că are capacitatea de a regla situațiile punctuale în care conduita unor judecători sau procurori nu a respectat standardele profesiei.

Consiliul Superior al Magistraturii a rămas fidel principiului cooperării loiale cu celelalte puteri exprimându-și constant disponibilitatea pentru un dialog constructiv în vederea găsirii unui echilibru în soluționarea problemelor şi funcționarea sistemului judiciar în interesul societății.”

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*